افت 11‌درصدي فروش صنعتي | اتاق خبر
کد خبر: 362695
تاریخ انتشار: 13 مرداد 1395 - 07:12
بر اساس گزارش سازمان يونيدو، توليد صنعتي جهان در فصل نخست سال 2016 كه تقريبا مقارن با فصل پاياني سال 1394 است، نسبت به مدت مشابه سال قبل 2.1‌درصد رشد مثبت داشته است.

اتاق خبر: بر اساس گزارش سازمان يونيدو، توليد صنعتي جهان در فصل نخست سال 2016 كه تقريبا مقارن با فصل پاياني سال 1394 است، نسبت به مدت مشابه سال قبل 2.1‌درصد رشد مثبت داشته است. نرخ رشد توليد صنعتي كشورهاي در حال توسعه و اقتصادهاي نوظهور در اين بازه زماني معادل 4.7‌درصد بوده كه از متوسط جهان بالاتر بوده است. مقايسه رشد توليد صنعتي منفي 2.8‌درصدي (كارگاه‌هاي بزرگ صنعتي بانك مركزي) در فصل چهارم 1394 كشور ايران با رشد توليد صنعتي كشورهاي در حال توسعه در فصل نخست سال 2016 نشان از وضعيت نامناسب رشد توليدات صنعتي كشور و فاصله 7.5واحد‌درصدي در اين زمينه است. شاخص توليد صنعتي شركت‌هاي بورسي

بر اساس گزارشي كه توسط پژوهشكده پولي و بانكي به سفارش اتاق تهران در مورد برآورد شاخص توليد صنعتي كشور در سال 1394 انجام شده، نتايج زير به دست آمده است: توليد در شركت‌هاي صنعتي پذيرفته شده در بورس، در فصل پاياني سال 1394 در مقايسه با مدت مشابه سال قبل 4.6‌درصد رشد داشته است. اين رشد با احتساب فرآورده‌هاي نفتي در مدت مذكور 4.5‌درصد بوده است. همچنين در زمستان 94، بيشترين رشد شاخص توليد صنعتي در ميان محصولات صنعتي بورسي مربوط به صنعت شيميايي با رشد 15.2‌درصدي و محصولات دارويي با رشد 9.6‌درصدي است.  از سوي ديگر، با وجود مثبت شدن نرخ رشد توليد صنعتي در فصل چهارم سال 94 ولي برخي صنايع همچنان در اين فصل با رشد منفي توليدات همراه بودند. توليد صنعت خودرو و قطعات با 25.1‌درصد كاهش و صنعت، سيمان، آهك و گچ با 17.3‌درصد كاهش، بيشترين افت شاخص توليد را در ميان صنايع مهم بورسي در فصل پاياني سال 94 تجربه كرده‌اند. در عين حال، به‌رغم رشد توليد، شاخص فروش صنعتي در فصل چهارم سال 94 معادل 2.7درصد كاهش يافته است. 3صنعتي كه بيشترين افت فروش را داشته‌اند

بيشترين كاهش فروش در ميان صنعت سيمان، آهك و گچ با رشد منفي 17.3‌درصدي، صنعت خودرو و قطعات با رشد منفي 13.8‌درصدي و صنعت كاني‌هاي غيرفلزي با رشد منفي 12.3‌درصدي مشاهده مي‌شود. درمجموع توليد صنعتي در سال 94 در مقايسه با سال 93، با كاهش 9.8‌درصدي همراه بوده است. اين رقم با احتساب فرآورده‌هاي نفتي به منفي 11.5‌درصد مي‌رسد. همچنين سهم دو صنعت خودرو و قطعات و فلزات اساسي در كاهش 9.8درصدي شاخص توليد صنعتي در سال 1394 به ترتيب برابر با منفي 4واحد ‌درصد و منفي 3.2واحد ‌درصد بوده است.  با وجود رشد منفي شاخص توليد صنعتي كشور، برخي صنايع مهم بورسي مانند محصولات دارويي و فرآورده‌هاي غذايي و آشاميدني به ترتيب رشد مثبت 4.7‌درصد و 1.9‌درصد را در سال 1394 تجربه كرده‌اند. در عين حال، فعاليت صنعت خودرو و قطعات با كاهش 21.8‌درصدي شاخص توليد در سال 94 همراه بوده است. پس از آن، صنعت سيمان، آهك و گچ با رشد منفي 21.5‌درصدي بيشترين كاهش توليد را در ميان صنايع مهم بورسي داشته است.  درمجموع شاخص فروش صنعتي در سال 1394 با كاهش 10.9‌درصدي همراه بوده است. صنايع سيمان، آهك و گچ با كاهش 21.5‌درصدي شاخص فروش، صنعت خودرو و قطعات با كاهش 19.5‌درصدي و صنعت فلزات اساسي با كاهش 14.2‌درصدي، بيشترين افت فروش را در ميان صنايع مهم بورسي داشته‌اند. كمتر بودن رشد شاخص فروش از رشد شاخص توليد صنعتي تاييدكننده تسلط عامل كاهش تقاضا (داخلي و خارجي) در كاهش شاخص توليد صنعتي است. گزارش‌هاي مركز آمار ايران

رشد ارزش افزوده فعاليت صنعت در سال 1394 بنا بر آمارهاي فصلي حساب‌هاي ملي منتشر شده توسط مركز آمار ايران حاكي از رشد منفي 0.3‌درصدي اين بخش در سال 1394 است. تفكيك فصلي رشد ارزش افزوده صنعت نشان مي‌دهد كه بعد از سه فصل متوالي رشد منفي در سال 1394، در فصل چهارم اين سال، رشد اين بخش مثبت شده است.  مقايسه آمارهاي رشد صنعت در سال 94

صرفنظر از منابع و جامعه آماري و سال پايه، نتايج حاصل از مقايسه آمار مربوط به رشد توليد صنعتي سه منبع بانك مركزي، پژوهشكده پولي و بانكي و مركز آمار ايران نشان مي‌دهد: آمار هر 3منبع، تاييدكننده رشد منفي توليدات صنعتي در 3فصل نخست سال 1394 است.  دو منبع شاخص توليد صنعتي شركت‌هاي بورسي و رشد ارزش افزوده فعاليت صنعت مركز آمار، رشد شاخص را براي فصل چهارم سال 1394، مثبت اعلام كرده‌اند در حالي كه شاخص توليد كارگاه‌هاي بزرگ صنعتي مربوط به بانك مركزي، رشد منفي را براي اين مقطع نشان مي‌دهد. درمجموع هر 3 گزارش كارگاه‌هاي بزرگ صنعتي (بانك مركزي)، شركت‌هاي صنعتي بورسي (پژوهشكده پولي و بانكي) و مركز آمار ايران، ناظر بر نامناسب بودن وضعيت توليدات صنعتي در سال 1394 است.

منبع: تعادل

95103

 

کلید واژه ها :
نظرات
ADS
ADS
پربازدید