عقلاي سياسي بايد از گفت ‌وگوي ملي حمايت كنند | اتاق خبر
کد خبر: 418596
تاریخ انتشار: 19 آبان 1397 - 09:13
گفت ‌وگو با علي‌تاجرنيا
گفت‌وگو هميشه به عنوان راهكاري براي حل بحران‌هاي بين المللي و عظيم در دستور كار رهبران جهان بوده و گاهي به رفع معضلاتي منتهي شده است كه سال‌ها ميان كشورها به عاملي براي جنگ و خونريزي مبدل مي‌شد.
به گزارش اتاق خبر، به نقل از قانون،براي مثال، شايد به موضوعاتي مانند حل مناقشات ميان آلمان غربي و شرقي يا كنار گذاشتن خصومت‌ها ميان كره‌شمالي و جنوبي بتوان اشاره كرد. اما در ايران كه همه جريان‌هاي سياسي مدعي اسلام‌مداري هستند و خود را زير پرچم انقلاب اسلامي معرفي مي‌كنند، مدت‌هاست بر سر مسائلي كه بيشتر آن‌ها نيازي به نزاع‌هاي سياسي نيز ندارد درگير هستند و با يكديگر مجادله مي‌كنند! رويه‌اي كه سبب شده است تا بسياري از مشكلات و معضلات كشور در ميان اين درگيري‌هاي سياسي گرفتار و حل آن‌ها با مشكل روبه رو شود. اين رويه بعد از روي‌كار آمدن دولت‌هاي نهم و دهم و رويدادهايي مانند اعتراضات 88 بيشتر نيز شد ولي امروز جريان‌هايي كه روحيه صلح‌طلبي بيشتري در مناسبات بين‌المللي دارند در مسائل داخلي نيز به دنبال آن‌هستند كه بتوانند مشكلات و معضلات را با گفت‌وگو حل كنند و گاهي از آشتي ملي مي‌گويند و زماني از گفت‌وگوي ملي سخن به ميان مي‌آورند. در همين راستا و براي بررسي شرايط و دلايل رو آوردن به اين نوع گفت‌وگوي سياسي سراغ يكي از فعالان سياسي اصلاح‌طلب رفتيم تا از وي در اين زمينه پرسش كنيم. علي‌تاجرنيا كه اين روزها كار پزشكي را به سياست اولويت داده است در گفت‌وگو با«قانون» اظهار داشت كه وقتی مسائل ومشکلات داخلی با گفت وگو حل شود بي شك بخش عمده‌ای ازفشارهاي خارجي نیز كم خواهد شد. ما فقط با تفاهم مي توانيم بخش عمده اي از مشكلات کشور را حل كنيم. در ادامه مشروح اين گفت‌وگو را مي‌خوانيد.
علی تاجرنيا، نماینده مردم مشهد دردوره ششم مجلس شورای اسلامی درپاسخ به سوال روزنامه «قانون» مبنی براینکه آیا گفت‌وگوي ملی می تواند دراین بازه زمانی به حل مسائل ومشکلات کشور کمک کند،گفت:« متاسفانه رقابت ها ورفتارهايي كه ریشه درگذشته دارد وهمچنین آن نوع نگاهی که بين جريانات سياسي وجود دارد باعث اختلافات عميق بين جناح ها شده است».
اين فعال سياسي افزود :«نه تنها بايد براي حل مشكلات با خودمان گفت‌وگو كنيم بلكه معتقدم برای حل مشکلات کشور بايد با جهان خارج گفت وگو كنيم.» تاجرنيا ادامه داد:« فکر می کنم سخت شدن شرایط کشورواز طرف ديگر فشارهايي كه ازخارج وارد می شودباعث شده که درداخل احساس و نيازبه يك انسجام واتحاد بيشتري کنیم. بنابراين بحث گفت وگوي ملي اگرنگاه منافع کلان کشوردرآن باشد نه منافع جريان‌هاي سياسي ورويكردهاي مختلف براي اداره كشور بسیارموثر خواهد بود».
گفت‌وگوي حياتي
اين نماينده پيشين مجلس گفت :« متاسفانه برخي مجموعه ها كه پايگاه و راي خوبي بين مردم دارند كارهايی انجام می دهند که ما ناچار به پذيرش آن هستيم که اين مساله تبعات بسيار زيادي را براي كشور ايجاد كرده است». تاجرنیاادامه داد:« فكرمي‌كنم گفت وگوي بين جريانات سياسي كمك خواهد کرد تا بخش‌هايی از حوزه هاي ملي وكلان کشور دستخوش تغييرات نشود». وی افزود:«‌دركشور هاي دنيا یک امرمرسومي وجوددارد وآن این است كه در سياست خارجي ،مانيفست ملي واقتصاد كلان آن‌ها با آمد ورفت دولت ها دستخوش تغييرات نمي‌شود. ما هنوزدرکشور به يك فهم مشترك درمورد این مسائل نرسيده ايم به همين دليل است كه هرجريان سیاسی فكرمي كند مي تواند براساس نقطه نظرات‌شان به مسائل كشوردوريا نزديك شوند. درهمین راستاگفت وگوي ملي را یک امرلازم می دانم». تاجرنیا درادامه گفت:«مسائل مهم امروز كشور درمقابل این حجم از فشارها نياز به يك طرح نودارد. درهمین راستا بايد تمامي اجزاي نظام بایکدیگرهمراهي كنند. براي مثال، وقتي بحث پولي دركشور مطرح است، نهادهاي نظامي‌،خيريه‌ها و نهادهاي عمومي وابسته به حكومت بانكداري وكارهاي اقتصادي انجام مي‌دهند. اگراين مجموعه ها دولت را همراهي نكنند بي‌شك دولت نمي تواند درکارها توفيقي داشته باشد. درکنارآن گاهی این مجموعه‌ها درمقابل تصميمات دولت كارشكني می کنند که به ضررمردم وکشور است .بنابراين فكرمي‌ کنم تمامی ارکان کشور بايد درمورد این مسائل به گفت‌وگو بنشینند تا به نتايج مهمی درمورد امورکشوربرسند».
وی تصريح كرد:« اگر يك جناح سياسي خارج ازاين جريانات هم درکشورحاكم شود بازهم متولي يك اقتصاد ورشكسته وبیمار خواهد بود. اين نوع ازمسائل در سياست خارجه ونوع روابطي كه با كشور هاي مختلف داریم اثرگذار است.بنابراين باید بتوانيم درمنافع ملی به يك فهم مشترك برسيم وپذيرش استراتژيك داشته باشيم. بي‌شك گفت‌وگوي ملی كمك خواهد كرد كه مسائل ومشكلات کلان كشور حل شود و نبايد فراموش كرد كه مسائل جزيي واختلاف نظر درهمه جا وجوددارد».
طرح عقلا
این فعال سیاسی در ادامه خاطرنشان کرد:«‌‌وقتی مسائل ومشکلات داخلی با گفت وگو حل شود بدون شك بخش عمده ای ازفشارهاي خارجي نیز به كم خواهد شد. ما فقط با تفاهم مي‌توانيم بخش عمده اي ازكه مشكلات کشور را حل كنيم». وی گفت :«كشورهايي كه به نوعي تحريم هايي را آغاز كرده اند فکر نمی کردند كه به این صورت تاثيرگذار باشند. بخش عمده مشکلات وفشارها به دليل عدم اعتماد عمومي است که دركشور حاكم شده که اين بي اعتمادي نتيجه برخي از جنجال‌هاي بي فايده سیاسی در سال‌هاي گذشته به وجود آمده است». نماينده پيشين مجلس شوراي اسلامي درپاسخ به این سوال که آیا جریان اصلاح طلب ازاین طرح حمایت می کنند، گفت:«هر فعال سياسي كه عاقلانه فكرمي كند بايد ازاين طرح گفت‌وگوي ملي حمايت كند. كساني ازاين طرح حمايت نمی كنندکه آن‌ها جزو افرادی هستند که ازاختلافات بين جريانات سياسي نان مي‌خورند.آن‌ها به صورت کوتاه مدت جريان سیاسی تشکیل می‌دهند، درآن مدت خسارتي را به كشور وارد مي‌كنند وبعد مي‌روند بدون اينكه پاسخگوی اعمال خود باشند. به نظر من جريانات اصلي سياسي چه اصولگرا وچه اصلاح طلب بايد از اين طرح حمايت كنند».
نظرات
ADS
ADS
پربازدید