ظرفیت 300‌هزار ميليارد توماني درآمد‌هاي مالياتي | اتاق خبر
کد خبر: 343393
تاریخ انتشار: 28 اردیبهشت 1395 - 18:16
قانون جديد ماليات‌ها به طور يقين امكان دستيابي به بخش عظيمي از مبادلات فراهم مي‌شود. اما متاسفانه ما هنوز نتوانسته‌ايم ماليات عادلانه برخي بخش‌هاي بزرگ اقتصاد را وصول كنيم.

اتاق خبر: قانون جديد ماليات‌ها به طور يقين امكان دستيابي به بخش عظيمي از مبادلات فراهم مي‌شود. اما متاسفانه ما هنوز نتوانسته‌ايم ماليات عادلانه برخي بخش‌هاي بزرگ اقتصاد را وصول كنيم. اگر قرار است فعالان اقتصادي، پزشكان، ورزشكاران و ديگر آحاد جامعه ماليات پرداخت كنند و برخي نهاد‌ها به دليل اينكه نام ائمه معصوم و مقدس را دارند از پرداخت ماليات معاف شوند پس چه كس ديگري بايد ماليات پرداخت كند؟ دستگاه‌هاي اجرايي كشور اطلاعات اقتصادي لازم براي دريافت ماليات‌ها را دارند. آيا زمان آن نرسيده است كه اراده لازم براي برخورد با ماليات‌گريزان را نيز انجام دهند؟»
لغو معافيت‌هاي مالياتي تنها پاشنه آشيل قانون ماليات‌هاي مستقيم نبوده است. ماليات بر خانه‌هاي خالي موجود نيز ازجمله اين اصلاحيه‌ها بود. طبق آمار منتشر شده در كشور بيش از يك ميليون و ۶۰۰ هزار واحد مسكوني خالي در كشور وجود دارد. برخي از كار‌شناسان مسكن در اين باره معتقدند با اجراي طرح جامع مالياتي بر كشور، اين واحدهاي خالي نيز وارد چرخه بازار مسكن مي‌شوند و مي‌توانند برخي از نيازهاي بازار مسكن را تامين كنند. از ديگر اصلاحيه‌هايي كه در قانون جديد ماليات‌هاي مستقيم به اين قانون اضافه شده است، نحوه تعيين ماليات بر درآمد افراد است. در قانون جديد ماليات‌هاي مستقيم نرخ ماليات‌هاي درآمدي براي گروه كمتر از ۵۰ ميليون تومان درآمد سالانه ۱۵درصد، گروه درآمدي بيشتر از ۵۰ ميليون تومان تا سقف ۱۰۰ميليون تومان ۲۰درصد و گروه‌هاي درآمدي بيش از ۱۰۰ميليون تومان سالانه ۲۵درصد ماليات پرداخت مي‌كنند. افزايش دريافت‌هاي مالياتي از گروه‌هاي پر درآمد مي‌تواند بخشي از اختلافات درآمدي را حل كند. تغييرات اساسي ديگري كه در برخي لوايح قوانين ماليات‌هاي مستقيم وجود دارد در اين چند مورد خلاصه نمي‌شود اما بررسي آن در اين گزارش خارج از حوصله اين گزارش است. اما طرح تحول نظام مالياتي شايد نقطه آغاز تحول اقتصادي ايران در سال‌هاي آتي باشد.

منبع: تعادل

نظرات
ADS
ADS
پربازدید