تفاهم‌نامه تبادل الکترونیکی اطلاعات بین گمرک و سازمان غذا و دارو امضا شد | اتاق خبر
کد خبر: 321908
تاریخ انتشار: 9 اسفند 1394 - 23:42
تفاهم گمرک و سازمان غذا و دارو برای 24 ساعته شدن تبادل اطلاعات تفاهم‌نامه تبادل الکترونیکی اطلاعات فی‌مابین سازمان غذا و دارو و گمرک جمهوری اسلامی ایران امضا شد.

اتاق خبر: تفاهم گمرک و سازمان غذا و دارو برای 24 ساعته شدن تبادل اطلاعات تفاهم‌نامه تبادل الکترونیکی اطلاعات فی‌مابین سازمان غذا و دارو و گمرک جمهوری اسلامی ایران امضا شد.

بنا بر این گزارش به نقل از فارس؛ این تفاهم‌نامه درخصوص تبادل الکترونیکی اطلاعات و اسناد، بین سازمان غذا و دارو و گمرک جمهوری اسلامی ایران و در راستای اجرای بند (ث) ماده 38 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و بند (4) مصوبه شماره 42210/ت 50544 مورخ 18/4/94 مصوبه هیأت محترم وزیران جهت پیاده‌سازی پنجره واحد تجارت فرامرزی منعقد شده است.

تفاهم‌نامه یادشده به امضای مسعود کرباسیان معاون وزیر و رئیس‌کل گمرک ایران و رسول دیناروند معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو رسیده که جزئیات آن به این شرح است:
1. مشخصات تفاهم‌نامه:
موضوع: فراهم آوردن امکان تبادل الکترونیکی اطلاعات فی‌مابین سازمان و گمرک
مدت: دو سال از تاریخ ابلاغ تفاهم‌نامه
محل اجرا: در سطح سازمان غذا و دارو و گمرکات اجرایی کشور
2. وظایف طرفین:
طرفین متعهد می‌گردند جهت ایجاد تسهیل در رویه‌های تجارت خارجی نسبت به تبادل اطلاعات که حسب قوانین و مقررات جاری و براساس وضع موجود، مشخص می‌گردد اقدام نمایند.
تبصره یک: در صورت تغییر در قوانین مربوطه درخصوص ارسال اطلاعات در کمیته مشترک بازنگری به عمل خواهد آمد.
1.1. بستر ارتباطی جهت تبادل اطلاعات، شبکه ارتباطی فی‌مابین سازمان و گمرک مطابق توافق‌نامه SLA و NDA که بین دو سازمان مبادله گردد.
1.2. جریان تبادل اطلاعات به‌صورت 24 ساعته در تمامی روزهای هفته می‌بایست برقرار باشد.
1.3. سوابق تبادل اطلاعات می‌بایست توسط طرفین نگهداری گردند. جرئیات مورد نیاز این سوابق در کمیته فنی مورد بررسی و تصویب قرار خواهد گرفت.
1.4. طرفین متعهد به استفاده از استانداردهای مورد توافق جهت حفظ امنیت، یکپارچگی و انکارناپذیری اطلاعات مورد تبادل و صحت اطلاعات می‌باشند.
1.5. کمیته فنی متشکل از کارشناسان گمرک و سازمان دستورالعمل‌های مربوطه را تدوین و زمانبندی انجام کار را مشخص خواهند نمود. همچنین در صورت نیاز به سایر اسناد در آینده آنها را تعیین خواهند کرد.
1.6. سازمان غذا و دارو آمادگی لازم جهت حضور الکترونیکی در پنجره واحد تجارت فرامرزی و سامانه جامع گمرکی و همچنین گمرک نیز آمادگی جهت برقراری تبادل الکترونیکی اطلاعات مرتبط را مطابق استانداردهای سازمان جهانی گمرک را خواهند داشت.
1.7. طرفین متعهد می‌گردند ظرف مدت یک هفته بعد از امضاء تفاهم‌نامه، اعضای کمیته فنی خود را به طرف دیگر معرفی نمایند.
1.8. هر یک از طرفین متعهد به ایجاد یک پشتیبانی جهت پاسخگویی و رفع مشکلات احتمالی جهت برقراری مطمئن و دائم جریان اطلاعات در محل خواهند بود.
1.9. صحت و تأیید اطلاعات تبادلی به عهده دستگاه تولیدکننده اطلاعات می‌باشد.
1.10. گمرک موظف است اطلاعات پروانه گمرکی مرتبط به‌صورت الکترونیکی را در اختیار سازمان قرار دهد.
1.11. سازمان موظف است اطلاعات اقلام، کدینگ کالا، شرکت‌های مجاز و مجوزهای مرتبط را به‌صورت الکترونیکی به گمرک ارائه نماید.
1.12. سازمان موظف است هر زمانی که امکان تبادل الکترونیکی اطلاعات میسر نباشد نسبت به ارسال مجوزهای موضوع بند 1.11 از طریق پنجره واحد تجاری فرامرزی اقدام نماید.

94109

نظرات
ADS
ADS
پربازدید