شرکت هواپیمایی ماهان مجاز به حمل کالای خطرناک شد | اتاق خبر
کد خبر: 127195
تاریخ انتشار: 12 مرداد 1394 - 22:01
اتاق نیوز - مدیرکل دفتر عملیات پرواز سازمان هواپیمایی کشوری گفت: شرکت هواپیمایی ماهان با دریافت مجوز از سازمان هواپیمایی کشوری مجاز به حمل و نقل کالای خطرناک شد....
اتاق نیوز - مدیرکل دفتر عملیات پرواز سازمان هواپیمایی کشوری گفت: شرکت هواپیمایی ماهان با دریافت مجوز از سازمان هواپیمایی کشوری مجاز به حمل و نقل کالای خطرناک شد.
به گزارش اتاق نیوز به نقل از روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری، مهدی علی عسگری اظهار داشت: سازمان هواپیمایی کشوری با توجه به شرح وظایف محوله و همچنین درخواست اولیه شرکت هواپیمایی ماهان در تاریخ 10 آذرماه 1392‌ مجوز حمل و نقل هوایی کالاهای خطرناک‌ شرکت ماهان را مورد بررسی قرار داد. وی افزود: شرکت هواپیمایی ماهان با توجه به مقررات سازمان و دستورالعمل دفتر عملیات پرواز سازمان هواپیمائی کشوری درخواست بررسی اصلاحیه نظامنامه عملیاتی (OM) تدوین شده با محتوای مقررات حمل و نقل هوایی کالاهای خطرناک، برنامه‌های آموزش کالاهای خطرناک و همچنین تجهیزات و امکانات احداث شده‌ را به سازمان هواپیمایی کشوری ارائه کرد‌. مدیرکل دفتر عملیات پرواز سازمان هواپیمایی کشوری اضافه کرد: طی سه مرحله کارشناسان دفتر عملیات پرواز از تجهیزات و امکانات احداث شده توسط شرکت هواپیمایی ماهان، بررسی اصلاحیه نظامنامه عملیات (OM)، ارزیابی مدرس منتخب کالاهای خطرناک، ارزیابی پرسنل معرفی شده بخش پذیرش، انبار، بارگیری و از این قبیل بازرسی لازم را به عمل آوردند. علی عسگری بیان کرد: پس از انجام بازدیدهای لازم، اصلاحیه OM (OM,Part-E4) مورد تایید نهایی قرار گرفت و مجوز حمل و نقل هوایی کالاهای خطرناک جهت شرکت هواپیمایی ماهان با درج در گواهینامه فعالیت پروازی (AOC) آن شرکت در تیر ماه سال جاری صادر شد. وی اظهارداشت: در مورد نظارت بر فرآیند صدور مجوز حمل و نقل هوایی کالاهای خطرناک شرکت هواپیمایی ماهان، ممیزی و بازرسی از بخش های مختلف شرکت مذکور در چندین نوبت، اعمال تغییرات با درج مقررات حمل و نقل هوایی کالاهای خطرناک مطابق با دستورالعمل‌ها (CAD2018,2118,ICAR118,ICAS118) و  بخشنامه‌های سازمان هواپیمایی کشوری در دستور العمل عملیاتی Operation Manual صورت گرفت. به گفته مدیرکل دفتر عملیات پرواز سازمان هواپیمایی کشوری، همچنین ممیزی تجهیزات و امکانات از قبیل واحد پذیرش، محل نگهداری اسناد و مدارک بار، تجهیزات پرسنلی و انبار موقت و جداسازی بار مطابق مقررات مربوطه، ممیزی آموزش دوره کالای خطرناک پرسنل اعم از کرو پرواز شامل خلبانان مهمانداران، پرسنل خدمات پروازی فرودگاهی و همه پرسنل درگیر در امر تخلیه و بارگیری شرکت هواپیمایی ماهان به عمل آمد. علی عسگری ابراز داشت: پروسه فرآیند انجام ممیزی و بازرسی از بخش های مختلف شرکت ماهان در بیش از 1.5 سال و در حدود 1000 نفر ساعت کار کارشناسی برای نظارت بر حسن اجرای فرآیند فوق ‌طول ‌کشید. وی ‌یادآور شد: در فاز اول شرکت مذکور، برطبق شرایط مندرج در AOC فقط مجاز به حمل هوایی کالاهای خطرناک با ریسک پائین و متوسط است که درصورت انطباق کامل با الزامات مورد نظر سازمان هواپیمایی کشوری محدودیت‌های مندرج در مجوز مذکور حذف خواهد شد‌. ‌شرکت ماهان بعد از شرکت هواپیمائی جمهوری اسلامی دومین شرکت است که موفق به در‌یافت این مجوز شد.
کلید واژه ها :
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید