سامانه جامع اطلاعات اموال دستگاه های کشور خوشه مالی دولت الکترونیک است | اتاق خبر
کد خبر: 326484
تاریخ انتشار: 26 اسفند 1394 - 17:43
رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران به راه اندازی سامانه جامع اطلاعات اموال دستگاه های اجرایی کشور در اسفندماه در وزارت امور اقتصادی و دارایی اشاره کرد و گفت: این سامانه خوشه مالی دولت الکترونیک است.

اتاق خبر: نصرالله جهانگرد با بیان اینکه سامانه جامع اطلاعات اموال دستگاه های اجرایی کشور از نرم افزارهای پایه مالی دولت الکترونیک است، افزود: دولت الکترونیک بخش های مختلفی دارد که این سامانه تحقق دهنده بخش مالی خواهد بود.
بنا بر این گزارش به نقل از ایرنا؛ جهانگرد با بیان اینکه سازمان فناوری اطلاعات ایران هشت طرح برای تحقق دولت الکترونیک به وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد داده است، ادامه داد: این سامانه یکی از آنها بود و با بهره برداری از دیگر طرح های ارائه شده، مردم خواهند توانست از مزایای آنها بهره مند شوند.
دولت الکترونیک یا دولت دیجیتالی، به استفاده دولت از فناوری اطلاعات برای جابجایی اطلاعات بین مردم، سازمان ها، بازار و ارکان دیگر دولتی گفته می شود.
پیش از این«سیدرحمت الله اکرمی» معاون نظارت و خزانه داری کل کشور در مراسم رونمایی از سامانه جامع اطلاعات اموال دستگاه های اجرایی گفت: راه اندازی این سامانه، میزان اموال دولت و قیمت آن را مشخص و تدوین ترازنامه براساس آن را میسر می کند.

94109

نظرات
ADS
ADS
پربازدید