افزایش پنج درصدی تسهیلات پرداختی به بخش های اقتصادی در هفت ماهه امسال | اتاق خبر
کد خبر: 304187
تاریخ انتشار: 2 دی 1394 - 21:00
بانک مرکزی اعلام کرد
بانک مرکزی اعلام کرد: تسهیلات پرداختی بانک ها در هفت ماهه امسال به بخش های اقتصادی 1861.1 هزار میلیارد ریال است که در مقایسه با مدت مشابه پارسال 88.6 هزار میلیارد ریال (معادل پنج درصد) افزایش داشته است.

اتاق خبر: بانک مرکزی اعلام کرد: تسهیلات پرداختی بانک ها در هفت ماهه امسال به بخش های اقتصادی 1861.1 هزار میلیارد ریال است که در مقایسه با مدت مشابه پارسال 88.6 هزار میلیارد ریال (معادل پنج درصد) افزایش داشته است.

بنابراین گزارش، سهم تسهیلات پرداختی بانک ها به بخش صنعت و معدن در هفت ماهه سال جاری 544.6 هزار میلیارد ریال (معادل 29.3 درصد) بوده که نسبت به مدت مشابه پارسال 7.2 هزار میلیارد ریال (معادل 1.3 درصد) کاهش داشته است.
همچنین سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در همه بخش های اقتصادی در هفت ماهه امسال مبلغ 1160.9 هزار میلیارد ریال معادل 62.4 درصد کل تسهیلات پرداختی است که در مقایسه با هفت ماهه پارسال مبلغ 101.0 هزار میلیارد ریال معادل 9.5 درصد افزایش داشته است.
سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن نیز در مدت یادشده معادل 443.3 هزار میلیارد ریال است که نشانه تخصیص 38.2 درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش همه بخش های اقتصادی (مبلغ 1160.9 هزار میلیارد ریال) است.
از 544.6 هزارمیلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل 81.4 درصد آن (مبلغ 443.3 هزار میلیارد ریال) در تامین سرمایه در گردش پرداخت شده که بیانگر توجه و اولویت دهی به تامین منابع برای این بخش توسط بانک ها در سال جاری است.
بانک مرکزی همچنین اعلام کرد: همچنان باید در تداوم مسیر جاری، ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود.
براین اساس ضروری است به افزایش توان خلق پول بانکها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانکها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر درست اعتباردهی بانکها، افزایش بهره وری بانکها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانک ها و ترغیب بنگاه های تولیدی به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم درتامین مالی طرحهای اقتصادی (ایجادی)توجه ویژه ای کرد.

منبع: ایرنا 

نظرات
ADS
ADS
پربازدید