شش ماه صعودي براي قيمت خودرو | اتاق خبر
کد خبر: 79596
تاریخ انتشار: 1 مهر 1393 - 12:15
   
دنیای اقتصاد-بازار خودرو از ابتداي سال‌جاري تاكنون در پي ماجراهاي مختلفي كه براي صنعت خودرو و قيمت‌گذاري آن رخ داد با نوسانات قيمتي فراواني همراه بود؛ نوساناتي كه البته عموما رو به بالا بوده‌اند.
بر اين اساس اگرچه در فروردين امسال، قيمت‌ خودروها نسبت به آخرين روز از اسفند ۹۲، به دليل شماره‌ نشدن خودروها از سوي پليس با جهش همراه بود؛ اما اين جهش قيمتي با وجود برطرف شدن مشكل شماره‌گذاري در ماه‌هاي بعدي نيز حفظ شد و همچنان با نوساتي رو به بالا ادامه يافت. ادامه داشتن روند افزايشي قيمت‌ها در ۶ ماه ابتدايي امسال درحالي بوده است كه در كنار برطرف شدن مشكل شماره‌گذاري خودروهاي داخلي، توليدات خودروسازان نيز با رشد همراه بوده است. اگرچه بر اساس منطق بازار اين انتظار وجود دارد كه با افزايش عرضه، قيمت‌ها روندي كاهشي داشته باشند، اما با نگاهي به قيمت خودرو‌هاي داخلي در بازار و تيراژ توليد خودروسازان، به نظر مي‌رسد بازار خودروهاي داخلي روندی عكس را طي كرده‌ است. بر اين اساس اگرچه طبق آخرين آمار توليد، خودروسازان در ۵ ماه ابتدايي امسال رشدي بيش از ۷۰ درصد را تجربه كرده‌اند، اما قيمت خودروهاي داخلي در بازار گوياي آن است كه در كنار رشد توليد، قيمت‌ها نيز در بيشتر ماه‌ها روندي افزايشي داشته‌اند و كمتر به ثبات رضايت داده‌اند. رشد عمومي قيمت‌ها در بازار خودرو طي ۶ ماه گذشته در حالي بوده است كه در برخي ماه‌ها قيمت‌ها با نوسانات رو به پايين همراه بوده‌اند؛ اما اين كاهش قيمت‌ها پايدار نبوده و در نهايت قيمت خودرو با جهشي رو به بالا همراه شده است. اما نگاهي به قيمت ۵ خودروي پرتيراژ داخلي در ۶ ماه ابتدايي امسال، نشان مي‌دهد كه قيمت اين خودروها از آخرين روز اسفند ۹۲ تا آخرين روز شهريور امسال (روز گذشته) عموما با رشد همراه بوده است. مقايسه قيمت‌ خودروهاي پرايد، پژو۴۰۵، تندر۹۰، سمند و پژو پارس به‌عنوان خودروهايي كه بيشترين سهم از تيراژ خودروسازان را دارند، نشان مي‌دهد اين خودروها در ۶ ماه گذشته با رشد قيمتي همراه بوده‌اند. بر اين اساس پرايد كه در آخرين روز اسفند سال گذشته در بازار قيمتي برابر با ۱۷ ميليون و ۴۰۰ هزار تومان داشته است، در ۶ ماه ابتدايي امسال ۱۴/۹ درصد رشد قيمت را تجربه كرده است و در آخرين روز شهريور به قيمت ۲۰ ميليون تومان رسيده است. رشد قيمت پرايد از ۶/۴ درصد در انتهاي فروردين امسال آغاز شده و به ۹/۱۴ درصد در انتهاي شهريور گذشته رسيده است. ديگر خودروي پرتيراژ كشور يعني پژو ۴۰۵ بنزيني نيز خودرويي بوده كه در ۶ ماه گذشته با افت‌وخيز اندك قيمتي همراه بوده است؛ اما در نهايت اين خودرو در بازاري كه ماه‌ها در انتظار روشن شدن سرنوشت قيمت‌ها، از معاملات به دور مانده بود، طي ۶ ماه ابتدايي امسال رشدي ۷/۹ درصدي را براي خود به ثبت رساند. پژو۴۰۵ بنزيني در آخرين روز از اسفند سال ۹۲ با قيمت ۲۷ ميليون و ۸۰۰ هزار تومان معامله مي‌شده است، اين در حالي است كه قيمت اين خودرو هم‌اكنون روي ۳۰ ميليون تومان قرار دارد. مقايسه قيمت‌هاي۴۰۵ در ۶ ماه ابتدايي امسال نشان مي‌دهد بيشترين رشد قيمت اين خودرو ۵/۱۱ درصد و در ارديبهشت گذشته بوده است. قيمت اين خودرو در آخرين روز از شهريوري كه گذشت در حالي نسبت به قيمت پايه آن در آخرين روز اسفند ۹۲ افزايشي بوده كه مقايسه ماه‌ به ماه قيمت اين خودرو نشان مي‌دهد در دو ماه قيمت ۴۰۵ با رشد منفي همراه بوده است. پژو ۴۰۵ در خرداد و مرداد گذشته با رشد منفي ۸/۵ و منفي ۴/۴ درصد همراه بوده و قيمت آن در دو ماه ياد شده به ترتيب روي ۲۹ ميليون و ۲۰۰ هزار تومان و ۲۸ ميليون و ۸۰۰ هزار تومان بوده است. اما ديگر محصول پرتيراژ داخلي؛ يعني تندر۹۰ از آخرين روز سال گذشته تا آخرين روز از ششمين ماه امسال، در مجموع رشدي ۶/۲ درصدي داشته است. تندر ۹۰ خودرويي است كه از ابتداي امسال دو ماه را با رشد منفي پشت سر گذاشته است و باقي ماه‌ها را با روندي افزايشي طي كرده است. اين خودرو در آخرين روز اسفند ۹۲ قيمتي برابر با ۳۹ ميليون تومان داشته و هم‌اكنون در بازار با قيمت ۴۰ ميليون تومان قابل معامله است. كمترين قيمت تندر۹۰ در ۶ ماه ابتدايي امسال مربوط به خرداد ماه گذشته مي‌شود. اين خودرو در ماه ياد شده قيمتي برابر با ۳۸ ميليون و ۵۰۰ هزار تومان داشته است كه نسبت به قيمت مبدا رشدي منفي ۱/۳ درصدي را براي خود به ثبت رسانده بود. سمند، محصولي است كه در ايران‌خودرو به توليد مي‌رسد و از جمله پرتيراژ‌هاي داخلي به شمار مي‌رود. اين خودرو نيز كه قيمت آن در آخرين روز از زمستان ۹۲ روي ۲۸ ميليون و ۵۰۰ هزار تومان بوده، در آخرين روز از تابستان امسال با قيمت ۳۰ ميليون و ۵۰۰ هزار تومان معامله شده است. بر اين اساس رشد قيمت اين خودرو در ۶ ماه نخست امسال ۷/۰ درصد بوده است. اين خودرو هر ماه نسبت به قيمت پايه خود در انتهای اسفند ۹۲ با رشد همراه بوده؛ اما در مقايسه ماهانه، دو ماه پي‌درپي قيمت اين خودرو با افت همراه بوده است. تير و مرداد ماه‌هاي كاهش قيمت سمند هستند، كاهش قيمتي كه در شهريور جبران شده است. سمند در تير ماه گذشته نسبت به ماه قبل خود كاهشي يك ميليون و ۵۰۰ هزار توماني را تجربه كرد كه باعث رشد منفي ۷/۴ درصدي اين خودرو شد. در ماه بعد نيز اين خودرو ۵۰۰ هزار تومان افت قيمت داشت تا رشد منفي ۶/۱ را نيز تجربه كرده باشد. پژو پارس اما به‌عنوان خودروي پرتيراژ و البته پرفروش بازار، از اسفند سال گذشته تا شهريور گذشته رشدي ۷/۹ درصدی داشته است. اين محصول ايران‌خودرو در روزهاي پاياني اسفند ۹۲ با قيمت ۳۵ ميليون و ۱۰۰ هزار تومان معامله مي‌شده است اما قيمت اين خودرو در آخرين روز از شهريور امسال ۳۸ ميليون و ۵۰۰ هزار تومان بوده است. قیمت پژو پارس اگرچه از فروردين تا تيرماه گذشته را با ثبات قيمت طي كرده و روي ۳۶ ميليون تومان باقي مانده است، اما با جهشي ۲ ميليون توماني در مرداد ماه گذشته به ۳۸ ميليون تومان رسيد و پس از آن نيز در شهريور با رشدي ۵۰۰ هزار توماني همراه بوده است؛ بر همين اساس نگاهي به رشد ماهانه قيمت پارس نيز بيانگر آن است كه اين خودرو هيچ رشد منفي را براي خود به ثبت نرسانده است. مقايسه ميزان رشد قيمت خودروهاي ياد شده از ابتداي امسال نشان مي‌دهد كه پرايد با رشد ۹/۱۴ درصدي نخستين رتبه در رشد قيمت را به خود اختصاص داده است و كمترين رشد قيمت از ابتداي امسال نيز براي تندر ۹۰ با عدد ۶/۲ درصد است. پس از پرايد، بيشترين رشد قيمت براي پژو پارس بوده است؛ چراكه اين خودرو از ابتداي امسال ۷/۹ درصد رشد قيمت را پشت سر گذاشته است. سومين رتبه رشد قيمت براي پژو۴۰۵ با رشد ۹/۷ درصدي از ابتداي امسال است و سمند نيز با ۰/۷ رشد قيمت در جايگاه چهارم قرار مي‌گيرد.  
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید