آئین رسیدگی به شکایت دریانوردان در کِشتی ابلاغ شد | اتاق خبر
کد خبر: 128896
تاریخ انتشار: 19 مرداد 1394 - 14:48
اتاق نیوز - وزیر کار آئین رسیدگی سریع و موثر به شکایت دریانوردان در کِشتی را ابلاغ کرد....
اتاق نیوز - وزیر کار آئین رسیدگی سریع و موثر به شکایت دریانوردان در کِشتی را ابلاغ کرد.
آئین رسیدگی به شکایت در کِشتی به استناد بند (الف) ماده (۱) آئین نامه تفکیک وظایف ناشی از قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به مقاوله نامه کاردریایی مصوب سازمان بین المللی کار مصوب ۱۳۸۹ موضوع تصویب نامه مورخ ۹۴.۰۳.۳۱ هیات وزیران و به منظور رسیدگی سریع، موثر و عادلانه به شکایت دریانوردان در خصوص ادعای نقض مقررات مقاوله نامه مذکور و سایر مقررات و هر نوع رفتار تبعیض آمیز ابلاغ شد.
براساس ماده یک این آئین نامه، دریانوردان از حق طرح شکایت به مقامات صلاحیت دار مذکور در بندهای یک، دو و چهار ماده ۲ این آئین نامه برخوردارند. همچنین مالک کشتی یا فرمانده کشتی باید حداقل یک‌نفر را به منظور ارائه کمک های مشورتی در کشتی معرفی نماید؛ چنین شخصی باید برمبنای روشی محرمانه، مشاوره ای بی‌طرفانه درباره چگونگی طرح شکایت دریانوردان ارائه نماید و در فرآیند رسیدگی به شکایت، به آن ها مساعدت کند. دربخش دیگری از این آئین نامه آمده است: دریانوردان و یا افراد معتمد مذکور در بندهای ۲ و ۳ نباید به علت طرح شکایت تحت بازخواست و پیگیرد قرار گیرد. همچنین طرح شکایت براساس این آئین نامه، خدشه ای به حقوق دریانوردان برای طرح دعوا در مراجع قضایی با سایر مراجع حل اختلاف حسب مورد وارد نمی کند. مالک کشتی علاوه بر ارائه نسخه ای از قرارداد کار، باید یک نسخه از متن آئین رسیدگی به شکایت در کشتی حاوی اطلاعات مربوط به نام شخص معتمد مذکور در بند (۲)، نشانی و شماره تلفن مالک کشتی و مرجع صلاحیت دار برای رسیدگی به شکایات در دولت صاحب پرچم و در صورتی که این محل با محل اقامت دریانوردان متفاوت باشد، دولت محل اقامت دریانورد را در اختیار دریانوردان قرار دهد. مالک کشتی باید هرگونه تغییر در آئین رسیدگی به شکایت در کشتی را از طریق آگهی آن در کشتی به دریانوردان اطلاع دهد. منبع : مهر
کلید واژه ها :
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید