هنرحل تعارض منافع و وزیر صنعت | اتاق خبر
کد خبر: 398407
تاریخ انتشار: 4 شهریور 1396 - 12:09
محمد صادق جنان صفت

ایرانیان هرچه باشند همانند همه شهروندان جهانی از ژرفای هستی خود آرزو دارند بهروز و خوشبخت و شاد باشند و با آسایش خیال زندگی کنند. ایرانیان برای بهروزی ورسیدن به آرزوی خود آمادگی دارند کارکنند و دراین راه آمادگی دارند بیشتر از آنچه دیگران کارمی کنند نیز تلاش کنند. این گزافه گویی نیست و نگاهی به کوشش خستگی ناپذیر دوستان ،خویشاوندان ،همکاران و همسایه هایمان که هرکدام بیش از اندازه لازم کار می کنند این را نشان می دهد.

ایرانیان امروز که هم اینک  در این سرزمین جای گرفته ودر پهنه ایران بزرگ پراکنده اند با آگاهی از همه پیش و پس و بالا و پایین سپهر سیاست در ایران برای رسیدن به خوشبختی راههای باز و رفتنی را می روند و خواستار آرامش هستند. یکی از راهها ی باز برپایه قانون اساسی ،انتخاب گروهی از نخبگان برای اداره کارآمد کشور از میان گروههای خواهان قدرت است. اکثریت شهروندان ایرانی با چشمهایی باز از میان چند نفری که نمایندگی فکری سیاسی بخشی از جامعه را تبلیغ می کردند اقای حسن روحانی را برای اداره نهاد دولت به مدت 4سال انتخاب کرده اند.  رییس دولت دوازدهم نیز بر اساس آنچه دراندیشه داشته و دارد و با گنجاندن همه تنگناها و صف بندیهای درون حکومتی از  شماری مدیرا ن شناخته شده برای اداره بخش های گوناگون سیاست ،فرهنگ، اموراجتماعی ،سیاسی و اقتصادی خواسته است با اوهمکاری و همراهی کنند. از پیش آشکار است این انتخاب هرگز برای همه نیروهای سیاسی و اقتصادی فعال انتخاب آرمانی نباشد و انتقادهای دلسوزانه به ویژه از سوی هواداران دولت و اصلاحات رسانه ای می شود تا رییس دولت از حساسیت ها آگاه شود. برایند  همین نقدها و داوریهای انجام شده نشان می دهد بیشترین نارضایتی ها به انتصاب محمدرضانهاوندیان به عنوان معاونت اقتصادی همراه با انتصاب مسعود نیلی به عنوان دستیار ویژه اقتصادی و مدیری که دانش اقتصاد را نخوانده به منصب وزارت اقتصاد است. از سوی دیگر کمترین نارضایتی ها نیز به انتصاب محمد شریعتمداری برای منصب یکی از وزارتخانه های  اقتصاد ی یعنی" وزارت  صنعت ،معدن، تجارت " است. وزیر انتخاب شده برای صنعت به مثابه قلب تپنده و موتوررشد اقتصاد و تجارت که راه تولید صنعتی را برای فروش در داخل و خارج هموار می کند به لحاظ سیاسی بارییس دولت اصلاحات سازگاربود و به مدت 8سال با دولت اصلاحات کارکرده است. او با دولت اعتدال نیز قرابت دارد و فرد امین رییس دولت فعلی به حساب می آید و در میان شمار قابل اعتنایی از طیف های جناح منتقد اصلاحات فردی مورد وثوق است. به این ترتیب انتظار می رود اقدامها و تصمیم های وی در مقام سیاستگذار اصلی صنعت و تجارت اگر با آموزه های داش روز اقتصاد و سیاستهای مندرج در اسناد بالادستی سازگارباشند همراهی بالایی را به دست آود. کارشناسان ، صاحبان و مدیران صنعت و بازرگانی در بخش خصوصی و علاقمندان به پیشرفت ایران از این وزیر باسابقه انتظار دارند بیشترین نیروی کارشناسی را برای مدیریت کارآمد در موضوع پیچیده " تعارض منافع " به کارگیرد. به نظر می رسد اگر آقای شریعتمداری بتواند در این دوره ازفعالیت خود این داستان " تعارض منافع" میان صاحبان کسب و کارهای متفاوت را گونه ای سامان دهد که هرگروه احساس کند بازنده نیست و هرتصمیمی که در حوزه صنعت و تجارت اتخاذ می شود برپایه منافع ملی ،منافع صنفی و گروهی و منافع فردی بوده است بزرگترین و مدرن ترین کار ملی را انجام داده است. تعارض میان واردکنندگان که تمایل به ارزارزان و تعرفه واردات پایین دارند با تولیدکنندگان که خواستار نرخ ارز بالا وواقعی و تعرفه بالا هستند همواره بوده و خواهد بود اما مدیریت کارآمد این تعارض هنربزرگی است که اگر رخ دهد سنگ بزرگی از سرراه برداشته می شود. تعارض منافع میان دهها دستگاه و سازمان و بنگاه دولتی با بخش خصوصی نیز از بزرگترین تنگناهایی است که الن به مثابه عامل بازدارنده عمل می کند . باتوجه به اینکه  برخی از این سازمانها دیگر فلسفه هستی و زاد و رشدشان را از دست داده و با توجه به کارنامه اقای شریعتمداری در برچیدن سازمانهایی همانندسازمانهای موجود می توان به مدیریت کارآمد در کاهش تعارض منافع کمک کرد. الان دوسازمان صنعتی بزرگ داریم که یکی یادگار دهه 1340 ویکی یادگار دولت اصلاحات است که با توجه به خصوصی سازی های گسترده و برنامه سند چشم انداز و تاکید برچالاک سازی دولت می توان آنهارا منحل کرد. ایدرو و ایمیدرو جزبزرگ کردن بدنه وزارت صنعت ،معدن و تجارت فایده ای ندارند. سازمان بزرگ و مداخله گر حمایت تولیدکنندگان و مصرفکنندگان نیز همین حکم را دارد.
تعارض منافع تولید با سازمان مالیاتی ،تعارض منافع میان تولید و تجارت با بازارپول و بانکها و تعارض منافع میان بخش خصوصی و سازمان تامین اجتماعی از امور بازدارنده دیگر است که برطرف کردن  یا تخفیف آنها برای هموارشدن راه هنر و مدیرت نیرومند می خواهد .  نشان دادن هنر در این راه  مهمترین کار وزیر صنعت ،معدن و تجارت در سالهای پیش رو است که البته از دست نیروهای جوان و با انگیزه برمی آید و کار مدیران بازنشسته نیست.

نظرات
ADS
ADS
پربازدید