آئین‌نامه افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی ابلاغ شد | اتاق خبر
کد خبر: 311933
تاریخ انتشار: 5 بهمن 1394 - 20:05
معاون اول رئیس جمهور آئین نامه اجرایی ماده (۳) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹ را که به تصویب هیئت دولت رسیده برای اجرا ابلاغ کرد.

اتاق خبر: معاون اول رئیس جمهور آئین نامه اجرایی ماده (۳) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹ را که به تصویب هیئت دولت رسیده برای اجرا ابلاغ کرد.

بنا بر این گزارش به نقل از مهر؛ در متن آئین نامه ابلاغی معاون اول رئیس جمهور آمده است: ماده ۱- در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
الف- قانون: قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منایع طبیعی – مصوب ۱۳۸۹.
ب- سازمان نظام مهندسی: سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران.
پ- سازمان نظام دامپزشکی: سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران.
ت- بهره بردار: شخص حقیقی یا حقوقی دارای پروانه یا مجوز یا هرگونه مدرک قانونی برای فعالیت تولیدی در یکی از بخش های کشاورزی و منابع طبیعی.
ث- دانش آموختگان: دانش آموختگان رشته های تخصصی کشاورزی، منابع طبیعی، دامپزشکی و محیط زیست که دانشنامه آنها مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بوده و صلاحیت حرفه‌ای آنها به تأیید سازمان های نظام مهندسی و نظام دامپزشکی رسیده باشد.
ماده ۲- وزارت جهاد کشاورزی مکلف است حمایت‌های قانونی، اعطای تسهیلات و مشوق های مورد نظر قانون و سهم برخورداری هر یک از زیربخش‌های کشاورزی و منابع طبیعی از آنها را سالانه تا پایان مرداد ماه تعیین و علاوه بر ارسال به مراجع ذیربط، اعلام عمومی نماید.
ماده ۳- بهره برداران برای استفاده از تسهیلات ماده (۳) قانون با رعایت مفاد مواد (۳۱) و (۳۲) قانون، به ترتیب زیر در اولویت قرار می گیرند:
الف- بهره بردارانی که در مجموعه خود از دانش آموختگان به صورت تمام وقت استفاده می‌کنند.
ب- بهره بردارانی که کل فرایند فعالیت خود را تحت نظارت مراکز موضوع ماده (۲) قانون انجام می‌دهند.
پ- بهره‌بردارانی که بخشی از فرایند فعالیت خود را تحت نظارت مراکز موضوع ماده (۲)قانون انجام می‌دهند.
ماده ۴- برخورداری از حمایت‌های موضوع این آیین نامه منوط به وجود مدارک مثبته مبنی بر استفاده مستمر از دانش آموختگان و یا قرارداد منعقده با دانش آموختگان و یا مراکز موضوع ماده (۲) قانون می باشد.
تبصره ۱- سازمان‌های نظام مهندسی و نظام دامپزشکی موظفند به منظور نظارت، پایش و تأیید صلاحیت برخورداری بهره برداران از حمایت‌های موضوع این آیین‌نامه، نسبت به ایجاد و راه اندازی یک سامانه نرم افزاری برخط برای ثبت مستندات این ماده اقدام نمایند.
تبصره ۲- سازمان‌های نظام دامپزشکی و نظام مهندسی موظفند ظرف یکماه نسبت به بررسی و ارزیابی مستندات ثبت شده در سامانه فوق اقدام و در صورت تأیید، نسبت به اعلام احراز صلاحیت بهره برداران به مراجع اعطاکننده حمایت‌های موضوع این آیین‌نامه اقدام نمایند.
ماده ۵- وزارت جهادکشاورزی مکلف است گزارش عملکرد اجرای این آئین نامه و کلیه فعالیت های انجام گرفته در زمینه اعطای حمایت‌های قانونی، تسهیلات و مشوق ها را پس از اخذ گزارش از مراجع اعطاکننده حمایت‌ها و سازمان‌های نظام دامپزشکی و نظام مهندسی به صورت سالیانه تهیه و به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارایه کند.
اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور، این مصوبه را در تاریخ ۱۳۹۴.۱۰.۱۳ برای اجرا به وزارت جهادکشاورزی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ابلاغ کرد.

نظرات
ADS
ADS
پربازدید