آسيب دشت هاي سمنان ازبرداشت هاي بي‌رويه آبهاي زيرزميني | اتاق خبر
کد خبر: 338158
تاریخ انتشار: 11 اردیبهشت 1395 - 18:33
مديرعامل شركت آب منطقه اي سمنان با بيان اينكه اكنون اين استان با 150تا 180 ميليون مترمكعب كسري مخازن آب مواجه است، گفت: به دليل اضافه برداشت از ذخاير زيرزميني مشكلات زيادي در دشت هاي سمنان ايجاد شده ، درحالي كه تامين آب لازم نقش موثري در توسعه استان دارد.

اتاق خبر: اتابك جعفري، استان سمنان داراي يك ميليارد و 250 تا 300 ميليون متر مكعب آب زيرزميني و سطحي است كه 87 درصد از آب استحصالي در اين استان كويري، در حوزه كشاورزي، چهار درصد در بخش صنعت و 9 درصد نيز در بخش شرب به مصرف مي رسد.
وي اضافه كرد: از 26 دشت موجود در استان سمنان 13 دشت نقطه بحراني و ممنوعه براي برداشت تشخيص داده شده كه هرگونه برداشت آب در اين دشت ها ممنوع است و مجوزي براي اجراي طرح هاي كشاورزي و صنعتي در اين دشت ها داده نمي شود و سايردشتها با وجود ممنوعه نبودن، فاقد ظرفيت آبي است ومجوزي براي كشاورزي در آنها صادر نمي شود.
به گفته وي 76 درصد از كسري آب 150 تا 180 ميليون متر مكعبي استان سمنان مربوط به چهار دشت ميامي، گرمسار، سمنان و دامغان و بقيه نيز مربوط به 22 دشت ديگر است.
جعفري اظهار داشت : سه هزار و 850 حلقه چاه كشاورزي آب در استان سمنان وجود دارد كه حدود 250 چاه آب غير مجاز تشخيص داده شده و حكم قضايي براي پلمپ اين چاه ها صادر شده است.
وي افزود: با قطعي شدن راي قضايي براي چاه هاي غيرمجاز در استان سمنان سالانه بين شش ميليون متر مكعب از برداشت غير مجاز آب نيز جلوگيري مي شود كه مي تواند براي تغذيه منابع زير زميني مورد استفاده قرار گيرد.
مديرعامل شركت آب منطقه اي سمنان گفت: در 15 سال اخير، آب زيرزميني در دشت ها هر ساله به طور متوسط حدود 70 سانتي متر افت كرده است.
مديرعامل شركت آب منطقه اي سمنان مهم ترين راه كارها براي برون رفت از كم آبي در اين استان كويري كشور را طبق مصوبه شوراي عالي آب، نصب كنتور آب بر چاه هاي كشاورزي، پركردن چاه هاي غير مجاز، جلوگيري از اضافه برداشت، فرهنگ سازي و به كارگيري تشكل هاي غيردولتي براي حفاظت از دشت هاي ممنوعه و كم آب اعلام كرد.
جعفري، انتقال آب درياي خزر و نكاء رود به سمنان، باروَري ابرها، صرفه‌جويي در مصرف آب را مهم ترين راه كار براي برون رفت از وضعيت فعلي كم آبي در اين استان عنوان كرد.
وي بيان داشت: با اين راه كار و تغذيه مصنوعي دشت ها و ايجاد موانع براي نگهداشت آب ناشي از بارش هاي فصلي در منطقه مي توان حداقل در يك دوره بلند مدت 20 ساله، مشكلات آب را در سمنان حل كرد.
جعفري يادآور شد: اگر انتقال آب از درياي خزر به اين استان صورت نگيرد، شاهد كاهش كيفيت آب در منطقه خواهيم بود و هيچ طرحي براي توسعه استان سمنان در حوزه كشاورزي و صنعتي نيز قابليت اجرا شدن نخواهد يافت.
جعفري تاكيد كرد: بارندگي هاي سال 94 نسبت به سال گذشته در استان سمنان بيشتر شد، ولي به دليل مقطعي بودن و منجر به سيل شدن، در عمل، به آورد رودخانه ها تبديل نشد و آبدهي روخانه، چشمه ها و قنات هاي استان سمنان در سال جاري منفي بوده است.
وي با اشاره به اين كه در سال 94 تمام چاه هاي آب كشاورزي به كنتور هوشمند آب و برق مجهز شد، اظهار داشت: حدود 2 هزار چاه مشمول تجهيز به كنتور هوشمند آب و برق در استان سمنان بود كه با همكاري بهره برداران، طرح هوشمند سازي كنتور اين چاه ها به اتمام رسيد.
وي به مسدود كردن حدود 90 درصد از چاه هاي غيرمجاز در سال گذشته در استان سمنان اشاره و خاطرنشان كرد : سمنان تنها استان كشور است كه تمام چاه هاي غيرمجاز را تعيين تكليف كرده است.
مديرعامل شركت آب منطقه اي سمنان تصريح كرد : بر اين اساس و در اجراي طرح تعادل بخشي، شركت آب منطقه اي در سال 94 تعداد 276 چاه غيرمجاز با ظرفيت سه ميليون و 99 هزار مترمكعب پُر و مسلوب شد و اضافه برداشت 20 چاه به ميزان چهار ميليون و 94 هزار مترمكعب كنترل شد.
وي ادامه داد: ميزان حجم صرفه جويي شده بر اساس ماده هاي 11 و 12 در مورد 28 حلقه چاه به ميزان يك ميليون و 93 هزار مترمعكب و تغذيه مصنوعي 13 حلقه چاه به ظرفيت چهار ميليون و 54 هزار مترمكعب در سال 94 در قالب طرح تعادل بخشي در استان سمنان انجام شد.
وي با اشاره به ميزان بارش ها در ماه هاي مهر تا پايان اسفند 94 در سال آبي كنوني در استان گفت: در اين مدت زماني در سال آبي 94-95 به ميزان 65 ميليمتر باران باريد كه نسبت به ميانگين دراز مدت 30 ساله 32 درصد و نسبت به سال آبي گذشته 11 درصد كاهش دارد.
جعفري تصريح كرد: آوردِ رودخانه هاي استان سمنان نيز در همين مدت 104 ميليون مترمكعب بود كه نسبت به ميانگين بلندمدت 39 درصد و نسبت به سال گذشته 12 درصد كاهش يافته است.
وي به ميزان افت آب زيرزميني در استان اشاره و خاطرنشان كرد: به طور متوسط در ماه هاي مهر تا اسفند 94 در سال آبي 94-95 به ميزان 17 سانتيمتر افت آب هاي زيرزميني رصد شده است كه نسبت به ميانگين درازمدت 18 درصد و نسبت به سال گذشته 13 درصد كاهش نشان مي دهد.
وي بيان داشت : پيش بيني مي شود خشكسالي هيدرولوژيكي و هيدروژئولوژيكي در سال 95 همچنان ادامه يابد و كم آبي در آب هاي جاري و زيرزميني در استان سمنان ادامه داشته باشد.
مديرعامل شركت آب منطقه اي سمنان گفت: بارندگي ها در سال 94 تا دي ماه به طور متوسط در تمام نقاط استان خوب بود ولي در ماه هاي بهمن و اسفند 94 به جز در مجن شاهرود، بارندگي كاهش يافت.
ظرفيت برداشت سالانه آب در استان سمنان يك ميليارد و 183 ميليون مترمكعب است كه از اين ميزان 238 ميليون مترمكعب از آب هاي سطحي و 945 ميليون مترمكعب از آب هاي زيرزميني برداشت مي شود.
سهم بخش كشاورزي از آب در استان سمنان يكهزار و 39 ميليون مترمكعب، سهم بخش شرب 109 ميليون مترمكعب و سهم بخش صنعت 34 ميليون مترمكعب از كل مصرف آب در استان سمنان است.
در استان سمنان فقط هشت دهم مشتركين خانگي آب پُرمصرف هستند و سرانه مصرف 79 درصد از مردم اين استان زير 20 مترمكعب است.

منبع:ایرنا

 

کلید واژه ها :
نظرات
ADS
ADS
پربازدید