احمد نجاتیان با اشاره به برنامه های معاونت پرستاری وزارت بهداشت اظهار کرد: امسال سال خوبی برای معاونت پرستاری بود و در نیمه دوم سال بالاخره چارت نهایی معاونت پرستاری وزارت بهداشت تشکیل شد که یکی از زیر مجموعه های آن تحت عنوان دفتر ارتقا سلامت و خدمات بالینی شروع به کار کرد.

مدیر کل دفتر ارتقا سلامت و خدمات بالینی معاونت پرستاری وزارت بهداشت خاطر نشان کرد: معاونت پرستاری موفق شد برای اولین بار در راستای تدوین برنامه علمیاتی و اهداف کمی و کیفی خود، سه هدف مهم شامل شاخص های ملی کیفیت مراقبت پرستاری، توسعه مراکز پرستاری در منزل و موضوع صلاحیت حرفه ای پرستاران را در برنامه عملیاتی دانشگاه های علوم پزشکی کشور قرار دهد.

وی یادآوری کرد: این کار، گامی مهم بود که بر اساس برنامه های پیش بینی شده اتفاق افتاد و خوشبختانه به تصویب وزارت بهداشت رسید و امیدواریم در سال 95 نتایج آن را شاهد باشیم.

نجاتیان تصریح کرد: در حوزه دفتر ارتقا سلامت نیز گام های خوبی برداشته شد که از آن جمله می توان به شروع کار ساماندهی پرستاری سالمندی، اشاره کرد که جلسات آن تشکیل شد و تفاهم های داخل وزارتخانه ای نیز انجام شده است. همچنین در راستای تربیت پرستاران متخصص نیز کارهای اولیه انجام شده که امیدواریم در سال آینده نتایج این زحمات و کارهای کارشناسی انجام شده را ببینیم.

منبع:برنا