روي خوش مجلس به پيشنهادات اتاق درباره لايحه ماليات هاي مستقيم | اتاق خبر
کد خبر: 50584
تاریخ انتشار: 6 دی 1392 - 16:47
اتاق نيوز – نايب رييس اتاق بازرگاني،‌ صنايع و معادن و كشاورزي ايران مي گويد كه نمايندگان كميسيون اقتصاد مجلس شوراي اسلامي در نشست دو روزه خود در جزيره كيش نگاه مثبتي نسبت به پيشنهادات اتاق داشتند ونظرات نسبت به گذشته مورد توجه بيشتري قرار گرفت . پدرام سلطاني در گفت و گو با اتاق نيوز اظهار كرد:‌ در متني كه اين دو روز مورد توجه قرار گرفت تعداد قابل توجهي از نظرات اتاق لحاظ شد و برخي نيز به بحث و بررسي گذاشته شد . عضو اتاق ايران ادامه داد ،‌به نظر مي رسد نظرات اصلي اتاق بازرگاني در باره قانون ماليات هاي مستقيم تا حد بالايي لحاظ خواهد شد . " ‌جمع بندي ما اين است كه نمايندگان كميسيون اقتصادي خصوصا آنها كه مشاركت فعالي در بررسي لايحه دارند ، پيشنهادات ما را مورد توجه قرار دهند كه نهايتا بايد در كميسيون اقتصادي به راي گيري گذاشته شود." سلطاني درباره لايحه همچنين توضيح داد : دولت درسال گذشته لايحه اي در باره اصلاح قانون ماليات هاي مستقيم را دست تدوين داشت كه اين لايحه با قيد يك فوريت در دست كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي قرار گرفت . به گزارش اتاق نيوز ، يك فوريت اصلاح قانون ماليات هاي مستقيم آبان ماه سال گذشته به تصويب مجلس رسيد. سلطاني با اشاره به اين شروع به كار دولت يازدهم گفت: ‌بعدا به جهت ورود به ايام بودجه و فصل انتخاب و جابجايي مديران و دولت جديد رسيدگي به اين لايحه متوقف شد كه در نهايت كميسيون تصميم گرفت در يك برنامه دو روزه لايحه را مورد بررسي و رسيدگي قرار دهد . نايب رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران كه براي شركت در جلسه دو روزه بررسي لايحه ماليات هاي مستقيم دركيش به سر مي برد، ‌گفت :‌ ديروز در دو نوبت صبح و بعداز ظهر و امروز هم به همين صورت لايحه پيشنهادي مورد بررسي قرار گرفت . اين فعال بخش خصوصي با بيان اينكه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسات فشرده همزمان با بررسي لايحه پيشنهادات مكتوب اتاق را كه قبلا ارايه شده بود نيز بررسي كردند ، گفت : ‌لايحه ارايه شده دولت به دقت به بحث گذاشته شد . وي تاكيد كرد كه پيشنهادات اتاق و مطالعات مركز پژوهش هاي مجلس نيز بررسي شد و علاوه براين دو بخش ،‌ ساير نظرات كارشناسي نيز مورد مداقه قرار گرفت . سلطاني اظهار كرد كه اتاق پيشنهادات خود را در باره اصلاح لايحه قانون ماليات هاي مستقيم به صورت مدون به وزير جديد اقتصاد و امور دارايي ارايه كرد و همچنين در اختيار سازمان امور مالياتي قرار گرفت . عضو هيات رييسه اتاق ايران درباره پيشنهادات اتاق ونظر مثبت نمايندگان مجلس به آنها اين نكته را نيز گفت كه مطالب ارايه شده از سوي اتاق شامل همه موارد مربوط به فعاليت هاي توليدي و اقتصادي ،‌محيط كسب و كار و به طور كلي مستقيم و غيرمستقيم بخش خصوصي را مورد لحاظ قرار گرفته است . وي درباره زمان طرح لايحه در مجلس گفت: طرح لايحه درصحن علني مجلس بستگي به حجم كار مجلس دارد و با توجه به اينكه هم اكنون بودجه 93 درحال بررسي است ،‌ به طور طبيعي بودجه در اولويت كميسيون تلفيق در اولويت خواهد بود بنابراين به نظر مي ر سد كه در سال جاري امكان بررسي آن فراهم نشده مگر اينكه در تفاهم دولت و مجلس با اولويت بيشتري به لايحه پرداخته شود . سلطاني اظهار كرد:‌ برآيند نشست دوروزه دركيش بيانگر آن است كه تقريبا همه پيشنهادات اتاق مورد توجه نمايندگان قرار گرفت و در نهايت اينكه در تصميم گيري كداميك مورد پذيرش قرار گيرد فعلا نمي توان اظهار نظر خاصي داشت . وي تاكيد كرد : تمامي ديدگاه هاي اتاق كارشناسي با نگاه حرفه اي و منطقي بود و با توجه به اينكه هم دولت و هم مجلس براي فضاي كسب و كار و بهبود محيط كسب و كار اهميت بالايي قائل هستند بنابراين به نظر ما اكثر پيشنهادات از اهميت بالايي برخوردار خواهد بود.//
کلید واژه ها :
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید