تسهيلات بانك‌هاي توسعه‌اي دو برابر جذب سپرده | اتاق خبر
کد خبر: 347405
تاریخ انتشار: 11 خرداد 1395 - 15:05
همايش يك روزه نقش بانك‌هاي توسعه‌يي در توسعه و رونق كشور با حضور بانك‌هاي توسعه تعاون، توسعه صادرات، صنعت و معدن، مسكن و كشاورزي برگزار شد و بر ضرورت افزايش سرمايه و تجهيز اين بانك‌ها تاكيد شد

همايش يك روزه نقش بانك‌هاي توسعه‌يي در توسعه و رونق كشور با حضور بانك‌هاي توسعه تعاون، توسعه صادرات، صنعت و معدن، مسكن و كشاورزي برگزار شد و بر ضرورت افزايش سرمايه و تجهيز اين بانك‌ها تاكيد شد

مديرعامل بانك صنعت و معدن در دومين همايش نقش بانك‌هاي توسعه‌يي در توسعه و رونق اقتصادي كشور گفت: مانده سپرده‌ها و تسهيلات در بانك‌هاي توسعه‌يي كشور به ترتيب ١٧ و ٣٦درصد از كل نظام بانكي است درحالي كه سرمايه اين بانك‌ها تنها ٢٢درصد از سرمايه بانك‌هاي نظام بانكي را تشكيل مي‌دهد.

علي اشرف افخمي مديرعامل بانك صنعت و معدن در دومين همايش نقش بانك‌هاي توسعه‌يي در توسعه و رونق اقتصادي كشور، با مقايسه ٥بانك توسعه‌يي در كشورهاي آلمان، ژاپن، چين، كره‌جنوبي و برزيل با بانك‌هاي توسعه‌يي كشورمان عنوان كرد: درحالي كه ميانگين نسبت كفايت سرمايه بانك‌هاي توسعه‌يي در كشورمان 7.4درصد است اين رقم در بانك توسعه‌يي آلمان 18.4، ژاپن 16.4، چين ١٢، كره‌جنوبي١٤ و برزيل ١٦درصد گزارش شده است.

وي اضافه كرد: سرمايه ٥بانك توسعه‌يي ايران 3.6ميليارد دلار است درحالي كه اين رقم در بانك توسعه‌يي آلمان ٢٥ميليارد دلار، كره‌جنوبي 28.5‌ميليارد دلار، چين ١٠٤ميليارد دلار، ژاپن ١١ميليارد دلار و برزيل ١٢ميليارد دلار است.

مديرعامل بانك صنعت و معدن ميزان دارايي‌هاي ٥بانك توسعه‌يي ايران را ٧٥ميليارد دلار اعلام كرد و افزود: اين رقم در بانك چيني مورد گزارش يك هزار و ٥٧٦ميليارد دلار، در بانك كره‌جنوبي ٢٦٠ميليارد دلار، برزيل ٨٧٧ميليارد دلار، ژاپن ١٤٨ميليارد دلار و آلمان ٥٦٤ميليارد دلار است.  وي با مقايسه آماري كل دارايي‌هاي نظام بانكي كشورهاي مورد اشاره سهم هر بانك در همان كشور را نيز تشريح كرد و گفت: سهم بانك توسعه‌يي برزيل ٤٦درصد، ژاپن يك‌درصد، چين ٦درصد، كره‌جنوبي 9.4درصد و آلمان 6.5درصد از كل دارايي‌هاي نظام بانكي همان كشور است. اين سهم در ميان ٥بانك توسعه‌يي ايران به‌طور ميانگين 3.2درصد از كل دارايي‌هاي نظام بانكي كشورمان است.

افخمي با تاكيد بر اينكه بانك‌هاي توسعه‌يي با دارا بودن ٩٨هزار ميليارد ريال سرمايه و ٣٥هزار و٧٠٠نفر كارمند در مقابل ٤٤٣هزار ميليارد ريال سرمايه و ١٧٥هزار و ٥٠٠كارمند كل بانك‌هاي دولتي و خصوصي شده قرار دارند، افزود: اين درحالي است كه مانده سپرده‌ در بانك‌هاي توسعه‌يي ٩٥٨هزار ميليارد ريال و مانده تسهيلات يك هزار و ٨٨٢هزار ميليارد ريال در مقايسه با مانده سپرده ٥هزار و ٦٢٨هزار ميليارد ريال و مانده تسهيلات ٥هزار و ٢٩٦هزار ميليارد ريال كل بانك‌هاي دولتي و خصوصي شده كشورمان است.

وي ادامه داد: مانده سپرده‌ها و تسهيلات در بانك‌هاي توسعه‌يي كشور به ترتيب ١٧ و ٣٦درصد از كل نظام بانكي است درحالي كه سرمايه اين بانك‌ها تنها ٢٢درصد از سرمايه بانك‌هاي نظام بانكي را تشكيل مي‌دهد.  مديرعامل بانك صنعت و معدن با بيان اينكه باتوجه به آمارهاي فوق و درراستاي اثربخشي بيشتر بانك‌هاي توسعه‌يي در تحقق اقتصاد مقاومتي ٥راهكار را مي‌توان پيشنهاد كرد، گفت: افزايش سرمايه، تامين و تجهيز منابع بلندمدت و ارزان‌قيمت، استفاده از قابليت‌هاي قانوني و مقرراتي سازمان‌هاي توسعه‌يي، انطباق با استانداردها و مقررات بين‌المللي و افزايش اختيارات مديريتي اين ٥راهكار را شامل مي‌شود.  بانك مركزي٥٠٠ميليارد تومان در دو مرحله به‌عنوان خط اعتباري به بانك صنعت و معدن اعطا كرده كه به ٧٠واحد بحران زده شناسايي شده اعطا شده است و تا پايان خرداد ماه گزارشي در اين زمينه به بانك مركزي ارائه خواهد شد تا خطوط اعتباري جديد درنظر گرفته شود.  علي‌اشرف افخمي مديرعامل بانك صنعت و معدن ضمن بيان مطلب فوق افزود كه اشتغال در برخي از اين واحدها حفظ شد و حتي در برخي ديگر ٢٠ تا ٢٥درصد به ظرفيت توليد اضافه و منجر به اشتغال‌زايي‌هاي جديد در اين واحد‌ها شد.  وي گفت: بانك صنعت و معدن با ٣٨بانك در ١٨كشور روابط كارگزاري دارد كه ١٣عدد از اين بانك‌ها ازجمله بانك‌هاي اروپايي‌اند.

وي با بيان اينكه عمده ال‌سي‌هاي گشايش يافته در ٤ماه و ١٤روز گذشته در بخش‌هاي نيروگاهي، انرژي‌هاي نو و پتروشيمي بوده است، افزود: فقط از طريق بانك ايران و اروپا ٦٣٠ميليون يورو جابه‌جا شده است.

منبع: تعادل

 

نظرات
ADS
ADS
پربازدید