برای انجام جابه جایی ها اختیار قانونی داریم | اتاق خبر
کد خبر: 1883
تاریخ انتشار: 4 مرداد 1390 - 14:05

اتاق نیوز- پدرام سلطانی از اعضای هیات رئیسه اتاق بازرگانی هم درخصوص  افزایش  تعداد کمیسیون ها به خبرنگار اتاق نیوز گفت:تعیین این 18  کمیسیون براساس یک کار پژوهشی در اتاق و همینطور استفاده از نظرات روسای کمیسیون های دوره قبل انجام شد؛ لذا تعیین تعداد این کمیسیون ها و عناوین آن ها طبیعتا از ملزومات این کار است.

وی ادامه داد:در خصوص این که  آیا این تعداد کمیسیون کافی است یا نه ممکن است  ؛الزاما نظرات همه افراد تایید کننده این کار نباشد و این امر طبیعی است. اما آنچه که من می توانم بگویم این  است که این نظر بر اساس یک جمع بندی خوب و مناسب از کارشناسان به دست آمده است .

وی ادامه داد:در دوره های گذشته تعیین کمیسیون ها صرفا بر اساس نظرات  برخی افراد یا بعضا هیات رئیسه انجام می شد .اما در این دوره کار اساسی تری انجام شد. البته اگر وقت بیشتری داشتیم  و امکان بررسی و تحقیق در مورد کمیسیون ها بیشتر بود ؛کار به نحو بهتری انجام می شد که امیدواریم درآینده این اتفاق بیفتد.

وی در پاسخ به این سوال  که آیا برای کمیسیون ها شرح وظایفی تعریف شده است یا نه ؛اظهار داشت:کمیسیون ها هنوز شکل نگرفته اند .بعد از تشکیل کمیسیون ها و انتخاب هیات رئیسه ، پیشنهاد اولیه  شرح وظایف از جانب خود کمیسیون  ها ارسال می شود  و کارگروهی مرکب از کارشناس های ذی ربط و تعدادی از اعضای هیات رئیسه برای رسیدگی به آن تشکیل خواهد شد.

وی در خصوص جابه جایی ها نیز گفت: جلسه گذشته از هیات نمایندگان درخواست کردیم تا  نظر خود را دررابطه با جابه جایی در کمیسیون هایی که مازاد بر ظرفیت اشان ثبت نام دارند ؛اعلام کنند که این موضوع با رای مثبت هیات نمایندگان مواجه شد.بنابراین هم اکنون ما این اختیار قانونی را داریم که جابه جایی را انجام دهیم.

وی در این خصوص افزود: اما آنچه که تا به امروز انجام شده عموما با مشورت اعضا و توافق آن ها انجام شده است.

انتهای پیام

کلید واژه ها :
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید