پيشنهاد اجراي مدل جديد تعيين مزد/ شوراي‌عالي كار تشكيل جلسه مي‌دهد | اتاق خبر
کد خبر: 52457
تاریخ انتشار: 2 بهمن 1392 - 17:50
   
دبيركل مجمع عالي نمايندگان كارگران ايران با بيان اينكه پيشنهاد تغيير نحوه برگزاري نشست هاي شوراي عالي كار را ارائه خواهيم كرد گفت: در مذاكرات اوليه با معاون روابطكار وزارت كار درباره استفاده از ظرفيت هاي جديد در تعيين مزد 93 رايزني كرديم.
آرش فراز در گفتگو با مهر از تهيه پيشنهاد جديد كارگران براي ارائه به شوراي عالي كارخبر داد و گفت: در نشستي كه طبق اعلام وزارت تعاون كار و رفاه در هفته آينده خواهد بود موضوع تغيير نحوه برگزاري جاسات اين شورا را به ويژه در تعيين حداقل دستمزد سال 93 مطرح خواهيم كرد. دبيركل مجمع عالي نمايندگان كارگران ايران اظهارداشت: پيشنهاد مشخص ما اين است كه با استفاده از ظرفيت اصل 138 قانون اساسي بتوانيم ظرفيت هاي جديدي را در تصميم گيري هاي شوراي عالي كار ايجاد كنيم. فراز خاطرنشان كرد: دولت مي تواند بر اساس اصل 138 قانون اساسي تصميمات خود را از طريق وزرا و مقامات مختلف تصويب و عملياتي كند كه در همين رابطه مي توان دستورالعمل هاي مناسبيرا براي كارگران در قالب شوراي عالي كار تدوين كرد. اين مقام مسئول كارگري كشور با اشاره به اينكه به عنوان نمونه شوراي عالي كار از طريق نماينداگان دولت مي تواند موضوع يكسان سازي ضرايب مالياتي حقوق كارگران و كارفرمايان را دنبال كند تاكيد كرد: همچنين مي توان از طريق وزراي اقتصادي دولت تصميمات مناسبي را براي پرداخت يارانه سهم توليد اتخاذ كرد. وي ادامه داد: حال كه در فصل تعيين مزد سال 93 كارگران و مشمولان قانون كار قرار داريم مي توانيم از طريق استفاده از ظرفيت هاي يادشده در قانون اساسي مدل جديدي را در تعيين مزد كارگران از طريق استفاده از ظرفيت هاي جديد كه نمونه هاي آن مطرح شد ارائه كنيم. دبيركل مجمع عالي نمايندگان كارگران ايران با بيان اينكه در اين زمينه با معاون روابط كار وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعي نيز گفتگو شده است بيان داشت: طبق قرار معلوم در هفته آينده اولين جلسه شوراي عالي كار درباره تعيين مزد سال آينده مشمولان قانون كار را خواهيم داشت كه مي توانيم اين موضوع را در آنجا مطرح كنيم.  
کلید واژه ها :
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید