بدهي 1400 ميليارد توماني مردم به شهرداري | اتاق خبر
کد خبر: 347650
تاریخ انتشار: 12 خرداد 1395 - 08:22
قدرت گودرزي در حاشيه نهمين دوره اهداي جوايز خوش حسابي شهرداري تهران در جمع خبرنگاران افزود: از سال 1386 که طرح جامع درآمد پايدارشهرداري تهران در شوراي شهر به تصويب رسيد.

اتاق خبر: معاون مالي و اقتصاد شهري شهرداري تهران با بيان اينکه امسال نسبت به سال گذشته در پرداخت عوارض پيشرفت قابل توجهي نداشته‌ايم، گفت: به نظر مي‌رسد مشکلات اقتصادي مردم و شرايط حاکم بر جامعه موجب بروز اين مساله شده است اما دقت داشته باشيد که شهرداري 1400 ميليارد تومان معوقه از محل پرداخت عوارض قانوني که متعلق به سنوات گذشته است از مردم طلب دارد.
قدرت گودرزي در حاشيه نهمين دوره اهداي جوايز خوش حسابي شهرداري تهران در جمع خبرنگاران افزود: از سال 1386 که طرح جامع درآمد پايدارشهرداري تهران در شوراي شهر به تصويب رسيد، برگزاري جشنواره‌هاي خوش حسابي به منظور فرهنگ‌سازي مردم در پرداخت عوارض شهري در دستور کار قرار گرفت.
وي با بيان اينکه عوارض شهري يکي از درآمدهاي پايدار شهر است، ادامه داد: در سال87 درآمد پايدار شهرداري تنها 12 درصد بود؛ اما امروز با تلاش‌هاي صورت گرفته ميزان درآمد پايدار شهرداري به 40 درصد رسيده است.
گودرزي با بيان اينکه رويکرد شهرداري افزايش درآمدهاي پايدار شهري است، بيان کرد: خوشبختانه با تلاش‌هاي گسترده توانستيم سهم درآمد پايدار شهري را تا حدودي افزايش دهيم. وي در خصوص عوارض دستگاه‌هاي دولتي نيز يادآور شد: تعداد واحدهاي مسکوني بيشتر از واحدهاي دولتي است و دولتي‌ها عوارض خود را پرداخت مي‌کنند.
معاون شهردار تهران با بيان اينکه امسال نسبت به سال گذشته در پرداخت عوارض پيشرفت قابل توجهي نداشته‌ايم، گفت: به نظر مي‌رسد مشکلات اقتصادي مردم و شرايط حاکم بر جامعه موجب بروز اين مساله شده است اما دقت داشته باشيد که شهرداري 1400 ميليارد تومان معوقه از محل پرداخت عوارض قانوني که متعلق به سنوات گذشته است از مردم طلب دارد.
گودرزي از شناسايي منابع جديد براي افزايش سهم درآمدهاي پايدار شهرداري خبر داد و تاکيد کرد: براي تاييديه اين منابع جديد لايحه بايد به شوراي شهر رفته و پس از بررسي به تصويب برسد.

94104

 

نظرات
ADS
ADS
پربازدید