بخشنامه مالیات ابرازی تعاونی‌ها ابلاغ شد | اتاق خبر
کد خبر: 129202
تاریخ انتشار: 21 مرداد 1394 - 11:39
اتاق نیوز - رئیس کل سازمان مالیاتی طی بخشنامه‌ای نرخ ماليات متعلق به درآمد مشمول ماليات ابرازی شرکت‌ها و اتحاديه­‌های تعاونی متعارف و شرکت­‌های تعاونی سهامی عام
اتاق نیوز - رئیس کل سازمان مالیاتی طی بخشنامه‌ای نرخ ماليات متعلق به درآمد مشمول ماليات ابرازی شرکت‌ها و اتحاديه­‌های تعاونی متعارف و شرکت­‌های تعاونی سهامی عام را ابلاغ کرد.
به گزارش اتاق نیوز به نقل از مهر، در این بخشنامه آمده است: بر اساس تبصره (۶) الحاقي به ماده (۱۰۵) قانون ماليات­هاي مستقيم، درآمد مشمول ماليات ابرازي شرکتها و اتحاديه­ هاي تعاوني متعارف و شرکت هاي تعاوني سهامي عام مشمول بيست و پنج درصد (۲۵%) تخفيف از نرخ موضوع اين ماده مي­ باشد. با توجه به مفاد تبصره مذکور، جهت رفع ابهامات موجود و هماهنگي و وحدت رويه موارد زير موکداً يادآوري مي گردد: ۱- طبق بند (۸) ماده (۱) قانون اجراي سياستهاي کلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۸، «شرکت تعاوني، شخص حقوقي است که با رعايت قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۳۷۰ مجلس شوراي اسلامي و موادي از قانون شرکتهاي تعاوني مصوب ۱۳۵۰ که نسخ نشده است و اصلاحات بعدي آنها تشکيل شده باشد. اين نوع شرکت تعاوني متعارف نيز ناميده مي شود». همچنين بر اساس بند (۹) ماده (۱) همان قانون، «شرکت تعاوني سهامي عام، نوعي شرکت سهامي عام است که با رعايت قانون تجارت و محدوديت هاي مذکور در اين قانون (قانون اجراي سياست هاي کلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي) تشکيل شده باشد»، بنابراين صرفا شرکت هاي تعاوني و اتحاديه هاي آنها و شرکت هاي تعاوني سهامي عام که تشکيل آنها در انطباق با تعاريف مذکور باشد مشمول تخفيف موضوع تبصره مزبور مي­ باشند. ۲- با توجه به صراحت تبصره (۶) ماده ۱۰۵ قانون مالياتهـاي مستقيم، درآمد مشمول ماليات ابرازي شرکت­ها و اتحاديه­ هاي تعاوني متعارف و شرکت هاي تعاوني سهامي عام مشمول بيست و پنج درصد(۲۵%) تخفيف از نرخ موضوع ماده مذکور مي باشد و درآمدهاي کتمان شده، هزينه­ هاي برگشتي و ساير مواردي که براساس مقررات به درآمد مشمول ماليات ابرازي شرکت اضافه مي شود، مشمول تخفيف مذکور نبوده و به نرخ مقرر در ماده ۱۰۵ قانون ماليات هاي مستقيم مشمول ماليات مي­ باشد. در مواردي هم که درآمد شرکت و اتحاديه به روش علي­ الراس تعيين مي­ گردد، درآمد مشمول ماليات ابرازي اشخاص مذکور، مشمول تخفيف يادشده خواهد بود.
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید