انتصاب ذیحساب و مدیر امور مالی صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر | اتاق خبر
کد خبر: 357544
تاریخ انتشار: 17 تیر 1395 - 07:05
معاون نظارت مالی و خزانه دار کل کشور در حکمی مهدی صابر را به سمت ذیحساب و مدیر امور مالی صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر منصوب کرد.

اتاق خبر:سید حمت ا... اکرمی معاون نظارت مالی و خزانه دار کل کشور ، طی حکمی مهدی صابر را به سمت ذیحساب و مدیر امور مالی صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر منصوب کرد.

در متن حکم مهدی صابر آمده است: در اجرای ماده 31 قانون محاسبات عمومی کشور به موجب این حکم به سمت ذیحساب و مدیر امور مالی صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر منصوب می شوید تا برابر ضوابط و مقررات قانونی به وظایف نظارتی و اجرایی خود عمل نمایید.

موفقیت شما را در انجام مسئولیت های محوله از خداوند بخشنده و مهربان که ناظر بر اعمال ماست، خواهانم.

نظرات
ADS
ADS
پربازدید