امضاء یادداشت تفاهم همکاری صندوق ضمانت صادرات ایران و نروژ | اتاق خبر
کد خبر: 366239
تاریخ انتشار: 30 مرداد 1395 - 19:53
این یاداشت تفاهم توسط سیدکمال سیدعلی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران (EGFI) و آقای استیل مشاور و مدیر کل حقوقی صندوق ضمانت صادرات نروژ (موسسهGIEK )به امضاء رسید.

اتاق خبر:  صبح امروز  طی  یادداشت تفاهم همکاری که میان صندوق ضمانت صادرات ایران با شرکت ضمانت صادرات  نروژ(موسسه  GIEK) به امضاء رسید دوطرف در زمینه پوشش بیمه ای مشترک در کشور ثالث، همکاری اتکایی، تبادل اطلاعات اعتباری تجار دوکشور و سایر حوزه های تسهیل کننده تجارت به توافق رسیدند.

این یاداشت تفاهم توسط سیدکمال سیدعلی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران (EGFI) و آقای استیل مشاور و مدیر کل حقوقی صندوق ضمانت صادرات نروژ (موسسهGIEK  )به امضاء رسید.

 امضاء این  یاداشت تفاهم همکاری  می تواند نقش موثری در تسهیل وتوسعه روابط تجاری دوکشور ایفا نماید. با امضای این یاداشت تفاهم ، طرفین در زمینه تبادل اطلاعات اقتصادی، تجاری ، بانکی وتوسعه پوشش های بیمه به توافق رسیدند. همچنین طرفین ابراز امیدواری کردند این همکاری ها از طریق بیمه مشترک واتکایی در دوکشور وکشور ثالث، اعتبارسنجی تجار و بانک ها، جلوگیری از بروز خسارت وکمک به وصول مطالبات توسعه یابد. 

منبع:ایلنا

نظرات
ADS
ADS
پربازدید