جدول/ قیمت پراید در بازار و کارخانه | اتاق خبر
کد خبر: 42946
تاریخ انتشار: 15 مرداد 1392 - 14:16
قیمت کارخانه (تومان) قیمت بازار (تومان) خودرو
--- 17.500.000 EX پراید 132
--- 16.000.000 LE پراید 132
15.082.000 16.300.000 SX پراید 132
14.591.000 15.600.000 SL پراید 132
--- 17.700.000 پایه گازسوز SL پراید 132
--- 16.300.000 EX پراید 141
14.213.000 15.400.000 SX پراید 141
13.720.000 --- SL پراید 141
--- 17.000.000 SE پراید 111
--- 17.300.000 EX پراید 111
--- 16.400.000 LE پراید 111
15.268.000 16.700.000 SX پراید 111
14.776.000 16.000.000 SL پراید 111
--- 17.200.000 SE پراید 131
14.474.000 15.150.000 SL پراید 131
--- 17.300.000 پایه گازسوز SL پراید 131
14.967.000 16.000.000 SX پراید 131
--- 15.650.000 LE پراید 131
16.774.000 17.300.000 پایه گازسوز LE پراید 131
15.767.000 16.500.000 EX پراید 131
17.267.000 18.000.000 پایه گازسوز EX پراید 131

کلید واژه ها :
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید