نايب رييس اتاق ايران: مديريت واردات، واقعي كردن نرخ ارز است | اتاق خبر
کد خبر: 1430
تاریخ انتشار: 29 تیر 1390 - 09:26

نايب رييس اتاق بازرگاني ايران گفت: بالاترين اثر مديريت واردات، بازي با تعرفه ها و واقعي كردن نرخ ارز است.

اتاق نیوز ـ غلامحسين شافعي اظهار كرد: اگر صادرات را ارزان و واردات را گران كنيم، صادرات افزايش و واردات كاهش پيدا خواهد كرد و به سمت يك تراز تجاري مناسب پيش خواهيم رفت.

وي با بيان اينكه شايد از طريق سياست‌هاي تعرفه‌اي از توليد داخلي حمايت كنيم، افزود: بي ترديد ممنوع كردن واردات در بعضي مواقع مي تواند بر توليد لطمه بزند و آن را از رقابت ها دور كند و روي كيفيت كالاها اثرات منفي خواهد گذاشت.

شافعي ادامه داد: اساسي ترين كاري كه در اين مورد مي توان انجام داد عدم پرداخت هر نوع يارانه به توليد كننده خارجي و واقعي كردن قيمت ارز است.

وي با اشاره به بحث كيفيت در توليدات داخلي گفت: واحدهاي توليدي و سازمان‌هاي كنترل كيفي بايد به اين مساله توجه داشته باشند و بايد به اين سمت حركت كنيم كه نهضت مصرف توليدات داخلي در كشور راه اندازي شود.

رييس اتاق بازرگاني خراسان رضوي در خصوص جذب سرمايه گذاري خارجي خاطرنشان كرد: سرمايه گذاري در كشور خود به خود سرازير نخواهد شد و بايد در مقايسه با ساير رقباي خود سرمايه گذاري را در كشور داراي يك توجيه اقتصادي كرد.

وي افزود: بايد امنيت سرمايه گذار و بروكراسي را در سرمايه گذاري مورد توجه ويژه قرار دهيم كه اين عوامل باعث جذب سرمايه گذار خواهد شد.

شافعي تغيير در قوانين و مقررات و بي ثبات بودن بعضي از قوانين را دليل وجود مشكل براي سرمايه گذار دانست و گفت: سرمايه گذار بايد در يك نگاه بلند مدت آينده سرمايه گذاري خود را بداند تا در كار خود دچار تزلزل نشود.

وي تصريح كرد: ظرفيت سنجي در توليد، تخصيص منابع كافي و مكان يابي براي توسعه سرمايه گذاري و توليد بسيار مهم است و علاوه بر اين در تخصيص منابع بانكي سهم بخش هاي مختلف اقتصادي بايد تعريف شود و با توجه به ضرورت ها و سياست هايي كه مديران اقتصادي دارند، اين مشخص و تقسيم شود.

شافعي با بيان اينكه سرعت گردش منابع بانكي در صنايع اقتصاد كشور بسيار مهم است، گفت: سرعت گردش منابع بانكي در كشور كند است و به دليل همين است كه احساس مي كنيم به منابع بيشتري نيازمنديم كه اگر سرعت گردش عمليات مالي سرعت مناسبي پيدا كند ديگر از نظر منابع كمبود نخواهيم داشت.

وي در خصوص جلوگيري از جريان قاچاق و حمايت از مصرف كننده اظهار كرد: اگر تفاوت قيمت‌هاي توليد داخل با كالاهاي مشابه در خارج از كشور زيادتر باشد، قاچاق اقتصادي تر مي شود و نفع آن بالاتر مي رود.

شافعي ادامه داد: اگر مي خواهيم قاچاق كاهش پيدا كند بايد تفاوت قيمت تمام شده توليدات داخل و خارج از كشور را پايين بياوريم در غير اين صورت حتما قاچاق افزايش مي يابد.

مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید