افزایش اجاره بها مسکن در دوران افت چشم‌گیر معاملات مسکنی! | اتاق خبر
کد خبر: 318025
تاریخ انتشار: 27 بهمن 1394 - 05:24
متوسط قیمت فروش هر مترمربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی معامله شده از طریق بنگـاه‌هـای معـاملات ملکـی در شـهر تهـران چهار میلیون و 410 هزار تومان بوده که نسبت به فصل قبل 0.4 درصد رشد داشته است

متوسط قیمت فروش هر مترمربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی معامله شده از طریق بنگـاه‌هـای معـاملات ملکـی در شـهر تهـران چهار میلیون و 410 هزار تومان بوده که نسبت به فصل قبل 0.4 درصد رشد داشته است

به گزارش اتاق خبر به نقل ازخبر  انلاین؛ رشد 0.4 درصدی متوسط قیمت فروش زمین ، کاهش 1.8 درصدی معاملات زمین، کاهش 0.4 درصدی قیمت هر متر مسکن، کاهش 3.1 درصدی معاملات مسکن، افزایش 0.8 درصدی نرخ اجاره بهاء مسکن و کاهش 31.1 درصدی معاملات اجاره بهاء مسکن از جمله ویژگی‌های بازار مسکن پاییز امسال بوده که مرکز آمار ایران آن را رصد و این نتایج را منتشر کرده است.

متوسط قیمت فروش هر مترمربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی
بر اساس این گزارش متوسط قیمت فروش هر مترمربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی معامله شده از طریق بنگـاه‌هـای معـاملات ملکـی در شـهر تهـران چهار میلیون و 410 هزار تومان بوده که نسبت به فصل قبل 0.4 درصد رشد داشته و نسبت به فصل مشابه سال قبل بدون تغییر بوده است. همچنـین تعداد معاملات فروش زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی انجام شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران نسبت به فصل قبل 1.8 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل 23.9 درصد کاهش داشته است.
روند تغییرات متوسط قیمت فروش زمین از پاییز 90 تا 94

متوسط قیمت فروش هر مترمربع زیربنای مسکونی

همچنین متوسط قیمت فروش هر مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران چهار میلیون و 13 هزار تومان بوده که نسبت به فصل قبل 0.4 درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال قبل 0.2 درصد افزایش داشته است. همچنین تعداد معـاملات فـروش زیربنای مسکونی انجام شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران نسبت به فصل قبل 3.1 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبـل 11.4 کاهش داشته است.

متوسط مبلغ اجاره ماهانه به‌علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک مترمربع زیربنای مسکونی

متوسط مبلغ اجاره ماهانه به‌علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک مترمربـع زیربنـای مسـکونی معاملـه شـده از طریـق بنگـاه‌هـای معاملات ملکی در شهر تهران 20 هزار و 639 تومان بوده که نسبت به فصل قبل 0.8 درصد و نسـبت بـه فصـل مشـابه سـال قبـل، 8.4 درصد افزایش داشته است. همچنین تعداد معاملات اجاره زیربنای مسکونی انجام شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکـی در شـهر تهـران نسـبت بـه فصل قبل 31.1 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل 18.1 درصد کاهش داشته است.

کلید واژه ها :
نظرات
ADS
ADS
پربازدید