گزارش قيمت محصولات و هزينه خدمات كشاورزی در بهار | اتاق خبر
کد خبر: 130805
تاریخ انتشار: 26 مرداد 1394 - 21:03
اتاق نیوز - مرکز آمار ایران، جزئیات گزارش قیمت محصولات و هزینه خدمات کشاورزی بهار ۱۳۹۴ را منتشر کرد....
اتاق نیوز - مرکز آمار ایران، جزئیات گزارش قیمت محصولات و هزینه خدمات کشاورزی بهار ۱۳۹۴ را منتشر کرد.
مرکز آمار ایران در این گزارش اعلام کرد: در بخش غلات در سه ماهه اول سال ۱۳۹۴، متوسط قیمت گندم ۱۱۷۱۵.۸و جو ۸۹۴۰.۵ ریال بوده که به ترتیب نسبت به فصل مشابه سال قبل ۱۲.۵۶و ۲ درصد افزایش داشته است. در بخش حبوبات در سه ماهه اول سال ۱۳۹۴، متوسط قیمت نخود ۱۹۸۸۱.۵و عدس ۲۹۳۰۲.۱ ریال بوده که به ترتیب نسبت به فصل مشابه سال قبل ۱۳۱.۵و ۳.۵ درصد افزایش داشت. در بخش محصولات جالیزی در سه ماهه اول سال ۱۳۹۴، متوسط قیمت هندوانه ۶۶۴۸.۹، خربزه ۷۰۰۳.۴ و خیار ۹۴۹۳ ریال بوده که به ترتیب نسبت به فصل مشابه سال قبل ۸۷، ۵۴ و ۶۱.۷ درصد افزایش نشان می دهد. در بخش سبزی‌ها در سه ماهه اول سال ۱۳۹۴، متوسط قیمت سیب زمینی ۴۵۷۵.۱ و پیاز ۸۳۰۱.۹ ریال بوده که به ترتیب نسبت به فصل مشابه سال قبل ۲۸ و ۱۶.۵درصد کاهش داشته­ اند. همچنین، متوسط قیمت گوجه فرنگی ۶۸۱۷.۵ ریال بوده که ۱۷.۹ درصد نسبت به فصل مشابه سال قبل افزایش داشته است. در بخش محصولات علوفه‌ای در سه ماهه اول سال ۱۳۹۴، متوسط قیمت یونجه ۷۷۹۹.۵ و کاه ۲۰۶۰.۸ ریال بوده که به ترتیب نسبت به فصل مشابه سال قبل ۲۶.۹ و ۶.۶ درصد افزایش داشت. در بخش میوه‌های هسته‌دار در سه ماهه اول سال ۱۳۹۴، متوسط قیمت زردآلو ۴۸۵۲۷.۹  و هلو ۲۴۸۹۲.۷ ریال بوده که به ترتیب نسبت به فصل مشابه سال قبل ۱۱.۹و ۵۹.۸ درصد افزایش داشته اند. همچنین متوسط قیمت آلبالو ۴۱۲۰۷.۳ ریال بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل ۸.۹۴ درصد افزایش یافت. در بخش میوه‌های دانه‌دار در سه ماهه اول سال ۱۳۹۴، متوسط قیمت سیب درختی ۲۵۰۵۵.۵ ریال بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل ۳۰.۲ درصد افزایش نشان می دهد. در بخش دامداری سنتی در سه ماهه اول سال ۱۳۹۴، متوسط قیمت یک کیلوگرم گوسفند و بره به صورت زنده ۱۰۷۰۰۱.۹ریال و یک کیلوگرم گاو پرواری به صورت زنده ۱۱۲۱۱۸.۶ریال بوده که به ترتیب نسبت به فصل مشابه سال قبل ۱.۶و ۵.۶ درصد افزایش داشته است. در بخش فراورده‌های دامی سنتی در سه ماهه اول سال ۱۳۹۴، متوسط قیمت یک کیلوگرم شیر گوسفند ۳۰۰۲۸.۳ بوده که ۱۵.۱ درصد نسبت به فصل مشابه سال قبل افزایش داشته است. همچنین متوسط قیمت یک کیلوگرم شیر گاو ۱۲۱۱۴.۸ریال بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل ۱۲.۸درصد افزایش داشت. در بخش هزینه خدمات ماشینی در سه ماهه اول سال ۱۳۹۴، هزینه شخم زمین زراعی آبی ۱۲۹۷۳۷۷.۱ریال و شخم زمین زراعی دیم ۱۰۳۸۶۱۰.۳ریال بوده که به ترتیب نسبت به فصل مشابه سال قبل ۲۸.۳ و ۱۲۲.۷درصد افزایش یافت. در بخش دستمزد نیروی کار در سه ماهه اول سال ۱۳۹۴، هزینه کارگر میوه چین مرد ۴۲۵۷۰۱.۳ که نسبت به سال قبل ۱۳.۹درصد افزایش داشته است و هزینه کارگر میوه چین زن ۲۷۹۷۸۸.۹ ریال بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل ۷.۶ درصد کاهش نشان می دهد. همچنین، هزینه کارگر تنک کار مرد ۴۵۶۸۴۹.۸ و  هزینه کارگر تنک کار زن ۳۵۳۳۷۷.۱ ریال بوده که به ترتیب نسبت به فصل مشابه سال قبل ۳۹.۸ و ۱۰.۷درصد افزایش داشته است. منبع: مهر
کلید واژه ها :
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید