کتاب «رانندگی ایمن با موتورسیکلت و دوچرخه» منتشر شد | اتاق خبر
کد خبر: 309467
تاریخ انتشار: 26 دی 1394 - 16:50
کتاب رانندگی ایمن با موتورسیکلت و دوچرخه (همراه با دانستنی‌های فنی) تالیف یوسف بهمن آبادی و کارشناس علمی سرهنگ عین‌الله جهانی توسط انتشارات سفیر خرد منتشر شد.

کتاب رانندگی ایمن با موتورسیکلت و دوچرخه (همراه با دانستنی‌های فنی) تالیف یوسف بهمن آبادی و کارشناس علمی سرهنگ عین‌الله جهانی توسط انتشارات سفیر خرد منتشر شد.
در مقدمه این کتاب آمده است:كتاب حاضر با بهرهگيري از آثار مؤلفان و پژوهشگران حوزه وسايلنقليه دوچرخ در داخل و خارج از کشور و نيز تجربيات و مشاهدات حاصلشده در موقعيتهاي مختلف، نگاهي متفاوت و البته علمي نسبت به مقوله موتورسيكلت و دوچرخه داشته و تلاش ميکند ضمن آشنايي مخاطبان با مخاطرات و بحرانهاي پيش روي راکبان وسايلنقليه دوچرخ، با ارائه آمارها و پژوهشهاي مستدل، نگرش رانندگان اين نوع وسايل نقليه را درباره رانندگي تغيير دهد تا انشاءالله هموطنان عزيز موتورسوار و دوچرخه سوار، با رويكردي جدّيتر و ايمن در معابر عمومي تردد کنند.
به گفته مؤلف کتاب مذکور، سالانه حدود 5 هزار نفر موتورسوار و دوچرخه سوار جان خود را از دست می دهند که بخش عمده‌ای از آن به دلیل خطای انسانی و رعایت نکردن نکات بسیار ساده در رانندگی با وسیله نقلیه است.
در اين كتاب، رفتارهاي ايمن و صحيح رانندگي با وسايل نقليه دوچرخ از زبان يک شهروند (راکب اخلاقگرا و احترامگذارنده به قانون و آداب رانندگي) و با هدف ارتقاي فرهنگ موتورسواري و دوچرخهسواري، به رشته تحرير در آمده است. تمرکز اين مجموعه بر مؤلفه «شهروندي»، با اين انديشه است که مؤلفه ياد شده بهعنوان معياري براي سنجش ميزان پايبندي انسانها نسبت به حقوق ديگران و محيط اطراف به کار گرفته ميشود و «مجموعه کتابهاي آيين شهروندي» نيز تلاش ميکند اوج رفتار شهروندي را در «جامعه شهروندگرا» يادآوري کند.
کتاب «رانندگي ايمن با موتورسيکلت و دوچرخه» در 158 صفحه و 5 فصل شامل «آشنايي با قوانين موتورسيکلت و دوچرخه»، «آمارها و نتايج پژوهشي چه ميگويند»، «فرهنگ موتورسواري»، «فرهنگ دوچرخهسواري» و نيز «دانستنيهاي فني موتورسيکلت و دوچرخه»، با نگارشي ساده و روان و در قالب عبارتهاي مجزا نگاشته شده به صور ت 4 رنگ و تصویر سازی مجید صالحی و در تیراژ 1000 نسخه توسط انتشارات سفیر خرد به چاپ رسیده است.
این کتاب، دومین کتاب منتشره از «مجموعه کتاب‌های آیین شهروندی» است. نخستین جلد آن تحت عنوان «فرهنگ رانندگی»، در مرداد 91 (توسط انتشارات رازنهان، تیراژ 5 هزار نسخه) و در خرداد 94 (توسط انتشارات سفیر خرد، تیراژ20 هزار نسخه با حمایت معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری شیراز) به چاپ رسیده و منتشر شده است.

نظرات
ADS
ADS
پربازدید