10میلیارد ریال پاداش برای صرفه جویی کشاورزان در مصرف برق | اتاق خبر
کد خبر: 369484
تاریخ انتشار: 17 شهریور 1395 - 02:58
پرداخت تخفیف همکاری کشاورزان استان فارس برای مصرف کمتر برق در چاه های کشاورزی در مرداد ماه امسال 10 میلیارد ریال ارزیابی شد که به صورت همزمان در صورتحساب برق مصرفی آنها اعمال شده است.

اتاق خبر:مدیر دفتر مدیریت مصرف و کاهش تلفات شرکت توزیع نیروی برق استان فارس گفت: با توجه به اینکه بیش از 50 درصد از فروش انرژی این شرکت در ایام اوج مصرف مربوط به مصارف کشاورزی است، این شرکت همگام با دیگر فعالیت های فرهنگی و اجرایی در خصوص سایر مشترکین، فعالیت های خود را در راستای جلب همکاری مشترکین کشاورزی و بازرسی از کشاورزان دارای کنتور آب و برق متمرکز کرده است.
شاهرخ آزرم سپس ادامه داد: در راستای کنترل اوج بار تابستان سالجاری ، شرکت توزیع نیروی برق استان فارس نسبت به جلب همکاری بیش از 13 هزار مشترک کشاورزی به منظور همکاری در ساعات اوج بار روز اقدام کرده است.
این مقام مسئول خاطرنشان کرد: همچنین این شرکت برای جلب رضایتمندی کشاورزان برای اولین بار در کشور نسبت به محاسبه و اعمال بخشودگی و پاداش همکاری برای کشاورزان در صورتحساب برق مصرفی آنها اقدام کرده است.
آزرم، یادآور شد: در صورتحساب برق مصرفی مردادماه مشترکین کشاورزی این شرکت مقدار متوسط دیماند کاهش یافته 193 مگاوات بوده وحدود 10میلیارد ریال بخشودگی و پاداش اعمال شده که این میزان در حدود 2 برابر مبالغ تخفیف اعمال شده در تیرماه و افزایش دو برابری برای مشارکت کشاورزان است.

منبع: ایرنا

 

کلید واژه ها :
نظرات
ADS
ADS
پربازدید