برگزاری چهارمین جلسه کمیسیون صنعت اتاق زنجان | اتاق خبر
کد خبر: 334967
تاریخ انتشار: 31 فروردین 1395 - 12:38
چهارمین جلسه کمیسیون صنعت اتاق زنجان که با حضور رئیس و اعضاء محترم کمیسیون تشکیل گردید پیرامون تکمیل سند استراتژیک ، تحلیل نقاط قوت و ضعف تهدیدها و فرصت های بخش صنعت بحث و بررسی انجام شد.

اتاق خبر- چهارمین جلسه کمیسیون صنعت اتاق زنجان که با حضور رئیس و اعضاء محترم کمیسیون تشکیل گردید پیرامون تکمیل سند استراتژیک ، تحلیل نقاط قوت و ضعف تهدیدها و فرصت های بخش صنعت بحث و بررسی انجام شد.

 مقدم فرد رئیس کمیسیون صنعت اتاق زنجان به تدوین سند استراتژیکی بخش صنعت تاکید نمود و تمرکز اصلی را برای پیشرفت بخش صنعت تقویت نقاط ضعف و افزایش نقاط قوت این استان را برای بهره مندی از فرصتها دانست.

 موسوی عضو کمیسیون صنعت اتاق زنجان با بیان اینکه نقاط قوت در استان کمتر از نقاط ضعف می باشد به تقویت بحث مدیریت در صنایع و بخش صنعت اشاره کرد و وجود مدیریت در بحث کنترل کیفیت، در بحث مالی و هزینه ای، در بحث فنی و در بحث تولید را از الزامات پیشرفت و موفقیت یک صنعت دانست. ایشان به مراحل سه گانه تدوین استراتژی، اجرای استراتژی و پایش آن اشاره کرد و این سه مورد را هم راستا و پوشاننده هم دانست.

در ادامه جلسه کمیسیون موضوع حمایت دولت از فعالین بخش صنعت مطرح شد و از نقطه نظرات مالی و اقتصادی صادرات استان به تفکیک حمایت بخش دولتی بهبود خواهد یافت.

استراتژی تحلیل SWOT نقاط قوت در بخش صنعت استان مورد پایش و تصمیم گیری قرار گرفت تا در ادامه از این سند برای ارائه در ارگان ها و محافل رسمی تر و دولتی بتوان بهره برد و صنعت را با یک حرکت پویاتر رو به جلو به کمک این برنامه نوشته شده در ۴ زمینه قوت، ضعف، فرصت، تهدید و تقویت کرد.

منبع: اتاق زنجان 

94106 

نظرات
ADS
ADS
پربازدید