اطلاعیه وزارت اموراقتصادی و دارایی درباره انتشار اوراق تسویه خزانه | اتاق خبر
کد خبر: 364976
تاریخ انتشار: 24 مرداد 1395 - 18:00
وزارت امور اقتصادی و دارایی با صدور اطلاعیه ای خواستار حضور اشخاص برای تسویه بدهی ها و مطالبات از طریق اوراق تسویه خزانه در وزارت اقتصاد یا اداره های کل استان ها شد.

اتاق خبر: بر اساس اطلاعیه شماره (1) وزارت امور اقتصادی و دارایی، همه اشخاص حقیقی و حقوقی، تعاونی و خصوصی برای تسویه بدهی ها و مطالبات خود از طریق صدور اوراق تسویه خزانه، باید درخواست خود را با تکمیل درخواست صدور اوراق تسویه خزانه مطابق نمونه شماره (1) و الصاق تاییدیه های منضم به آن مطابق نمونه های شماره (2) و شماره (3)، بر مبنای محل استقرار دستگاه اجرایی بدهکار حسب مورد در استان به اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان مربوط (برای دستگاه های اجرایی بدهکار محلی) و در مرکز (برای دستگاه های اجرایی بدهکار متمرکز) به وزارت امور اقتصادی و دارایی (اداره کل مدیریت بدهی ها و تعهدات عمومی دولت) به نشانی تهران، خیابان باب همایون، وزارت اموراقتصادی و دارایی، طبقه سوم، کدپستی( 1114943661) ارسال کنند.
اطلاعیه ذکر شده به همراه فرم ها و سایر موارد مورد نیاز از پورتال اداره کل مدیریت بدهی ها و تعهدات عمومی دولت به نشانی http://iridmo.mefa.gov.ir قابل دریافت است.
به گزارش ایرنا، در ابتدای دولت یازدهم و از سال 1392 نظم دهی و سامان بخشی بدهی های انبوه دولت در دستور کار قرار گرفت و برای همین منظور دولت از سال های گذشته اقدام های خود را آغاز و اعلام کرد با بهره گیری از ابزارهای مختلف قصد دارد از انبوه بدهی ها خلاص شود.
اسناد خزانه، اوراق بهادار بانام یا بی نامی است که خزانه داری کل با بهای اسمی معین و بدون کوپن سود با سررسیدهای حداکثر تا سه سال منتشر کرده و در قبال بدهی های مسجل بخش دولتی و با توافق بستانکاران به صورت تنزیلی (با کسر از بهای اسمی) در اختیار آنها قرار می دهد.
در واقع دولت می تواند با انعقاد قراردادهای مربوط به مبادله های واقعی، اوراق بهادار خزانه را برای سررسید معین در اختیار بانک ها، پیمانکاران پروژه های کوتاه مدت یا تامین کنندگان نیازهای جاری و به طورکلی طلبکاران دولت قرار دهد و از این راه نیازها و هزینه های جاری و کوتاه مدت خود را تامین مالی کند.

منبع: ایرنا

95102

نظرات
ADS
ADS
پربازدید