تنزل رتبه جهانی ایران در شاخص نوآوری به 120 | اتاق خبر
کد خبر: 302939
تاریخ انتشار: 27 آذر 1394 - 08:18
رییس بنیاد پیشبرد علم و فناوری با تاکید بر این که رتبه ایران در شاخص نوآوری در سطح جهان از 95 به 120 تنزل یافته است، گفت: رتبه ایران در شاخص وضعیت کسب و کار 130 و در شاخص ر‌قا‌بت پذیری 83 و در شاخص رونق اقتصادی 107 است.

به گزارش اتاق خبر، به نقل از ایسنا، دکتر عارف که همزمان با هفته پژوهش در نشست‌ انجمن های علمی سخن می‌گفت با تاکید بر این که سند چشم انداز به عنوان میثاق ملی در پیشبرد اهداف جمهوری اسلامی ایران مدنظر است، افزود: بر اساس این سند تا افق 1404 باید به جایگاه اول علم و فن آوری در منطقه دست یابیم.

وی با اشاره به نقش انجمن های علمی در تحقق این اهداف، اظها‌ر کرد: بر این اساس 20 نقش مهم برای انجمن های علمی در نظر گرفته شده است که از آن جمله می‌توان به افزایش درک و آگاهی عمومی از دانش فنی، کمک به رفع موانع پیشرفت علوم، جهت دادن به تحقیقات علمی، تقویت و حمایت از برنامه‌های پژوهشی و پرورش و ارتقای نیروی انسانی اشاره کرد.

عارف با تاکید بر این که در کشور بیش از 350 انجمن علمی فعال هستند، مهم‌تر‌ین نقش این انجمن ها را ایجاد ارتباط میان صنعت، دانشگاه و جامعه ذکر کرد. وی در ‌عین ‌حال با اشاره به وضعیت رشد توسعه علمی کشور گفت: در حوزه تولید علم و انتشار مقاله بر اساس گزارش‌های پایگاه ISI ایران پس از ترکیه در منطقه حائز رتبه دوم و بر اساس گزارش اسکوپوس حائز رتبه اول است.

رییس بنیاد پیشبرد علم و فن‌آوری با تاکید بر این که زمانی که به بحث فن آوری کشور می رسیم وضعیت چندان مناسبی نداریم، خاطر‌ نشان کرد: در وضعیت کسب و کار رتبه ایران 130 است و این در حالی است که کشور ترکیه در این شاخص حائز رتبه 55 است.

وی در ادامه سخنان خود رتبه ایران در شاخص ر‌قا‌بت پذیری را 83 و رتبه عربستان را 24 ذکر کرد و اظها‌ر کرد: ایران همچنین در شاخص ر‌قا‌بت پذیری صنعتی رتبه 68 و ترکیه دارای رتبه 30 است.

به گفته عارف در شاخص رونق اقتصادی ایران دارای رتبه 107 و ترکیه دارای رتبه 87 و در شاخص توسعه انسانی، ایران دارای رتبه 75 و قطر دارای رتبه 31 است.

رییس بنیاد پیشبرد علم و فن‌آوری به رشد اقتصادی ایران طی برنامه‌های اول تا پنجم توسعه اشاره کرد و ا‌دا‌مه‌ داد: رشد اقتصادی ایران طی برنامه اول توسعه 9.3 درصد بوده است که این رقم در برنامه دوم به 7.4 درصد تنزل یافت ولی با اجرای برنامه سوم رشد اقتصادی ایران 10.6 درصد بوده است.

وی رشد اقتصادی ایران در برنامه چهارم را هفت درصد و در برنامه پنجم سه دهم درصد ذکر و این وضعیت را نگران کننده توصیف کرد.

استاد دانشکده برق دانشگاه صنعتی شریف در ادامه با تاکید بر این که ایران در شاخص دانش فنی دارای 32 امتیاز و در شاخص زیر ساخت‌ دارای امتیاز 2.1 شده است، در این باره توضیح داد: در شاخص نوآوری 21 مولفه در هفت بخش ارزیابی می‌شود و کشورها از رتبه صفر تا 100 امتیاز دریافت می‌کنند.

وی با تاکید بر این که رتبه ایران در منطقه در شاخص نوآوری بین 16 تا 17 متوقف مانده است، یادآور شد: در سطح جهانی نیز در این شاخص از رتبه 95 به 120 تنزل یافته‌ایم.

رییس بنیاد پیشبرد علم و فن‌آوری با تاکید بر این که در سال 1404 مردم از ما در خصوص عملکردمان بر اساس سند 1404 سوال خواهند کرد، خاطر‌ نشان کرد: این در حالی است که متاسفانه برای انجام وظایف میان نهادهای مختلف پاسکاری صورت می‌گیرد که این امر موجب شده تا وضعیت نگران کننده ای در حوزه علم و فن آوری داشته باشیم.

وی رتبه ایران در شاخص ظرفیت علوم و فن آوری را 51 و رتبه ترکیه را 35 ذکر و ا‌ضافه‌ کرد‌: امروزه سهم توسعه علم و فن آوری از تولید ناخالص داخلی نیم درصد است و این در حالی است که بر اساس سیاست‌های علم و فن آوری باید تا افق 1404 سهم پژوهش از تولید ناخالص داخلی به چهار درصد برسد.

عارف با تاکید بر این که سهم ICT کشور از تولید ناخالص داخلی 1.5 درصد است، افزود: در کشورهای منطقه این میزان به بیش از شش درصد می‌رسد.

عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف با تاکید بر اهمیت جایگاه انجمن‌های علمی در توسعه فن آوری کشور، تصریح کرد: برای انجمن‌های علمی کارکردهای مهمی همچون ارائه پیشنهادهای لازم به مسوولان و بر‌نامه‌ریزان کشور، ترسیم نقشه راه و آینده پژوهی در زمینه فعالیت‌های تخصصی و اظهار نظر در خصوص برنامه‌های آموزشی پیشنهاد می‌شود.

کلید واژه ها :
نظرات
ADS
ADS
پربازدید