سازمان زیباسازی شهرداری اصفهان نیازمند پوست‌اندازی است | اتاق خبر
کد خبر: 300512
تاریخ انتشار: 16 آذر 1394 - 14:14
رئیس کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر اصفهان:
رئیس کمیسیون عمران شورای شهراصفهان با بیان اینکه باتوجه به بررسی فعالیت‌‌های سازمان زیباسازی،اقدامات با آنچه از این سازمان انتظارمی‌رود فاصله دارد،‌گفت:سازمان زیباسازی نیاز به پوست‌اندازی دارد.

رئیس کمیسیون عمران شورای شهراصفهان با بیان اینکه باتوجه به بررسی فعالیت‌‌های سازمان زیباسازی،اقدامات با آنچه از این سازمان انتظارمی‌رود فاصله دارد،‌گفت:سازمان زیباسازی نیاز به پوست‌اندازی دارد.

عبدالرسول جان‌نثاری صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به نقش تاثیرگذار سازمان زیباسازی در فضای شهری اظهار داشت:‌ فعالیت‌های این سازمان در ساخت پروژه‌های عمرانی،‌ مبلمان شهری و حتی فضای سبز به خوبی احساس می‌شود.

وی با بیان اینکه با توجه به بررسی فعالیت‌‌های سازمان زیبا سازی شهرداری در کمیسیون عمران،‌معماری و شهرسازی شورای شهر روند اقدامات صورت گرفته با آنچه از این سازمان انتظار می‌رود فاصله دارد،‌ اضافه کرد: بر این اساس در حال حاضر سازمان زیباسازی شهرداری اصفهان نیاز به پوست‌اندازی دارد.

سازمان زیباسازی شهرداری سیاستگذار باشد نه مجری

رئیس کمیسیون عمران، شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر اصفهان افزود: سازمان زیباسازی شهرداری باید در قالب سازمان سیاستگذار در سطح مدیریتی و نظارتی فعالیت داشته باشد و این در حالی است وضعیت کنونی این سازمان در قالب اجرای پروژه‌های کوچک خلاصه می‌شود.

وی با اشاره به تحقق نیافتن برخی از وظایف پیش‌بینی شده در اساسنامه سازمان زیباسازی شهرداری اصفهان ابراز داشت: سازمان زیبا‌سازی باید توجه خاصی به اساسنامه مصوب خود داشته باشد و نسبت به انجام وظایف پیش‌بینی شده در این اساسنامه اقدام کند.

جان‌نثاری با تاکید بر اینکه تدوین آئین‌نامه‌های خاص زیبا‌سازی یکی از موارد مهم پیش‌بینی شده در اساسنامه این سازمان بوده که چندین مورد از این آیین‌نامه‌ها هنوز تدوین نشده است، اضافه کرد: آئین‌نامه ساماندهی تابلو‌های شهری از جمله آیین‌نامه‌های خاص زیبا‌سازی است که تدوین شد.

وی با بیان اینکه هنوز بخشی از آئین‌نامه سازمان زیباسازی شهرداری اصفهان تدوین نشده است، اظهار داشت: همچنین آئین نامه مرتبط با بدنه شهری،‌ ساختمان‌ها و موارد دیگر از جمله آئین‌نامه‌های خاص زیباسازی شهری است.

رئیس کمیسیون عمران، شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر اصفهان افزود: ساختمان‌های عمومی بزرگ، ساختمان‌های متعلق به شهرداری، ساختمان‌های عمومی متعلق به شهرداری مانند فرهنگسرا‌ها، ساختمان‌های اداری و ورزشگاه‌ها،پل‌ها، زیر‌گذر‌ها و تونل‌ها و ساختمان‌هایی که مردم برای خود احداث می‌کنند، می‌تواند پروژه‌های مورد مصداق زیبا‌سازی باشد.

وی با تاکید بر اینکه زمانی که ساختمان شخصی‌ساز مطرح می‌شود، ذهن‌ها به سمت یک ساختمان چند طبقه یا آپارتمان می‌رود، اما در اصفهان ساختمان‌هایی وجود دارد که توسط بخش خصوصی ساخته شده است، ادامه داد: مجموعه ساختمان‌های سپهر در ورودی اصفهان و مجموعه شهید کشوری از جمله ساختمان‌های احداث شده توسط بخش خصوصی است که موارد بسیاری از این مجموعه‌ها در اصفهان وجود دارد.

سازمان زیباسازی در پروژه‌‌های شهرداری وارد شود

جان‌نثاری با بیان اینکه سازمان زیبا‌سازی در برخی از پروژه‌ها مانند ساختمان‌های زیر نظر شهرداری به صورت مستقیم می‌تواند وارد شود، اضافه کرد: اما در برخی از پروژه‌های ساختمانی مانند پروژه‌های احداث شده توسط بخش خصوصی به صورت مستقیم نمی‌تواند وارد شود.

وی فرهنگ‌سازی را از جمله وظایف سازمان زیباسازی شهرداری اصفهان دانست و ادامه داد: سازمان زیبا‌سازی می‌تواند در زمینه آموزش متخصصان در قالب‌های مختلف مانند برنامه‌های آموزشی دوره‌ای، تبلیغات شهری و اعمال سیاست‌های تشویقی به منظور بستر‌سازی و فرهنگ‌سازی زیبا‌سازی در شهر اقدامات لازم را انجام بدهد.

رئیس کمیسیون عمران، شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر اصفهان به لزوم برگزای دوره‌های خاص و نیز همایش برای متخصصان در حوزه زیبا‌سازی اشاره کرد و افزود: با انجام این اقدام مهم می‌توانیم متخصصان را با مسائل حوزه زیبا‌سازی آشنا کنیم.

وی با تاکید بر اینکه باید به بحث مشارکت مردمی در مقوله زیبا‌سازی به صورت ویژه توجه شود، گفت: اگر مردم را به بحث زیبا‌سازی متقاعد کنیم، به صورت قطعی کار ما سریع و با آهنگ تند‌تری پیش می‌رود.

رئیس کمیسیون عمران، معماری و شهر‌سازی شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به اینکه ورودی‌های شهر اصفهان یکی از موارد مهمی است که باید به صورت ویژه به آن توجه شود، اظهار کرد: اصفهان ورودی‌های متعددی دارد و بیش از ۱۰ ورودی برای شهر اصفهان تعریف شده است.

ورودی های اصفهان با آثار تاریخی شهر تناسب داشته باشد

وی با بیان اینکه در ورودی شهر باید یک فضا‌سازی صورت بگیرد، ادامه داد: هر مسافر و توریستی که وارد شهر اصفهان می‌شود، در نخستین نگاه یک خاطره‌ای را از ورودی شهر دارد.

جان‌نثاری با تاکید بر اینکه ورودی‌های شهر اصفهان مناسب نیست، افزود: شهرداری حرکت‌هایی را در راستای رسیدگی به این وضعیت آغاز کرده و درخواست ما از شهرداری این بوده که زیبا‌سازی ورودی‌های شهر تسریع و حداقل باید بحث زیبا‌سازی چند ورودی اصلی شهر دنبال شود.

وی با اشاره به اینکه اقدام در خور و شأن اصفهان باید در راستای زیبا‌سازی ورودی‌های شهر صورت بگیرد، اضافه کرد: ورودی‌های شهر باید تناسبی با شهر، فرهنگ، تمدن، زیبایی و آثار تاریخی اصفهان داشته باشد و سازمان زیبا‌سازی باید به این مهم توجه داشته باشد.

رئیس کمیسیون عمران، معماری و شهر‌سازی شورای اسلامی شهر اصفهان با بیان اینکه برای زیبا‌سازی باید سه برنامه کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلند‌مدت تدوین کنیم، گفت: این برنامه‌ها تعاریف خاص خود را دارد.

وی با تاکید بر اینکه ما دو نوع پروژه را باید از هم جدا کنیم، افزود: باید توجه داشته باشیم که چه اقداماتی در راستای توجه به مقوله زیبا‌سازی در پروژه‌های جدید‌الاحداث صورت بگیرد و پیش از احداث ساختمان‌های جدید مانند پل‌ها و موارد دیگر به بحث زیبا‌سازی آن توجه کنیم.

جان‌نثاری با اشاره به اینکه همچنین باید به زیبا‌سازی پروژه‌های اجرا شده در سطح شهر نیز توجه داشته باشیم، گفت: ضروری است به تجارب کشور‌ها و شهر‌های دیگر در راستای زیبا‌سازی پروژه‌های انجام شده در شهر توجه داشته تا شاخصه‌های زیبا‌سازی در پروژه‌های اجرایی در شهر رعایت شود.

عمر سازمان زیبا‌سازی در اصفهان زیاد نیست

وی با بیان اینکه یک برنامه باید برای پروژه‌های در حال ساخت و طراحی و یک برنامه برای پروژه‌های اجرا شده قبلی تدوین شود، اظهار داشت: عمر سازمان زیبا‌سازی در اصفهان زیاد نیست و اساسنامه مصوبه سازمان زیبا‌سازی بیانگر این بوده که این سازمان بیش از چند سال عمر ندارد.

رئیس کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به اینکه همچنین از شهرداری درخواست کردیم که سند راهبردی فعالیت‌های زیبا‌سازی شهرداری را تهیه و یک برنامه اجرایی را به شورا ارائه کند، گفت: این سند راهبردی باید عملیاتی باشد و یک بازنگری روی فعالیت‌های سازمان زیبا‌سازی شهرداری صورت بگیرد.

جان‌نثاری با بیان اینکه سازمان زیبا‌سازی شهرداری به یک تغییر ساختاری نیاز دارد، اضافه کرد: جایگاه سازمان زیبا‌سازی در معاونت خدمات شهری نیست و این سازمان باید زیر‌مجموعه معاونت شهر‌سازی و معماری شهرداری باشد.

نظرات
ADS
ADS
پربازدید