30 ویژگی رقابت کردن از دیدگاه سریع القلم | اتاق خبر
کد خبر: 327316
تاریخ انتشار: 1 فروردین 1395 - 23:01
دکتر محمود سریع القلم سی ویژگی رقابت کردن را در وب سایت شخصی خود بیان کرده است.

به گزارش اتاق خبر و به گزارش وب سایت شخصی دکتر سریع القلم این سی ویژگی به شرح ذیل هستند.

 

۱-در جامعه رقابتی: عموم مسائل مالی در اوج شفافیت؛
۲-جامعه سالم: رقابت در اقتصاد، سیاست، علم و هنر؛
۳-کلیدی ترین نوع رقابت: در اطلاع رسانی دقیق و تنوع رسانه‌ها؛
۴-رقیب و رقبا، شهروندانی هستند از همین کشور که اندیشه ها و مهارت های مختلفی دارند؛
۵-معنای رقابت: رویارویی اندیشه‌های مختلف با ارائه استدلال و fact؛
۶-معنای رقابت: رویارویی مهارت‌های گوناگون در قدرت بیان و اقناع؛
۷-معنای رقابت: رویارویی برنامه‌های مختلف در تحقق اهداف؛
۸-کسی یا بنگاهی که با رقابت و توانایی به جایگاهی رسیده، از مشروعیت، مقبولیت و پایداری برخوردار است؛
۹-در ذات کسی یا بنگاهی که رقابت می کند، یادگیری و بهتر شدن نهفته است؛
۱۰-فقدان رقابت = جمود و سکون؛
۱۱-جامعه رقابتی: تعطیلی نهادینه شدۀ چاپلوسی و رانت؛
۱۲-کسی که رقابت می کند، حداقل روزی ۱۲ ساعت کار می‌کند؛
۱۳-کسی که رقابت می‌کند، محتاج رقیب است تا رشد کند و بهتر شود؛
۱۴-کسی که فکر و تولید می کند، یعنی رقابت می کند. پس نیازی به تخریب ندارد؛
۱۵-کسی که در رقابت، شکست خورد به رقیب خود تبریک گفته و برای او آرزوی موفقیت می‌کند؛
۱۶-کسی که رقابت نمی‌کند ولی امکانات می‌خواهد، ناچار باید دروغ بگوید؛
۱۷-کسی یا بنگاهی که رقابت می‌کند، بالذات به طرف سیستم، سیستماتیک بودن و سیستمیک بودن سوق پیدا می‌کند؛
۱۸-کسی که با رقابت و توانایی زندگی می‌کند، حداقل انتظارات از دیگران را دارد؛
۱۹-کسی که رقابت می کند، انسانها را به خیلی توانا، توانا، متوسط و کم توانا تقسیم می‌کند؛
۲۰-کسی که با رقابت به جایگاهی رسیده، نیاز به اظهار ارادت به دیگران را نخواهد داشت؛
۲۱-کسی که رقابت می‌کند به طور دائمی روش‌ها و اندیشه‌های خود را بازبینی می کند؛
۲۲-کسی که رقابت می‌کند، بسیار مشورت می‌کند؛
۲۳-کسی که رقابت می‌کند چون با توانایی و فکر زندگی می‌کند از کینه، دشمنی، انتقام و حسادت فاصله دارد؛
۲۴-کسی که رقابت می‌کند چون با توانایی و فکر زندگی می‌کند، نیازی به دشنام و بدگویی ندارد؛
۲۵-کسی یا بنگاهی که رقابت می‌کند، زمان، افق زمانی و دراز مدت برای او اهمیت پیدا می‌کند؛
۲۶-در جامعه‌ای که رقابت ضعیف است، اقتدارگرایی ریشه می‌دواند؛
۲۷-در جامعه‌ای که رقابت ضعیف است، اندیشه‌ها و روش‌ها، تکامل پیدا نمی‌کنند؛
۲۸-جامعۀ رقابتی نیازمند یک ساختار حقوقی دقیق، به روز و اجرایی است؛
۲۹-جامعۀ رقابتی، ارتباطات گستردۀ بین المللی دارد؛
۳۰-در جامعه ای که رقابت نیست، غنچه‌ها قبل از آنکه فرصت گل شدن را پیدا کنند، پژمرده می‌شود.

94110

نظرات
ADS
ADS
پربازدید