تهیه بیش از 2500 نقشه اطلاعات مکانی در طرح آمایش کرمان | اتاق خبر
کد خبر: 372301
تاریخ انتشار: 3 مهر 1395 - 22:58
رئیس جهاد دانشگاهی استان کرمان گفت : تاکنون بیش از 2 هزار و 500 نقشه GIS (سیستم اطلاعات مکانی) در رابطه با طرح آمایش استان توسط جهاد دانشگاهی کرمان تهیه شده است.

اتاق خبر:رضا کامیاب مقدس روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: همچنین گروه GIS جهاد دانشگاهی کرمان در کنار گروه های مطالعاتی تشکیل شده، وظیفه دریافت اطلاعات تولیدی در گروه ها و تهیه نقشه های GIS مورد نیاز گروه های مطالعاتی را عهده دار شده است.
GIS مخفف Geographic Information System به معنای سیستم اطلاعات مکانی یا سیستم های اطلاعات جغرافیایی است. سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) بستری برای ذخیره، نگهداری، مدیریت و تجزیه و تحلیل اطلاعات جغرافیایی و برای کار همزمان با داده هایی که وابستگی مکانی (جغرافیایی) و توصیفی دارند، طراحی شده است.
رئیس جهاد دانشگاهی استان کرمان گفت: با توجه به چند بعدی بودن و همه جانبه نگری سند آمایش، تمامی اطلاعات و یافته های این طرح به عنوان ورودی در لایه های مختلف GIS قرار گرفته و سپس با بهره گیری از این نرم افزار تحلیل های جامع، نتایج در قالب نقشه های GIS ارائه خواهد شد.
وی بیان کرد: به طور کلی نظام برنامه ریزی در کشور براساس برنامه ریزی بخشی بنا نهاده شده و اجرای این برنامه ها منجر به عدم تعادل های فضایی و منطقه ای و حاشیه ای شدن برخی از بخش ها در کشور شده است.
کامیاب مقدس گفت: برخلاف برنامه ریزی بخشی، نگاه غالب در آمایش سرزمین یک نگاه فضایی است که نتیجه آن رفع عدم تعادل های منطقه ای و رسیدن به راهکارهای مناسب برای تحقق توسعه متوازن، پایدار و همه جانبه در محدوده سرزمین (فضا و جغرافیا) است.
وی افزود: جهاد دانشگاهی استان کرمان به عنوان مجری تهیه و تدوین برنامه آمایش استان توجه ویژه ای به لحاظ نمودن ابعاد گوناگون اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و زیست محیطی در فرآیند تهیه برنامه های توسعه استان دارد.
وی تصریح کرد: در تدوین سند آمایش استان حفاظت از منابع طبیعی و ظرفیت های اکولوژیکی استان و میراث فرهنگی و تاریخی آن به عنوان یک اصل محوری و مهم مد نظر قرار گرفته است.
رئیس جهاد دانشگاهی استان کرمان گفت: ما در تهیه سند آمایش استان به دنبال دستیابی به سازمان فضایی منسجم متناسب با قابلیت ها و ظرفیت های زیست محیطی، اقتصادی، انسانی، فرهنگی و ... به منظور رسیدن به توسعه پایدار و همه جانبه نگر استان هستیم.
وی اظهار کرد: همچنین در این طرح استراتژی کلی توزیع جمعیت و فعالیت های اقتصادی در محدوده سرزمین استان مشخص و به دنبال آن الگوی توسعه فضایی و الگوی اسکان جمعیت در محدوده جغرافیایی استان ارائه می شود.
وی افزود: در این طرح نظام اسکان جمعیت و سطح بندی مراکز شهری و نواحی روستایی براساس فعالیت ها و امکانات در پهنه سرزمین استان سازماندهی خواهد شد.
کامیاب مقدس گفت: تدوین برنامه آمایش استان استراتژی های توسعه کلان اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی را با توجه به توزیع فضایی و جغرافیایی تعیین خواهد کرد.
وی افزود: تدوین سند آمایش استان گام بزرگی در راستای کاهش و رفع کمبود تعامل های اقتصادی و اجتماعی در گستره استان پهناور کرمان به شمار می آید.
وی تصریح کرد: در تمامی مراحل تدوین سند آمایش به مسائل زیست محیطی و اکولوژیکی و نیز مواریث فرهنگی و تاریخی استان توجه ویژه ای شده است.
رئیس جهاد دانشگاهی استان کرمان گفت: برنامه آمایش استان شامل پنج مرحله کلی بروز رسانی و تدوین وضع موجود توسعه استان، تبیین چشم انداز و طراحی سناریوهای توسعه فضایی استان، تدوین طرح آمایش استان، تدوین برنامه آمایش استان، طراحی نظام مدیریت و پایش آمایش استان است.
وی اظهار کرد: برای اجرای طرح آمایش استان 11 گروه مطالعاتی مرکب از متخصصان و اعضاء هیات علمی در جهاد دانشگاهی استان تشکیل شد که علاوه بر گروه های فوق، گروه تلفیق طرح، وظیفه بررسی و جمع بندی و تلفیق تحلیل ها و اطلاعات گروه های مطالعاتی مختلف را عهده دار می باشد.
وی تاکید کرد: یکی از دستاوردهای عمده سند آمایش مکان یابی برای فعالیت های مشخص از یکسو و نیز فعالیت یابی برای مکان های مشخص در سطح استان است.
کامیاب مقدس افزود: جهاد دانشگاهی کرمان در تدوین طرح آمایش استان از ظرفیت علمی درون استان و ظرفیت عظیم علمی جهاد دانشگاهی کشور و استان حداکثر بهره برداری را به عمل آورده است.
وی گفت: با توجه به تاکیدات استاندار مبنی بر کاربردی و واقع نگر بودن خروجی کار و تجربیات این نهاد در تدوین اسناد دیگر توسعه ای نظیر سند توسعه سرمایه گذاری و اشتغال استان و به منظور جلوگیری از تهیه طرح پشت درهای بسته، جلسات پانل های تخصصی هفت گانه علاوه بر گروه های مطالعاتی در جهاد دانشگاهی برگزار شد.
رئیس جهاد دانشگاهی استان کرمان افزود: در جریان برگزاری این پانل ها از مدیران ارشد و کارشناسان و متخصصان با تجربه دستگاه های اجرایی استان، استادان دانشگاه ها و کارشناسان آزاد و مستقل و نیز مدیران سابق و صاحبنظران و فعالان بخش خصوصی دعوت و با استقبال بسیار خوب نخبگان مواجه شد.
وی گفت: مسئله رویکرد توجه ویژه به مرکز استان به عنوان مرکز پشتیبان جنوب شرق کشور و تبدیل کرمان به کلان شهر در چند سال آتی و سرمایه گذاری ویژه در این شهر به منظور جبران عدم توسعه نیافتگی، تخلیه و تجمیع هرچه سریع تر روستاها که ادامه حیات آنها فاقد توجیه اقتصادی است از جمله مباحث مطرح شده چالش برانگیز در طرح آمایش بود.
کامیاب مقدس بیان کرد: در مقوله ظرفیت های اکولوژیکی استان بویژه بحث آب و ارتباط آن با توزیع و اولویت بندی فعالیت ها در سطح استان نیز بحث های زیادی انجام شد.
وی گفت: برگزاری این نشست ها کمک شایان توجهی به تدقیق و در عین حال کاربردی تر شدن بحث های مختلف طرح آمایش کرده است.
وی بیان کرد: تاکنون بخش مربوط به ترسیم وضعیت موجود استان به انجام رسیده و کار در بخش دوم شامل چهار مرحله مورد اشاره در گروه های مطالعاتی با جدیت در حال اقدام است.
رئیس جهاد دانشگاهی استان کرمان تصریح کرد: در تهیه طرح آمایش استان اطلاعات گسترده و عظیمی در عرصه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی از دستگاه اجرایی و سازمان های اداری استان گردآوری شده است.
وی گفت: این دستاورد مرهون حمایت قاطع استاندار به منظور غلبه بر سختی اداری و ساختار بروکراتیک سازمان های استان و نیز همکاری موثر مدیران دستگاه های اجرایی استان بوده به گونه ای که هم اکنون بانک اطلاعاتی بی نظیری از اطلاعات توسعه ای مربوط به استان در جهاد دانشگاهی تشکیل شده است.

منبع:ایرنا

کلید واژه ها :
نظرات
ADS
ADS
پربازدید