رقابت شانه‌به‌شانه حامیان و مخالفان برگزیت | اتاق خبر
کد خبر: 352649
تاریخ انتشار: 30 خرداد 1395 - 13:34
نظرسنجی‌ها:
آخرین نتایج نظرسنجی‌های صورت گرفته که روز یکشنبه منتشر شد، حاکی از رقابت شانه‌به‌شانه حامیان و مخالفان خروج انگلیس از اتحادیه اروپا در آستانه برگزاری همه‌پرسی 23ژوئن است.

اتاق خبر - براساس نتایج نظرسنجی موسسه 'سورویشن 'که برای نشریه ساندی میل صورت گرفته و روز یکشنبه در این نشریه منتشر شد، کارزار تبلیغاتی حامی ادامه حضور انگلیس در اتحادیه اروپا توانسته است سه درصد از حامیان برگزیت پیشی بگیرد.
نظرسنجی تلفنی موسسه سورویشن که در روزهای 17 تا 18 ژوئن صورت گرفته، مؤید آن است که میزان حمایت از ادامه حضور انگلیس در اتحادیه اروپا 45 درصد و حمایت از برگزیت 42 درصد است.
در همین حال 46 درصد از شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی گفته‌اند که احتمالا در چند روز مانده به همه‌پرسی، شمار بیشتری از ادامه حضور انگلیس حمایت خواهند کرد و این در حالی است که تنها 33 درصد از آنها باور داشته اند که در مدت یادشده حمایت از برگزیت افزایش خواهد یافت.
براساس این نظرسنجی تنها 26 درصد از کسانی که مورد پرسش قرار گرفته اند گفته اند که احتمالا مردم انگلیس رای به برگزیت خواهند داد این درحالی است که 40 درصد از شرکت کنندگان در این نظرسنجی گفته اند که احتمالا مردم انگلیس رای به ادامه حضور کشورشان در اتحادیه اروپا خواهند داد.
در پاسخ به سئوال صورت گرفته دراین نظرسنجی در مورد اینکه چه شخصیتی کارزار تبلیغاتی بهتری داشته است 17 درصد از شرکت کنندگان از دیوید کامرون( از حامیان اصلی ادامه حضور انگلیس در اتحادیه اروپا) ، 15 درصد از بوریس جانسون ( از حامیان اصلی برگزیت) ، 10 درصد از نایجل فاراژ رهبر یوکیپ ( حامی برگزیت) و 9 درصد از مایگل گوو وزیر دادگستری کابینه کامرون ( حامی برگزیت) نام برده اند.
اما نتایج نظرسنجی موسسه سورویشن که در روز پنجشنبه گذشته و قبل از قتل جو کاکس صورت گرفته بود، حکایت از حمایت 45 درصد مردم انگلیس از برگزیت و حمایت 42 درصدی آنها از ادامه حضور انگلیس در اتحادیه اروپا داشت.
به نوشته ساندی میل، نتایج این نظرسنجی‌ها مؤید تاثیرات قتل تکان‌دهنده 'جو کاکس' نماینده پارلمانی حزب کارگر، بر تقویت مواضع حامیان ادامه حضور انگلیس در اتحادیه اروپا شمرده می‌شود.
جو کاکس 41 که از حامیان جدی حضور انگلیس در اتحادیه اروپا بود، در پنجشنبه هفته گذشته توسط 'توماس مایر' 52 ساله که به نظر می رسد دارای دیدگاه های راست افراطی است، به ضرب گلوله و چاقو در شهر برستل در یورکشایر غربی کشته شد.
در همین حال نتایج نظرسنجی موسسه 'اوپینیوم ' که برای نشریه آبزرور صورت گرفته و در این نشریه نیز منتشر شد، نشانگر حمایت 44 درصدی مردم از ادامه حضور انگلیس در اتحادیه اروپا و نیز حمایت 44 درصدی آنها از برگزیت است.
نظرسنجی تلفنی 'بی ام جی ' برای نشریه هرالد نیز مؤید حمایت 46 درصد مردم از ادامه حضور انگلیس در اتحادیه اروپا و حمایت 43 درصد آنها از برگزیت است .
براساس این نظرسنجی هنوز 11 یازده درصد از مردم انگلیس مردد هستند.
نظرسنجی موسسه 'کامرس' برای نشریه ایندیپندنت و ساندی مردم ، نیز بیانگر آن است که درصدی بیشتر از مردم انگلیس از برگزیت خرسند خواهند شد.
نظرسنجی آنلاین اوپینیوم در روزهای 14 تا 17 ژوئن، نظرسنجی آنلاین کمرس در روزهای 15 تا 16 ژوئن و نظرسنجی تلفنی 'بی ام جی ' نیز از دهم تا 15 ژوئن انجام شده است.
براساس نظرسنجی 'یوگو ' برای ساندی‌تایمز که در روزهای پنجشنبه و جمعه گذشته صورت گرفته ، میزان حمایت از ادامه حضور انگلیس در اتحادیه اروپا 44 درصد و میزان حمایت از برگزیت 43 درصد است.
همه‌پرسی خروج یا عدم خروج انگلیس از اتحادیه اروپا قرار است روز پنجشنبه سوم تیرماه (23 ژوئن) برگزار ‌شود.
کمپین های حامی و مخالف برگزیت بعد از دو روز وفقه در فعالیت هایشان به دلیل قتل 'جو کاس' از روز یکشنبه مجددا فعالیت های خودشان را شروع خواهند کرد.

ایرنا

94110

نظرات
ADS
ADS
پربازدید