آستان‌های مقدس و قرارگاه‌های سازندگی مشمول پرداخت مالیات شدند | اتاق خبر
کد خبر: 339187
تاریخ انتشار: 14 اردیبهشت 1395 - 15:58
نمایندگان با تصویب ماده ای، آستان‌های مقدس و قرارگاههای سازندگی و شرکتها و مؤسسات وابسته را نسبت به تمامی فعالیت‌های اقتصادی خود، مشمول پرداخت مالیات کردند.

اتاق خبر: در ادامه رسیدگی به لایحه دائمی شدن احکام برنامه های توسعه نمایندگان با الحاق ماده ای به این لایحه مقررکردند از سال اول اجرای برنامه ششم، آستان‌های مقدس و قرارگاههای سازندگی و شرکتها و مؤسسات وابسته  نسبت به تمامی فعالیت‌های اقتصادی خود، مشمول پرداخت مالیات شوند.

بر این اساس مقرر شد، به‌منظور تحقق سياست‌های كلی اقتصاد مقاومتي موضوع صرفه‌جويی در هزينه‌هاي عمومی، اصلاح نظام درآمدی دولت و همچنين قطع وابستگي بودجه به نفت تا پايان برنامه ششم:

1- آستان‌های مقدس و قرارگاههای سازندگی و شرکتها و مؤسسات وابسته به اشخاص مذکور از سال اول برنامه ششم نسبت به تمامی فعالیت‌های اقتصادی خود، مشمول پرداخت مالیات می‌شوند.

2- هزينه خدمات مديريت طرح های تملك داراییهاي سرمايه‌اي بنياد مسكن انقلاب اسلامی، سازمان مجري ساختمان‌ها و تأسيسات دولتي و عمومي، شركت مادرتخصصي ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور، شرکت مادر تخصصی تولید برق حرارتی، شركت سهامی توسعه منابع آب و نيروی ايران، شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشی و مؤسسه جهاد نصر، حداكثر تا دوونيم‌درصد(5/2%) عملكرد تخصيص اعتبارات ذي‌ربط با احتساب اعتبارات دريافتی از منابع بودجه عمومي كشور تعيين مي‌گردد.

منبع:مهر

کلید واژه ها :
نظرات
ADS
ADS
پربازدید