محدوده الگوی پیشرفت بر اساس تئوری سه شاخگی | اتاق خبر
کد خبر: 335654
تاریخ انتشار: 2 اردیبهشت 1395 - 21:57
علی احمدی، رئیس دانشکده مهندسی پیشرفت دانشگاه علم و صنعت گفت: تبیین مکتب اجتماعی اسلام ناب، ساختار اعمال حاکمیت و تنظیم روابط دولت ملت و... محدوده‌های الگوی اسلامی، ایرانی پیشرفت هستند.

به گزارش اتاق خبر به نقل از مهر، علیرضا علی‌احمدی، رئیس دانشکده مهندسی پیشرفت دانشگاه علم و صنعت‌ ایران صبح امروز دوم اردیبهشت‌ماه در نشست هم اندیشی پیشرفت اسلامی ایرانی؛ نقشه راه تمدن نوین اسلامی که در حرم مطهر رضوی در حال برگزاری است، به تبیین ابعاد الگوی پیشرفت اسلامی ـ ایرانی مبتنی بر سؤالات کلیدی و نقشه راه طراحی و دستیابی به آن (چیستی، چرائی، چه کسی، چه جائی، چه زمانی، چگونگی) پرداخت.

علی‌احمدی در پاسخ به سؤال از چیستی الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت و سؤال از اهداف و دستاوردهای آن بیان کرد: الگوی پیشرفت مجموعه‌ای از اصول، ارزش‌ها، قواعد، سازوکارها، تدابیر، فرآیندها، ساختارها، نهادها، نیروی انسانی و منابعی است که‌ ایجاد تحول و پیشرفت در جمهوری اسلامی‌ایران در جهت تحقق جامعه اسلامی را طراحی، سازماندهی و پیاده‌سازی و رهبری نموده و جامعه مورد نظر را تحقق می دهد؛ همچنین جامعه اسلامی جامعه‌ای است که انسان‌ها بتوانند در سایه‌سار آن، به کمال معنوی و کمال الهی دست یابند.

وی در ادامه با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب در پاسخ به چیستی الگوی پیشرفت اضافه کرد: براساس بیانات رهبر معظم الگو یک نقشه جامع است که به ما می گوید به کدام طرف، به کدام سمت و برای کدام هدف در حال حرکت هستیم.

علی‌احمدی پیش نویس قانون اساسی جدید، چشم انداز آرمانی و چشم انداز مطلوب ‌ایران ۱۴۲۴، نظریه های مبنایی برای اعمال حاکمیت اسلام درعصر حاضر و معماری و پیکربندی نظام اعمال حاکمیت اسلامی را از جمله دستاوردهای الگوی اسلامی_ایرانی پیشرفت برشمرد و ادامه داد: تعیین نقش و روابط حقوقی دولت، مردم و بخش‌های خصوصی، عمومی و تعاونی در آن، ارکان جهت‌ساز برنامه‌ها با افق بلندمدت و راهبردهای تحول اساسی برای اعمال حاکمیت عادلانه و اثر بخش برای پیشرفت کشور نیز از دیگر دستاوردهای الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت است.

براساس گفته وی، تعالی جامعه، تکامل ملت، حفظ نظام اسلامی، صدور انقلاب اسلام، تنقیع قوانین اجتماعی اسلام، روش‌شناسی تولید دانش اسلامی و نظریه‌پردازی ارزش‌بنیان در عرصه‌های اعمال حاکمیت، الگوی مشارکت در مدیریت جهانی، روش شناسی تصمیم‌سازی، برنامه‌ریزی و اعمال مدیریت در جامعه اسلامی بر مبنای ارزش‌های اسلامی و رویکردهای علم و فناوری الگوی‌ایفای نقش‌ها و اعمال رهبری تحول‌آفرین، خطوط راهنما و سیاستهای پیاده‌سازی الگوی اسلامی–‌ایرانی پیشرفت، سازوکارهای رصد، نظارت و ارزیابی امور برای پیشرفت ملت،کشور، جامعه، امت اسلامی و صیانت دولت و نظام اسلامی، الگوهای سبک زندگی مردم با رویکرد اسلامی ـ ایرانی با توجه به زندگی شهری، روستایی و عشایری و نقشه راه گفتمان‌سازی الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت نیز از جمله دستاوردهای الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت به شمار می‌روند.

چرائی نیاز به الگوی پیشرفت موضوع دیگری بود که علی‌احمدی در سخنان خود به آن پرداخت. وی در‌ این رابطه تفاوت‌ها در پیشینه تمدنی، برخورداری ملت‌ایران از پیشینه تمدنی درخشان، نیاز به تبیین و پیاده‌سازی مفهوم پیشرفت عادلانه مبتنی بر اسلام ناب محمدی، نیاز به نظام‌سازی برای اعمال حاکمیت اسلام (حاکمیت مردم‌سالاری دینی تحت ولایت فقیه) و تنزیل مبانی و اصول اسلام ناب محمدی (ص) برای حاکمیت اسلام در سطح جامعه را از جمله علل نیاز به الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت عنوان کرد و افزود: ضرورت ارزیابی پتانسیل ملی با آمایش سرزمینی برای حاکمیت عدالت سرزمینی و بین نسلی، منجرشدن حرکات زیگزاگی به هدر رفتن منابع مالی در طول سالیان قبل و بعد از وقوع انقلاب اسلامی، چالش‌های اساسی در مکتب لیبرال دمکراسی و اضمحلال حکومت‌های شرقی عمدتاً مبتنی بر تفکرات لنین، مارکس و مائو، مقابله با نظام سلطه جهانی و جریان یک درصدی حاکم بر دنیای مادی و دین اسلام که دربردارنده همه احتیاجات بشری است نیز دیگر مسایلی است که در پاسخ به چرایی نیاز به الگوی پیشرفت مطرح می‌شود.

رئیس دانشکده مهندسی پیشرفت دانشگاه علم وصنعت‌ایران در ادامه به تبیین محدوده الگوی پیشرفت بر اساس تئوری سه شاخگی  پرداخت و بیان کرد: تبیین مکتب اجتماعی اسلام ناب محمدی، اصول و قواعد حاکم بر الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت، نظام‌سازی ساختار اعمال حاکمیت و تنظیم روابط دولت، ملت و بخشهای خصوصی، عمومی و …، گفتمان‌سازی و ترویج گفتمان پیشرفت عدالت‌محور، سیاست‌گذاری برای حاکمیت ارزش‌های اسلامی و پاسخگویی به مطالبات مردم، تدوین قوانین پایه‌ای مبتنی بر نیازهای نظام حکومتی و احکام اجتماعی اسلام ناب محمدی و ترسیم ارکان جهت ساز (ارزشهای اساسی، آرمانها، چشم انداز، ماموریت، اهداف عالیه، اهداف کیفی، اهداف کمی) برخی محدوده‌های الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت هستند.

برنامه ریزی راهبردی، تامین و تخصیص منابع، تدوین قوانین موضوعه و سیاستهای اجرائی در عرصه های مختلف اعمال حاکمیت، طراحی سیستمهای عملیاتی، طراحی زیرساختهای فرآیند های عملیاتی، پیاده‌سازی، رعایت شایسته سالاری، استاندارد کردن فعالیتهای تکراری و استاندارد پذیر، تصمیم گیری برای مسایل پیچیده تا تکراری، رصد و نظارت بر حسن اجرا و اعمال بازخورد نیز از دیگر محدوده‌های الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت به شمار می رود که در سخنان علی‌احمدی به آن اشاره شد.

مباحثی از جمله روش‌شناسی تولید محتوای الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت، روش شناسی تولید گفتمان پیشرفت مبتنی بر الگوی اسلامی_ایرانی و ترویج گفتمان، روشهای پیاده‌سازی الگو و تحول آفرینی در هر یک از عرصه های تحقق الگو، طراحی الگو برای عرصه های ساختاری و زیرساختی؛ طراحی الگوهای اعمال حاکمیت دولت با رویکرد اسلامی ـ ایرانی (دولت اسلامی) شامل عرصه های معماری و شهرسازی محل‌های اقامت و کار با رویکرد اسلامی ـ ‌ایرانی، بازارها و نظامات داد و ستدی در تعامل با بخش های دولتی و مشارکت مردم نیز مسائل دیگری بود که در مطالب ارائه‌شده توسط علی‌احمدی به آن اشاره شد.

علی ‌احمدی در پاسخ به سوال از جامعه هدف الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت (چه کسی) با اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب توضیح داد: رهبر معظم انقلاب فرمودند: جامعه‌ای که مردم در آن، در اداره کشور، در‌ آینده خود، در پیشرفت خود دارای نقش هستند دارای تاثیرند ،جامعه دارای عزت ملی و استغنای ملی جامعه‌ای برخوردار از رفاه و مبرای از فقر و گرسنگی، جامعه‌ای دارای پیشرفت‌های همه جانبه، پیشرفت علمی، پیشرفت اقتصادی، پیشرفت سیاسی و بالاخره جامعه‌ای بدون سکون، بدون رکود، بدون توقف و در حال پیشروی دائم، ‌این آن جامعه‌ای است که ما دنبالش هستیم.

وی در ادامه مسائلی همچون طراحی الگوی جامعه‌سازی در عصر حاضر، عرصه‌های پیشرفت محتوایی جامعه، الگوی فرهنگ ملی و عمومی مطلوب و چگونگی حاکمیت ارزش‌های اسلامی در آن، طراحی الگوی انسان‌سازی در مقیاس یک ملت، طراحی الگوی نهاد خانواده مستحکم‌ایمانی، طراحی الگوهای صیانت و توسعه امت اسلامی در عصر حاضر  و طراحی الگوی دعوت به اسلام ضمن همزیستی مسالمت‌آمیز با جهانیان را در ذیل سوال از جامعه هدف الگوی پیشرفت (چه کسی) مطرح و تبیین کرد.

اینکه الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت مشمول چه دوره هایی می شود؟ مسئله دیگری بود که علی‌احمدی در ادامه به آن پرداخت و در ادامه توضیح داد: دوران گذشته، صیانت از هویت تاریخی و میراث فرهنگی گذشته، زبان و ادبیات فارسی و گسترش آن در عصر حاضر، دوران حال، شکل‌گیری انقلاب اسلامی و تشکیل نظام اسلامی ، ضرورت حفظ و استمرار آن و دوران آتی،‌اینده افتخار آمیز بشریت و زمینه‌سازی برای تسریع در روند تحقق آن محدوده زمانی الگوی اسلامی_ایرانی پیشرفت است.

آخرین مسئله‌ای که رئیس دانشکده مهندسی پیشرفت دانشگاه علم وصنعت‌ایران در ارائه خود به آن پرداخت چگونگی دستیابی به الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت (نقشه راه طراحی الگو) بود که وی دراین رابطه به سوال از چگونگی طراحی الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت بر مبنای اسلام ناب محمدی (ص)، چگونگی تحقق الگوی پیشرفت‌ایرانی، چگونگی اعتبار بخشی و ارزیابی الگوی طراحی شده، چگونگی رسمیت بخشی الگو و سیاست‌گذاری انتقال از وضع موجود به الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت (فرایند یادگیری تجربی ـ انطباقی) پاسخ داد.

94105

نظرات
ADS
ADS
پربازدید