جزئیات طرح دولت برای بیکاران | اتاق خبر
کد خبر: 45286
تاریخ انتشار: 13 مهر 1392 - 12:39
 
طرح پیشنهادی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی به جای طرح بیمه بیکاری مجلس که اکنون در مجمع تشخیص در حال بررسی است از سوی فارس منتشر شد.
فارس- جزئیات طرح پیشنهادی دولت به جای طرح بیمه بیکاری مجلس که پس از اختلاف مجلس و شورای نگهبان در خصوص تامین منابع مالی به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفته است به شرح زیر است. عنوان این طرح عبارت است از اجرای طرح کارورزی و کارآموزی توام با کار برای کلیه جویندگان کار به نحوی که افراد جوینده کار برای مدتی که تعیین می‌گردد بعنوان کارورز به بنگاه اقتصادی معرفی می‌گردد و در این مدت 30 تا 50 درصد حقوق آنان توسط صندوق بیمه بیکاری پرداخت می شود و از طرفی از درمان نیز می توانند بهره مند گردد. مشابه این طرح به همان ترتیبی که در طرح اولیه مجلس محترم شورای اسلامی آمده است پیش بینی گردیده تا از طریق تعیین سهم  بیمه بیکاری پرداختی توسط کارفرما و دولت در بخش های مختلف ، دولتی ، خصوصی و استخدام های کشوری ، قانون کار و .... تأمین می گردد. این طرح مزایای بیشماری دارد: این طرح مزایای بیشماری دارد ضمن اینکه سوابق موجود حاکی است که بیش از حدود 60 الی 70 درصد افرادی که بعنوان کارورز به بنگاه های اقتصادی معرفی و جذب می شوند بعد از حدود یکسال و سپری شدن مدت کارورزی با شناختی که کارفرمایان از این افراد پیدا می کنند  و همچنین تخصصی که به دست می آورند جذب بازار کار شده و امکان ماندگاری در بنگاه های اقتصادی برای آنها فراهم می شود . بدیهی است بیکارانی که از حضور در بنگاه های اقتصادی برای انجام کارورزی خودداری نمایند به آنان مقرری بیمه بیکاری پرداخت نخواهد شد. این طرح به صورت میدانی و عملیاتی برای آن دسته از مقرری بگیران بیمه بیکاری که شاغل بوده اند و دراجرای قانون بیمه بیکاری بیکار و بیمه بیکاری دریافت نموده اند در سال های 89 ، 90 و 91 در استان خراسان رضوی اجرا گردید به این ترتیب که 70% حقوق مقرری بگیران بیمه بیکاری از صندوق بیمه بیکاری به بنگاه های اقتصادی که تمایل داشتند از بین مقرری بگیران بیمه بیکاری نیروی خودشان را انتخاب و جذب کنند ، پرداخت گردید. همچنین 30 درصد حقوق توسط کارفرما و معافیت حق بیمه سهم کارفرما و کارگر از طریق صندوق اعمال شد . ضمن اینکه حدود 2000 نفر جذب بازار کار گردیدند و منابع قابل توجهی در صندوق بیمه بیکاری صرفه جویی و بخشی نیز به تولید برگشت و منابع و مصارف صندوق که در سال 88 منفی 8- درصد بود علیرغم مشکلات حاکم بر بنگاه های اقتصادی در سال 1391 در 10ماهه، مثبت 11+ شد. مزایای اجرای طرح پیشنهادی با رویکرد پرداخت کارورزی و کارآموزی توام با کار : - حدود بیش از 60 درصد جویندگان کار معرفی شده به بنگاه های اقتصادی بعد از اتمام مدت مورد نظر به دلیل فرا گرفتن مهارت های لازم و تعامل ایجاد شده بین کارفرما و نیروی شاغل، جذب همان بنگاه اقتصادی می شوند. - بیکاران واقعی شناسایی و از مقرری مربوطه بهره مند می شوند و طبیعی است افراد شاغل پنهان آمادگی لازم برای جذب در بنگاه های اقتصادی را نخواهند داشت . - ایجاد توقع برای حدود 8 میلیون نفر کارکن مستقل کشور به حداقل می رسد. - ارتقاء توانمندی های حرفه ای جویندگان کار با رویکرد ساماندهی بازار کار - صرفه جویی جدی در منابع صندوق و جلوگیری از اتلاف آن - ظرفیت های خالی بنگاه های اقتصادی تکمیل و هزینه تولید کاهش پیدا می کند. - میزان ریسک پذیری برای جذب نیروی انسانی برای بنگاه اقتصادی به حداقل می رسد. - جایگاه اجتماعی برای خانواده افراد بیکار جذب شده در بنگاه های اقتصادی ارتقاء پیدا می کند. - بهبودی فرهنگ کار کشور در حال حاضر طرح پیشنهادی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در کمیسیون اقتصادی مجمع تشخیص مصحلت در حال بررسی است تا در نهایت جایگزین طرح بیمه بیکاری مجلس شود.
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید