بارش در ماه فروردین نرمال است | اتاق خبر
کد خبر: 328408
تاریخ انتشار: 10 فروردین 1395 - 03:40
پیش بینی فصلی کشور؛
بر اساس پیش بینی فصلی هواشناسی میانگین بارش کشور در یک ماه آینده در اغلب مناطق در حد میانگین بلندمدت و در مناطق غربی گرایش به کمتر از نرمال خواهد داشت.

اتاق خبر- بر اساس پیش بینی فصلی هواشناسی میانگین بارش کشور در یک ماه آینده در اغلب مناطق در حد میانگین بلندمدت و در مناطق غربی گرایش به کمتر از نرمال خواهد داشت.

بر اساس پیش بینی فصلی که توسط سازمان هواشناسی انجام شده است؛ بارش سال زراعی جاری تا ۹۵/۱/۴ نسبت به دوره بلندمدت در محدوده نرمال قرار دارد. انتظار می رود با پیش بینی کاهش فشار در سطح زمین و کاهش ارتفاع ژئوپتانسیل در سطوح میانی جو، بارش در ماه آغازین سال ۱۳۹۵ در حد نرمال تا بیش از آن و میانگین دما در برخی مناطق کشور کمتر از نرمال باشد.

وضعیت جاری:

با اینکه بارش سال زراعی جاری تا ابتدای بهمن حدود ۲۵ درصد بیش از میانگین بلندمدت بود، اما به دلیل کاهش بارندگی در دو ماه پایانی سال، بارش کشور در حد میانگین بلندمدت قرار گرفت. تاکنون بیشترین افزایش بارش در استان های ایلام، اردبیل و کرمانشاه به ترتیب با ۴۸، ۳۹ و ۳۷ درصد و بیشترین کاهش در استان های یزد، خراسان جنوبی، خراسان رضوی و اصفهان به ترتیب با ۴۲، ۳۵، ۳۰ و ۳۰ درصد کاهش نسبت به دوره بلند مدت رخ داده است. افزایش حدود ۲۶ درصد بارش در استان لرستان و کاهش حدود ۲۶ درصد در استان چهارمحال و بختیاری که در مجاورت همدیگر قرار دارند،  نشان از ناهمگنی مکانی توزیع بارش های سال زراعی تاکنون بوده است

الگوهای بزرگ مقیاس جو:

در فروردین ۱۳۹۵، الگوی فشار سطح زمین بر روی فلات ایران دارای نابهنجاری منفی و در سطح ۵۰۰ هکتوپاسکال بدون نابهنجاری است؛ این وضعیت نشانگر وقوع بارش در محدوده نرمال در سطح کشور در ماه  فروردین ۱۳۹۵ خواهد بود.

در اردیبهشت، فشار سطح زمین فاقد نابهنجاری و ارتفاع سطح ۵۰۰ هکتوپاسکال با نابهنجاری منفی است که می تواند شرایط برای بارش در حد نرمال تا متمایل به بیش از نرمال را مهیا کند.

پیش بینی بارش:

میانگین بارش کشور در یک ماه آینده در اغلب مناطق در حد میانگین بلند مدت و در مناطق غربی گرایش به کمتر از نرمال خواهد داشت.

در مجموع پیش بینی وزنی حاصل از چهار مدل پیش بینی فصلی دینامیکی ECMWF، CFSv.۲، GloSea۴ و MRI-CPS۲، حاکی از وقوع بارش در حد میانگین بلندمدت در بهار ۱۳۹۵ است. 

پيش بيني دما:

افزایش دمای رخ داده در یک ماه گذشته تا ابتدای سال ۱۳۹۵ قدری تعدیل شده، به طوریکه مقدار آن در یک ماه آینده در محدوده نرمال در نوسان خواهد بود.

نمایه دورپیوندی:

النینوی قوی ۲۰۱۶-۲۰۱۵  تا اردیبهشت ۱۳۹۵ روند تضعیف خواهد داشت به طوریکه دمای آب پهنه اقیانوسی در منطقه نینو۴-۳ تا یک درجه کاهش خواهد یافت، اما پس از آن بر اساس پیش بینی انواع مدل های دینامیکی و آماری به مدت حدود شش ماه بدون تغییر پایدار نرمال باقی می ماند.

منبع: مهر 

94106 

 

نظرات
ADS
ADS
پربازدید