توانمندسازی صنعت نمایشگاهی کشور با محوریت اتاق بازرگانی ایران | اتاق خبر
کد خبر: 308219
تاریخ انتشار: 21 دی 1394 - 18:14
مدیرامور نمایشگاه ها و همایش‌های اتاق ایران در خصوص ایجاد فدراسیون صنعت نمایشگاهی کشور باهدف توانمندسازی صنعت نمایشگاهی توضیحاتی ارائه کرد.

اتاق خبر:  «مصطفی شیرمحمدیان» گفت: «با توجه به اهمیت و نقش صنعت نمایشگاهی در مباحث اقتصادی و ضرورت توجه بیش از پیش به این صنعت در کشور و همچنین مأموریت محوله به معاونت تشکل‌های اتاق ایران برای پیگیری موضوعات نمایشگاهی، توانمندسازی صنعت نمایشگاهی به عنوان یکی از اهداف اصلی اتاق و نیز ساماندهی صنعت نمایشگاهی در کشور در دستور کار قرار گرفته تا با همکاری و هم فکری تمامی نهادهای تخصصی و مجموعه‌های ذیربط این صنعت جایگاه واقعی خود درا درداخل کشور و منطقه بازیابد.»

بنا بر این گزارش به نقل از اتاق ایران؛ وی افزود: «در همین ارتباط، اقداماتی از طریق این معاونت صورت پذیرفته که در گام اول می توان به برگزاری جلسات متعدد با هیأت مدیره انجمن صنفی برگزارکنندگان نمایشگاه های بین‌المللی ایران اشاره کرد که در نهایت موافقت اصولی تأسیس انجمن مجریان نمایشگاهی ایران توسط هیأت نظارت راهبردی اتاق ایران صادر شده است و مذاکره با مدیران انجمن مزبور جهت چگونگی نحوه اجرای این الحاق در حال جریان است.»

شیرمحمدیان تصریح کرد: «از سوی دیگر و با هدف انسجام، همگرایی و ایجاد یک نهاد توانمند بخش‌خصوصی در حوزه صنعت نمایشگاهی که رسالت اصلی آن سیاست‌گذاری و ارائه نقشه راه در دستیابی به اهداف پیش بینی شده است و در راستای مأموریت‌های قانونی اتاق ایران، هیأت نظارت راهبردی اتاق ایران، مواقفت اصولی تأسیس فدراسیون صنعت نمایشگاهی کشور را نیز صادر کرده تا گام عملی در جهت ساماندهی این صنعت و نزدیک‌تر کردن مجموعه‌های دست اندرکار برداشته شود.»

مدیرامور نمایشگاه ها و همایش‌های اتاق ایران تصریح کرد: «این فدراسیون متشکل از سه جزء است که در یک ضلع آن تشکل‌ها به عنوان متولیان اصلی صنعت و در ضلع دیگر انجمن مجریان نمایشگاهی ایران به عنوان مجموعه ارائه کننده خدمات نمایشگاهی و در نهایت در ضلع دیگر این فدراسیون انجمن شرکت‌های نمایشگاه‌های بین‌المللی ایران به عنوان مجموعه سایت‌داران نمایشگاهی ایفای نقش می کنند و امید است با فعال شدن این تشکل مهم، شاهد ایجاد تحرکت بیشتر و ارتقا صنعت نمایشگاهی در کشور باشیم.»

نظرات
ADS
ADS
پربازدید