شافعی تجربه و صلاحیت پست ریاست اتاق ایران را دارد | اتاق خبر
کد خبر: 48277
تاریخ انتشار: 8 آذر 1392 - 16:51
نایب دوم کمیسیون آموزش و فرهنگ اقتصادی اتاق ایران معتقداست : شافعی تجربه، صلاحیت و سلامت کافی را برای پذیرش مسئولیت اتاق ایران دارد و گزینه ای بسیار مناسب برای تصدی ریاست اتاق ایران در مدت زمان باقی مانده فعالیت آن است. حسین طوسی در گفت وگو با اتاق نیوز اظهار کرد : با توجه به اینکه جایگاه اتاق ایران در نزد دولت یازدهم و ارکان نظام مورد قبول است، باید انتخاب رییس جدید به نحوی باشد که لطمه ای به ساختار اتاق وارد نشود. حسین طوسی در گفت وگو با اتاق نیوز اظهار کرد: با توجه به مدت زمان باقی مانده فعالیت رییس اتاق ایران، تصمیم جمعی و توصیه نهاوندیان آن بود که از جمع کسانی که مدیریت اتاق را بر عهده دارند، فردی دارای صلاحیت و تجربه کافی مسئولیت مابقی دوره اتاق را در اختیار گیرد تا خللی در برنامه ها و روند کاری اتاق ایران ایجاد نشود. وی گفت که بر اساس تصمیم شورای روسای اتاق ها و نظر بسیاری از هیات ریسه و نمایندگان تشکل ها، درست این است که یکی از اعضای هیات رییسه دارای تجربه و کفایت کافی نامزد ریاست شود که جمع بندی همه بر روی شافعی بود. وی این موضوع را نیز گفت : البته برخی افراد را برای ریاست اتاق ایران مطرح می کنند که ما نمی دانیم که آیا آنها تجربه کافی برای مدیریت و سکان داری نهادی مانند اتاق ایران را دارند یا خیر؟ اما در مورد شافعی کاملا این موضوع برعکس است. انتخابات اتاق ایران برای تعیین رییس جدید دهم آذرماه برگزار می شود
کلید واژه ها :
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید