آسیب پذیری نیمی از بافت مسکونی تهران در برابر زلزله | اتاق خبر
کد خبر: 306090
تاریخ انتشار: 13 دی 1394 - 04:48
دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری ایران با اشاره به اینکه حدود نیمی از بافت مسکونی شهر تهران در برابر زلزله ناپایدار است، گفت: متاسفانه سرعت احیای بافت‌های فرسوده در کلان‌شهر تهران نیز کند است.

سید محسن طباطبایی مزدآبادی، گفت: بافت‌های فرسوده هم از منظر اجتماعی و فرهنگی و هم از نظر مدیریت بحران باید مورد بررسی و کنکاش قرار گیرند.

وی با اشاره به اینکه اغلب این بافت‌ها به دلیل ضعف‌های اقتصادی و فرهنگی به کانون‌های بزهکاری تبدیل می شوند، گفت: در شرایط بحران به خصوص زلزله نیز این بافت‌ها میزان خسارت را به طور تصاعدی افزایش می دهند.

طباطبایی با اذعان به اینکه متاسفانه کلانشهر تهران نیز از نظر تکتونیکی، یک منطقه زلزله‌خیر به حساب می آید، افزود: تجارب شهرهای توسعه یافته و پیشرو در این زمینه مثل توکیو نشان می دهد با مدیریت جامع شهری می توان خطرات احتمالی بحران را تا حدود زیادی مهار کرده و خسارت را کاهش داد.

مدرس دانشگاه خوارزمی با اذعان به اینکه در برنامه دوم ۵ ساله شهرداری تهران موضوع بهسازی بافت‌های فرسوده مورد توجه قرار گرفته است، خاطرنشان نمود: طبق گزارشات کارشناسی قریب به ۱۷ هزار هکتار بافت فرسوده در تهران وجود دارد اما روند بهسازی و نوسازی این بافت‌ها به شدت کند است.

دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری ایران، در ادامه با عنوان این مطلب که حدود نیمی از بافت مسکونی شهر تهران در برابر زلزله ناپایدار است، گفت: در سطح کل کشور نیز قریب به ۱۸ میلیون ایرانی یعنی حدود یک سوم از جمعیت ایران، در وضعیت بدمسکنی قرار دارند  و این در حالی است که در سطح جهانی بیش از یک میلیارد نفر بدمسکن به حساب می آیند.

طباطبایی با عنوان اینکه طبق آمارها تنها حدود ۲۰ درصد از بافت های فرسوده در کلان شهر تهران احیا شده است، گفت: این انتظار وجود داشت که دولت در بسته خروج از رکود توجه جدی تری به مساله احیای بافت فرسوده می‌داشت تا از این طریق و با تحریک بازار مسکن، بخشی از رکود کاهش یابد.

نظرات
ADS
ADS
پربازدید