بغداد و آرامشي كه همه مي‌ خواهند | اتاق خبر
کد خبر: 338504
تاریخ انتشار: 12 اردیبهشت 1395 - 17:34
روزنامه قانون در يادداشتي بحران هاي سياسي موجود در عراق و انتخابات پارلماني آن را به قلم متين مسلم كارشناس امور بين الملل، مورد بررسي قرار داد.

اتاق خبر - در ادامه اين يادداشت مي خوانيم: اواسط ماه ژانويه زماني كه آيت ا... سيستاني بزرگ‌ ترين رهبر مذهبي عراق اعلام كرد نمايندگان وي درنمازهاي جمعه سخنان سياسي ايراد نخواهند كرد،بسياري از تحليلگران امور عراق اين موضع گيري نه چندان معمول آيت ا.. را نشاني آشكار ازگسترش نارضايتي ها درعراق و تشديد بحران سياسي دولت عبادي مي دانستند.

عبادي كه پس ازيك دوره تنش هاي مخاطره آميز سياسي وقوميتي ومهم تر از همه فساد اقتصادي و بحران امنيتي دوران نوري مالكي دراوت 2014 به قدرت رسيد از همان زمان باشعار تشكيل دولتي فراجناحي و تكنوكرات برنامه كاري خود را آغاز كرد. تداوم بحران، ناشي از مقابله با داعش و تشديد شرايط امنيتي كشور بود و يا عدم توانايي دربالانس نيروهاي سياسي وشايد هم عدم توانايي در مبارزه با فساد سيستماتيك؟ اكنون پس از قريب به ماه ها دولت عراق بار ديگربه هدفي مشروع براي مخالفانش تبديل شده است. تاآنجاكه به تحولات 2 ماه اخير مربوط مي شود، اينكه چرا‌ العبادي هشدارهاي داده شده راجدي نگرفت؟ هنوز مشخص نيست. اما واكنش هاي بعدي رئيس دولت نشان مي دهد دست كم تا آن زمان او فكر نمي كرده در آستانه يك بحران سياسي قراردارد و در ك نكرده ‌مواضع حامياني چون آيت ا... بزرگ، تنها نوك قله كوه مخالفت ها در زيرآب است.يك ديپلمات ارشد غربي مقيم بغداد مي گويد«در پي پيروزي هاي قابل توجه نيروهاي نظامي عراق عليه داعش و تروريسم،آقاي عبادي تا حدود زيادي پيگيري ديگروعده هاي خود رابه تعويق انداخت.
او باكارنامه روشن مبارزه باتروريسم ومتحد كردن سازمان از هم گسيخته ارتش و نيروهاي مردمي ، نمره ديگر امتحانات برايش اهميت نداشت. اكنون به وضوح مشخص شده كه اشتباه كرده است.» آنگونه كه گفته مي شود آيت ا... بزرگ كه از نفوذ زيادي درميان مردم عراق فارغ ازمذهب وقوميت شان برخوردار است،پس ازبحران داعش براي ايجاد شرايط مطلوب دركشور،ظاهرا نمايندگانش به دولت بغداد پيشنهادداده بودند برنامه مبارزه با فساد و پاكسازي بدنه دولت از كشمكش‌هاي سياسي ومالي را درصدر برنامه هاي خود قراردهد. اينكه جهت نهايي اقدامات وبرنامه هاي دولت بحران‌زده العبادي دقيقا به كدام سوخواهد رفت؟هنوز مشخص نيست.
در ميان كشمكش هاي درون پارلماني آقاي عبادي، روز پنجشنبه تنها موفق به تعويض 5 وزيروجايگزيني آنهابا اعضاي به گفته خودش تكنو كرات شد. اما در اين ميان 3 سوال بزرگ مطرح است.
اول،آيا العبادي قادر به ادامه پروسه تغييرات خواهد بود؟
دوم ،غير سياسي بودن اعضاي كابينه جديدالزاما به معناي غيرجناحي بودن آنها دراداره كشورخواهد بود؟
سوم،چه تضميني وجود داردنيروهاي سياسي كف خيابان هاي بغداد و نيز عوامل درون پارلماني آنها،كه دوهفته است كشوررا بابحران روبرو كرده اند تركيب احتمالي كابينه راحتما و وفادارانه بپذيرند؟
اما به باور ، بحراني كه عراق هم اكنون با آن روبروست بيش از آن كه به موضوع تركيب دولت آينده مربوط باشد و مخاطراتي پيش روي ماقراردهد، به آينده خوددولت فارغ از تركيب آن و نيز شرايط بسيارحساس امنيتي كشور مربوط مي‌شود كه به سادگي نمي توان از كنار آن عبور كرد.دولت آقاي عبادي به طورمشخص با 2 مشكل فساد سيستماتيك و نيز آينده مبارزه باتروريسم و داعش روبروست. هرچند موضوع اقدامات آقاي بارزاني در منطقه اقليم كردستان نيز في نفسه يك بحران مضاعف تلقي مي شود،‌ اما بسياري از تحليلگران سياسي و امنيتي معتقدند راه كنترل شرايط كردستان عراق ارتباط مستقيمي با حل 2 بحران قبلي دارد. واقعيت آن است كه موقعيتي كه دولت العبادي باآن روبه روشده، آن رابه تنها گزينه ممكن براي فائق آمدن بر مشكلات كنوني تبديل كرده است.شايد عبادي باتوجه به هشدار هاي قبلي لازم بود به اين نكات زودتر وقوف پيدا مي كرد و به ويژه موضوع مبارزه بافساد و فقر را مورد توجه قرار مي‌داد. اما در شرايط كنوني اين موضوعي نيست كه با مستمسك قرار دادن آن بتوان دولت را در بن بست قرارداد.
سفرهفته گذشته جو بايدن به بغداد و ملاقات با مقامات ارشد عراقي ازجانب تحليلگران امورعراق اقدامي درجهت حمايت از دولت عبادي در برابرمخالفان وي و نيز مبارزه با تروريسم تفسير شده است. منابع خبري عربي به نقل از برخي منابع عراقي مدعي شده اند كه ظاهرا توافقي غيرمستقيم ميان ايالات متحده امريكا و ايران حاصل شده كه به موجب آن حيدر العبادي در سمت نخست وزير، سليم الجبوري در سمت رياست مجلس و فؤاد معصوم در سمت رياست جمهوري باقي بمانند. فشارهايي نيزبه مسعود بارزاني واردآمده تاازسياست‌هاي ايذايي خودعليه بغداد دست بردارد. هرچند تاييد اين گونه اخبار قدري مشكل است، اما اگر هم درست باشند چندان با منطق حمايت ازدولت عبادي و مخاطراتي كه سقوط وي مي تواند براي عراق وكل منطقه به همراه داشته باشد درتضاد نيست.
*منبع: روزنامه قانون، 12 ارديبهشت 1395

94110

کلید واژه ها :
نظرات
ADS
ADS
پربازدید