ماجرای بخشنامه جدید بانک مرکزی و حکم دیوان عدالت اداری | اتاق خبر
کد خبر: 128815
تاریخ انتشار: 19 مرداد 1394 - 12:03
اتاق‌نیوز - بانک مرکزی در حالی بخشنامه اساسنامه نمونه بانک‌ها را دوباره ابلاغ کرد که دیوان عدالت اداری در روزهای پایانی اسفندماه گذشته، رای به توقف موقت این بخشنام
اتاق‌نیوز - بانک مرکزی در حالی بخشنامه اساسنامه نمونه بانک‌ها را دوباره ابلاغ کرد که دیوان عدالت اداری در روزهای پایانی اسفندماه گذشته، رای به توقف موقت این بخشنامه داده بود.
بانک مرکزی اعلام کرد: «شوراي پول و اعتبار اساسنامه‌هاي نمونه‌اي را برای بانک‌هاي تجاري غيردولتي و مؤسسات اعتباري غير‌بانکي مورد تصویب مجدد قرار داد و برای اجرا به شبکه بانکی کشور (به‌استثناي بانک‌هاي قرض‌الحسنه رسالت و مهر ايران) ابلاغ کرد تا هنگام تغيير و اصلاح اساسنامه خود، مراتب را ملاک عمل قرار دهند. شوراي پول و اعتبار با هدف ايجاد ساختار و چارچوب استاندارد براي اساسنامه بانک‌هاي تجاري غيردولتي و مؤسسات اعتباري غير‌بانکي و کمک به تسهيل و تسريع در تصويب اساسنامه‌هاي بانک‌ها و مؤسسات اعتباري غير‌بانکي در شرف تأسيس و نيز بانکهای موجود، اساسنامه‌هاي نمونه‌اي را تصويب کرد. اساسنامه فوق طي بخشنامه‌هاي شماره ۳۷۷۵۳۸/۹۲ مورخ ۲۲/ ۱۲ / ۱۳۹۲ و شماره ۱۲۰۲۶۰/۹۳ مورخ ۲/ ۵ / ۱۳۹۳ به شبکه بانکي کشور ابلاغ شده بود. شوراي پول و اعتبار با ملغي‌الأثر نمودن مصوبات پيش‌گفته و به استناد اختيارات مقرر در بند‌هاي ج، د و ه ماده ۳۰ قانون پولي و بانکي کشور، ماده ۲۰ آيين‌نامه نحوه تأسيس و اداره مؤسسات اعتباري غيردولتي موضوع تصويب‌نامه شماره ۱۳۰۶۷۱/ت ۴۸۴۳۶ ه مورخ ۴ / ۱۱ / ۱۳۹۳ هيأت وزيران، ماده ۱۹ آيين‌نامه ميزان و نحوه دريافت حق عضويت در صندوق ضمانت سپرده‌ها‌ موضوع تصويب‌نامه شماره ۱۰۰۹۹۸/ت ۴۸۳۶۷ ه مورخ ۲ / ۵ / ۱۳۹۲ هيأت وزيران و اصلاحيه‌هاي پس از آن، اساسنامه نمونه بانک‌هاي تجاري غيردولتي و مؤسسات اعتباري غير‌بانکي را که بانک‌ها و مؤسسات مزبور لازم است در زمان تأسيس و يا تغيير اساسنامه خود مطمح‌نظر داشته باشند، در قالب مجموعه‌ای مورد تصويب مجدد قرار داد. این در حالی است که شعبه ۱۴ دیوان عدالت اداری در روزهای پایانی سال گذشته حکمی صادر کرده بود که برای بانک‌ها فوق العاده اهمیت داشت. براساس این حکم که صدور دستور توقف موقتی بخشنامه شورای پول و اعتبار ابلاغی توسط بانک مرکزی (بخشنامه اساسنامه نمونه بانک‌های دولتی و خصوصی) نام داشت، بانک‌ها به تب و تاب افتادند تا صحت این ماجرا را جویا شوند، چون برای آنان به خصوص سهامدارانشان اهمیت ویژه داشت. 1631437 دیوان عدالت اداری در پی شکایت از بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار به دلیل تصویب اساسنامه نمونه بانک‌های تجاری و غیر دولتی، این دستور را صادر کرده است. جزئیات کامل این حکم به شرح ذیل است: تاریخ رسیدگی: ۹۳.۱۲.۲۵ کلاسه پرونده: ۲۳۱۹/۹۳/۱۴ و ۲۳۳۴/۹۳/۱۴ شماره دادنامه ۲۳۳۷ مرجع رسیدگی: شعبه ۱۴ دیوان عدالت اداری به تصدی رامین مرادی رئیس شعبه طرف شکایت: ۱- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۲- شورای پول و اعتبار موضوع شکایت و خواسته: تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از مصوبه یک هزار و یک صد و هفتاد و سومین جلسه مورخ ۹۲.۱۲.۱۳شورای پول و اعتبار مبنی بر تصویب اساسنامه نمونه بانک های تجاری و غیر دولتی گردشکار: شکات با تقدیم دادخواست به خواسته دستور موقت اظهار داشته که اجرای مصوبه مذکور از ناحیه طرف مشتکی عنه موجب ورود خسارت جبران ناپذیر به نامبرده می گردد و لذا تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از اجرای آن را نموده است که دادخواست پس از ثبت شماره های ۱۴۰۰۸۸۱-۹۳.۱۲.۲۳ و ۲۴۰۰۸۹۵-۹۳.۱۲.۲۴به این شعبه ارجاع گردیده. اینک شعبه در وقت فوق العاده با بررسی دلایل و مدارک شاکی به شرح آتی نسبت به تقاضای دستور موقت اتخاذ تصمیم می نماید. قرار قبولی دستور موقت "با بررسی مفاد دادخواست شکات و ضمائم آن نظر به اینکه مصوبه مورد شکایت مشعر بر تصویب اساسنامه نمونه بانک های تجاری غیر دولتی راسا از سوی شورای پول و اعتبار و تکلیف نمودن بانک های مزبور به اجرای و تطبیق خود با آن می باشد با عنایت به اینکه مستفاد از بندهای (ج) و (د) و (ه) و تبصره ذیل بند (و) ماده ۳۰ و مواد ۳۷-۱۸ قانون پولی و بانکی کشور و همچنین ماده ۸۳ قانون تجارت تصویب اساسنامه نمونه بانک های تجاری و غیر دولتی راسا توسط شورای پول و اعتبار و الزام و تکلیف نمودن بانک های خصوصی به اجرا و تطبیق خود با آن مغایر قانون مذکور و خارج از حدود اختیارات قانونی شورای پول و اعتبار می باشد بر این اساس در صورت اجرای مفاد آن موجبات ورود خسارت فراهم می گردد با احراز فوریت و ضرورت امر مستندا به مواد ۳۴-۳۵-۳۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی تا تعیین تکلیف قطعی شکایت مطروحه از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری صادر و اعلام می گردد قرار صادره قطعی است در ضمن با توجه به صدور دستور موقت رسیدگی به شکایت در هیات عمومی دیوان عدالت اداری خارج از نوبت خواهد بود. " حال باید مشخص شود که مگر دیوان عدالت اداری حکم تازه ای درباره این بخشنامه صادر کرده که بانک مرکزی دوباره آن را به نظام بانکی ابلاغ کرده است. منبع : مهر
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید