طرح تحویل حجمی آب از مهمترین پیگیری های سال ۹۵ وزارت نیرو | اتاق خبر
کد خبر: 314460
تاریخ انتشار: 14 بهمن 1394 - 15:16
قائم مقام وزیر نیرو گفت: طرح تحویل حجمی آب به بخش کشاورزی در برنامه ششم پیگیری می شود و در پیش نویس این برنامه به این مسئله توجه شده و در سال ۹۵ یکی از برنامه های مهم وزارت نیرو، پیگیری موضوع است.

اتاق خبر: ستار محمودی اظهار داشت: ضرورت اجرای طرح تحویل حجمی آب به بخش کشاورزی از برنامه سوم توسعه کشور مطرح شده بود اما این طرح تا امروز که به پایان برنامه پنجم توسعه رسیده ایم نیز به اجرا درنیامده است.

بنا بر این گزارش به نقل از تسنیم؛ وی افزود: این طرح برای جلوگیری از اضافه برداشت ها که بیش از پروانه چاهها صورت می گیرد بسیار مهم است.

قائم مقام وزیر نیرو تصریح کرد: طرح تحویل حجمی آب به بخش کشاورزی در برنامه ششم پیگیری می شود و در پیش نویس این برنامه به این مسئله توجه شده و در سال 95 یکی از برنامه های مهم وزارت نیرو، پیگیری موضوع است.

کلید واژه ها :
نظرات
ADS
ADS
پربازدید