نقدینگی ۹۵۰ هزار میلیارد تومان شد | اتاق خبر
کد خبر: 325915
تاریخ انتشار: 25 اسفند 1394 - 10:06
نقدینگی در پایان دی ماه امسال به حدود ۹ تریلیون و ۵۰۰ هزار میلیارد ریال رسیده که نسبت به دی ماه سال گذشته ۲۷.۲ درصد و نسبت به اسفندماه ۲۱.۳ درصد رشد داشته است.

اتاق خبر: گزیده آمارهای اقتصادی بانک مرکزی از عملکرد 10 ماهه نظام بانکی نشان می دهد که حجم نقدینگی در پایان دی ماه امسال به حدود 9 تریلیون و 500 هزار میلیارد ریال رسیده که نسبت به دی ماه سال گذشته 27.2 درصد و نسبت به اسفندماه 21.3 درصد رشد داشته است. این رقم در پایان اسفندماه سال گذشته حدود هفت تریلیون و 800 هزار میلیارد ریال بوده است.

بنا بر این گزارش به نقل از تسنیم؛  گزارش بانک مرکزی از ارقام عمده پولی و اعتباری، همچنین نشان می دهد که میزان اسکناس و مسکوک در دست اشخاص در پایان دی ماه امسال 298 هزار میلیارد ریال بود که نسبت به اسفندماه پارسال 15.3 درصد کاهش داشته است.

میزان پول در پایان دیماه امسال نزدیک به یک تریلیون و 180 هزار میلیارد ریال با رشد منفی 2.2 درصدی نسبت به پایان سال گذشته و رقم شبه پول نیز هشت تریلیون و 310 هزارمیلیارد ریال با رشد 25.6 درصد اعلام شد.

همچنین گزارش بانک مرکزی از خلاصه دارایی ها و بدهی های بانک ها و موسسه های اعتباری غیربانکی نشان می دهد که دارایی های خارجی در پایان دیماه امسال دو هزار و 170 میلیارد ریال با رشد 14 درصدی نسبت به پایان اسفندماه است.

میزان بدهی های خارجی (تعهدات بالفعل) کشور در پایان دی ماه امسال به رقم پنج میلیارد و 552 میلیون دلار رسیده که پنج میلیارد و 201 میلیون دلار آن بلندمدت و 351 میلیون دلار آن کوتاه مدت است.

میزان سپرده بانک ها و موسسه های اعتباری نزد بانک مرکزی یک هزار و 60 هزار میلیارد ریال و کل بدهی های بخش دولتی، غیردولتی و غیره 10 هزار و 920 میلیارد ریال با رشد 17.8 درصدی نسبت به پایان سال گذشته و رقم بدهی این موسسه ها پبه بانک مرکزی نیز در مدت یادشده 830 هزار میلیارد ریال با رشد منفی 25 میلیارد ریال اعلام شد.

همچنین کل بدهی بانک های تجاری به بانک مرکزی در این مدت 160 هزار میلیارد ریال و بانک های تخصصی 540 هزار میلیارد ریال گزارش شده است.

94109

نظرات
ADS
ADS
پربازدید