آخرین اخبار از جمع عمومی عادی و فوق العاده انجمن صنفی کارفرماییِ | اتاق خبر
کد خبر: 358937
تاریخ انتشار: 22 تیر 1395 - 23:14

به گزارش اتاق خبر مجمع عمومی عادی و فوق العاده انجمن صنفی کارفرماییِ انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران در ساعت ۱۶ روز دوشنبه مورخ ۹۵/۴/۲۱ با حضور ۱۶۵ نفر عضو( حقیقی و حقوقی) تشکیل شد . مراتب زیر به تصویب رسید:
۱- گزارش عملکرد هیأت مدیره قرائت شد و به تصویبِ مجمع رسید.
۲- تراز مالی سالهای ۹۱ ، ۹۲ و ۹۳ به تصویبِ مجمع رسید.
۳- خانم فاطمه رضوانی و آقایان عباس شریف کاشانی و محمود ظفری به عنوان بازرسین اصلی انتخاب شدند.
۴-تغییرات اساسنامه انجمن جهت انطباق با ماده ۲۴ آیین نامه تشکیل انجمن های صنفی کارگری و کارفرمایی به تصویبِ مجمع رسید.


منبع: روابط عمومی انجمن صنفی کارفرمایی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران

94105

نظرات
ADS
ADS
پربازدید