صادرات کمک فنر خودرو به افغانستان | اتاق خبر
کد خبر: 366706
تاریخ انتشار: 2 شهریور 1395 - 00:17
طبق آمار گمرک در ۴ ماه منتهی به تیر سال ۹۵، ۴۲۲۶ عدد انواع کمک فنر خودرو صادر شده است.

به گزارش اخبار خودرو به نقل از باشگاه خبرنگاران ،طبق آمار گمرک در ۴ ماه منتهی به تیر سال ۹۵، ۴۲۲۶ عدد انواع کمک فنر خودرو صادر شده است.

گفتنی است که این تعداد به ارزش دلاری ۱۱۸,۰۹۹ و ارزش ریالی ۳,۶۰۴,۳۸۵,۶۹۱ برای کشور ارز آوری داشته است.

 

ماه کشورطرف معامله تعداد وزن(ک.گ) ارزش ریالی ارزش دلاری
۱ افغانستان ۳۴۵ ۱,۷۰۰ ۳۰۱,۵۹۹,۵۵۰ ۹,۹۶۲
۱ افغانستان ۲۹۸ ۱,۹۵۲ ۲۶۵,۸۰۳,۸۴۰ ۸,۷۸۴
۲ افغانستان ۱۶ ۴۸۰ ۴۳,۷۰۲,۵۶۰ ۱,۴۴۰
۲ افغانستان ۱۴۴ ۹۳۶ ۱۴۱,۹۰۶,۴۶۴ ۴,۶۸۴
۲ افغانستان ۳۱۶ ۱,۴۷۰ ۲۶۲,۴۱۹,۵۳۱ ۸,۶۵۳
۳ افغانستان ۱۰ ۱۷۴ ۲۳,۸۳۳,۷۳۷ ۷۸۵
۳ افغانستان ۷۳۵ ۲,۵۹۰ ۶۱۷,۰۷۲,۳۶۰ ۲۰,۲۱۲
۳ افغانستان ۲۲۹ ۱,۱۴۰ ۲۰۰,۵۶۳,۴۸۰ ۶,۶۰۴
۳ افغانستان ۵۲۳ ۲,۴۸۵ ۴۲۴,۷۶۱,۴۳۸ ۱۳,۹۳۳
۴ آذربایجان ۴۰ ۱۲۹ ۵,۸۷۳,۲۸۰ ۱۹۲
۴ فدراسیون روسیه ۱۰۴ ۲۰۸ ۱۵,۴۰۷,۸۰۸ ۴۹۹
۴ افغانستان ۹ ۲۷۰ ۳۷,۵۰۰,۹۷۵ ۱,۲۱۵
۴ افغانستان ۷۴۸ ۲,۵۰۰ ۶۴۱,۶۲۱,۶۲۰ ۲۰,۷۸۸
۴ افغانستان ۱۵ ۵۲۵ ۷۲,۴۶۳,۷۹۸ ۲,۳۶۲
۴ افغانستان ۵۰۸ ۱,۹۹۵ ۳۷۶,۹۲۹,۹۸۰ ۱۲,۳۲۲
۴ افغانستان ۱۸۶ ۱,۱۵۵ ۱۷۲,۹۲۵,۲۷۰ ۵,۶۶۴

94105

کلید واژه ها :
نظرات
ADS
ADS
پربازدید