3 عامل افزایش هزینه تامین منابع مالی برای شرکت های دارویی | اتاق خبر
کد خبر: 335894
تاریخ انتشار: 4 اردیبهشت 1395 - 11:40
رییس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران مطرح کرد:
زنجیره بستانکاری شرکت ها از بیمارستان ها، بیمه ها و بانک ها، حذف خرید از طریق یوزانس و معامله نقدی، و نرخ بهره و جرائم تاخیر بالا، عامل افزایش هزینه تامین منابع مالی برای شرکت های دارویی است.

اتاق خبر- زنجیره بستانکاری شرکت ها از بیمارستان ها، بیمه ها و بانک ها، حذف خرید از طریق یوزانس و معامله نقدی، و نرخ بهره و جرائم تاخیر بالا، عامل افزایش هزینه تامین منابع مالی برای شرکت های دارویی است.

محمد نجفی عرب عضو اتحادیه واردکنندگان دارو گفت: متاسفانه اقتصاد کشور به کلاف سردرگمی شبیه شده که اگر تدبیر جدی برای حل مشکلات آن در نظر گرفته نشود و منابعی از خارج به سیستم پولی کشور تزریق نشود، به ورشکستگی خواهیم رسید.

نجفی عرب گفت: در حوزه دارو، تعداد زیادی از بانک های کشور از شرکت های دارویی بستانکارند. از طرف دیگر خود شرکت های داروسازی، از دولت بستانکارند. بطور تقریبی شرکت های دارویی باید 1700 میلیارد تومان از بیمارستان های دولتی دریافت کنند که هنوز محقق نشده و بیمارستان های دولتی از بیمه ها. این سیکل پیچیده باعث شده هزینه تامین منابع مالی شرکت های دارویی به 20 درصد برسد و اینکه هزینه تامین منابع در شرکتی به این جا برسد یعنی مشکلات زیادی در سیستم داریم.

عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران گفت: ما در گذشته بطور عمده از طریق یوزانس خرید می کردیم. یعنی کالا را می خریدیم و وارد بازار می شد. منابع ناشی از فروش آن به شرکت برمی گشت و پول های طرف خارجی را بعد از فروش می دادیم. این راه در عمل در چند سال گذشته به روی ما بسته شده. در حال حاضر همه چیز نقدی معامله می شود و این در حالی است که منابع مالی شرکت ها محدود است و باید از سیستم مالی کشور پول قرض بگیرند.

رییس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران ادامه داد: باوجود نرخ بهره 30 درصد و جرائم تاخیر نزدیک به 8 درصد، استقراض از بانک های کشور هم برای شرکت ها بسیار سخت شده و همه این ها هزینه تامین منابع مالی شرکت ها را افزایش داده. این وضعیت مثل دومینویی است که همه بخش ها را دچار ریزش کرده و به همه آسیب زده و  اگر تدبیری برای حل آن در نظر نگیریم، شرکت ها را به مرز ورشکستگی خواهیم رساند. 

منبع: اتاق تهران 

94106 

نظرات
ADS
ADS
پربازدید