آیا وضعیت معاش کارگران بهبود یافته است؟ | اتاق خبر
کد خبر: 341666
تاریخ انتشار: 22 اردیبهشت 1395 - 15:48
در سال های 1391 و 1392 حداقل هزینه دستمزد کارگران نسبت به متوسط هزینه‌های خانوار شهری کاهش بیشتری یافت و به 28 درصد رسید، ولی این میزان در سال 1393 بهبود یافته و 31 درصد ارتقا یافت.

اتاق خبر: بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران، در سال 1393، به طور متوسط هزینه هر خانوار ایرانی،‌ ماهیانه معادل یک میلیون و 957 هزار تومان بوده است که نسبت به سال قبل آن معادل 14 درصد رشد کرده است.

حداقل نرخ دستمزد کارگران در این سال نیز با 25 درصد رشد نسبت به سال 1392 به 609 هزار تومان رسید. بر این اساس حداقل دستمزد کارگران 31 درصد از متوسط هزینه های خانوار شهری است.

همچنین مرکز آمار ایران به طور متوسط هزینه‌ درآمد هر خانوار ایرانی در سال 1392 را، ماهیانه یک میلیون و 716 هزار تومان اعلام کرده است که نشان‌دهنده‌ رشد 25 درصدی هزینه‌ خانوار شهری نسبت به سال 1391 است.

در سال 1392 حداقل نرخ دستمزد کارگران نیز با 25 درصد افزایش نسبت به سال قبل به 487 هزار و 125 تومان رسید. در این سال حداقل نرخ دستمزد کارگران ایرانی معادل 28 درصد از هزینه خانوار شهری در ایران بوده است.

در سال 1391، هزینه‌ی هر خانوار ایرانی ماهیانه معادل یک میلیون و 369 هزار تومان بوده است، که نسبت به سال قبل 27.1 درصد افزایش یافته است. حداقل نرخ دستمزد کارگران در سال 1391 نیز با 18 درصد افزایش نسبت به سال 1390 به 389 هزار و 754 تومان رسید.در سال 1391 نیز حداقل دستمزد کارگران معادل 28 درصد از متوسط هزینه خانوار شهری بوده است.

به طور متوسط هر خانوار ایرانی در سال 1390، ماهیانه معادل یک میلیون و 101 هزار تومان بوده است که نسبت به سال 1389، معادل 16.5 درصد افزایش یافته است. همچنین در این سال حداقل نرخ دستمزد کارگر معادل 330 هزار و 300 تومان بوده است که نسبت به سال قبل افزایش 9 درصدی را تجربه کرده است. در این سال حداقل نرخ دستمزد کارگران معادل 30 درصد از متوسط هزینه‌های خانوار شهری ایرانی در سال 1390 است.

اطلاعات مرکز آمار ایران نشان میدهد هزینه‌ هر خانوار ایرانی در سال 1389، ماهیانه معادل 947 هزار و 333 تومان بوده است که نسبت به سال قبل 14.6 درصد افزایش یافته است. حداقل نرخ دستمزد کارگران در این سال معادل 303 هزار و 480 تومان بوده است که نسبت به سال قبل 15 درصد افزایش یافته است. داقل دستمزد کارگران در این سال معادل 32 درصد از متوسط هزینه‌ خانوار شهری است.

 بر اساس آنچه گفته شد، اگر یک کارگر ایرانی تنها نان‌آور یک خانوار چهار نفره باشد و به اندازه حداقل نرخ دستمزد کارگران حقوق بگیرد، حقوق دریافتی ماهیانه‌اش برای تامین هزینه‌های خانوار خود به اندازه‌ 32 درصد از متوسط هزینه‌ خانوار شهری در ایران است. قدرت تامین هزینه‌ خانوار توسط کارگرانی که با حداقل نرخ دستمزد روزگار می‌گذرانند در سال 1391 و 1392 کاهش محسوسی یافته و به 28 درصد رسیده است، ولی این روند در سال 1393، بهبود یافته و به 31 درصد رسیده است.

منبع:ایسنا

کلید واژه ها :
نظرات
ADS
ADS
پربازدید