واگذاری 10 درصدی سهام در 10 ماه/رد دیون همچنان برنده خصوصی‌سازی شد | اتاق خبر
کد خبر: 52268
تاریخ انتشار: 30 دی 1392 - 18:20
   
آمار واگذاری سهام شرکتها از ابتدای سال جاری تا 15 دی ماه نشان می دهد که با گذشت 10 ماه از سال فقط 10 درصد از سهام شرکت‌ها واگذار شده و رد دیون برنده خصوصی سازی شده است.
ایسنا- آمار واگذاری شرکت‌ها از ابتدای سال تا نیمه دی ماه نشان می دهد که در این مدت تنها 152 هزار و 857 میلیارد ریال معادل 10.2 درصد واگذاری صورت گرفته او از این میزان 74 هزار و 878 میلیارد ریال به بخش غیر دولتی و 77 هزار و 978 میلیارد ریال بابت رد دیون واگذار شده است. آمار واگذاری سهام شرکتها از ابتدای سال تا 15 د یماه نشان می‌دهد که در این مدت با وجود مخالفت نمایندگان مجلس، واگذاری بابت رد دیون برنده خصوصی سازی شده و از 152 هزار و 857 میلیارد ریال، بیشترین میزان واگذاری معادل 77 هزار و 978میلیارد ریال به نهادهای عمومی غیر دولتی بابت رد دیون دولت اختصاص یافته است و تنها 74 هزار و 878 میلیارد ریال معادل پنج درصد به بخش غیر دولتی واگذار شده است و واگذاری بابت سهام عدالت صورت نگرفته است. همچنین از 74 هزار و 878 میلیارد ریالی که به بخش غیر دولتی واگذار شده است، تنها 29 هزار و 894 میلیارد ریال به افراد حقیقی و حقوقی خصوصی واگذار شده و 44 هزار و 984 میلیارد ریال واگذاری به بخش خصوصی و تخصیص منابع حاصل بابت رد دیون بوده است. علاوه بر این از 77 هزار و 978 میلیارد ریالی که به نهادهای عمومی غیر دولتی بابت رد دیون واگذار شده ،73 هزار و 284 میلیارد ریال به بخش خصوصی و تخصیص منابع حاصل بابت رد دیون بوده و 2 هزار و 317 میلیارد ریال به عنوان انتقال اصل سهام بابت رد دیون و 2 هزار و 377 میلیارد ریال در حال آماده سازی جهت انتقال منابع حاصل یا اصل سهام بابت رد دیون بوده است. به این ترتیب می توان گفت که با گذشت 10 ماه از سال و واگذاری تنها پنج درصد به بخش غیر دولتی، عملا خصوصی سازی کارنامه قابل قبولی از خود نشان نداده و واگذاری سهام به بخش خصوصی با کندی مواجه شده است. بر این اساس نگاهی به میزان واگذاری شرکت‌ها نشان می دهد که از ابتدای سال تا 15 دی ماه تنها سهام 44 شرکت واگذار شده است که 37 شرکت به بخش غیر دولتی و 11 شرکت نیز به نهادهای عمومی غیر دولتی بابت رد دیون تعلق گرفته است. همچنین از ابتدای سال تا نیمه دی ماه 42 هزار و 301میلیارد ریال به حساب خاص خزانه بابت انتقال به دستگاه های طلبکار واگذار شده و 11 هزار و 189 میلیارد ریال تهاتر صورت گرفته است و در مجموع 106هزار و 372 میلیارد ریال وجوه واریزی به خزانه به علاوه تهاتر بوده است. علاوه بر این آمار واگذاری سهام به تفکیک بازار نشان می‌دهد که در این مدت از 10.2درصد واگذاری انجام شده،7.7 درصد معادل 116 هزار و 167 میلیارد ریال از طریق بورس،26 هزار و 382 میلیارد ریال معادل 1.8 درصد از طریق فرابورس و 10هزار و 308میلیارد ریال معادل 0.7 درصد از طریق مزایده واگذار شده است. علاوه بر این از میان واگذاری‌های اندک صورت گرفته از ابتدای سال تاکنون، می‌توان گفت که بیشترین میزان واگذاری یعنی 124 هزار و 186 میلیارد ریال معادل 8.3 درصد به صورت بلوکی بوده و تنها 1.9 درصد معادل 27 هزار و 866 میلیارد ریال به صورت تدریجی واگذار شده است.   از گروه 1 ماده 2 قانون نیز 10 هزار و 15 میلیارد ریال معادل 0.7 درصد واگذار شده و گروه 2 ماده 2 قانون 148 هزار و 841 میلیارد ریال معادل 9.9 درصد واگذاری ها را به خود اختصاص داده است. از میان وزاتخانه ها نیز وزارتخانه های نفت با 6.3 درصد معادل 94 هزار و 489 میلیارد ریال و وزارت صنعت و معدن با 3.2 درصد معادل 48 هزار میلیارد ریال بیشترین واگذاری را به خود اختصاص دادند. در عین حال وزارتخانه های نیرو با 0.4 درصد، جهاد کشاورزی با 0.2 درصد و اقتصاد و دارایی با 0.1 درصد واگذاری در رتبه های بعدی قرار گرفته و وزارتخانه‌های راه و شهر سازی و آموزش و پرورش و ارتباطات سهمی در واگذاری نداشته و هیچ یک از شرکت‌های زیر مجموعه خود را واگذار نکرده‌اند. این در حالی است که مجلس در قانون بودجه سال92 پیش‌بینی کرده بود دولت 37هزار میلیارد تومان از منابع مالی‌اش را از طریق واگذاری تأمین کند که در اصلاحیه بودجه‌ دولت این رقم را به پنج هزار میلیارد تومان کاهش داد که در نهایت مجلس واگذاری 25هزار میلیارد تومان را به تصویب رساند. بر این اساس در 2 ماه باقی مانده از سال مسئولان سازمان خصوصی سازی باید تلاش کنند علاوه بر واگذاری 326 شرکت دولتی،مبلغ 25 هزار میلیارد تومان را واگذار کرده و به تکلیف بودجه خود عمل کنند.
کلید واژه ها :
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید